1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Potilaiden ja kansalaisten osallisuus kliinisissä tutkimuksissa vahvistuu
Tiede­pääkirjoitus 39/2021 vsk 76 s. 2121

Potilaiden ja kansalaisten osallisuus kliinisissä tutkimuksissa vahvistuu

Kuvituskuva 1

Potilaiden ja kansalaisten osallisuus (patient and public involvement, PPI) kliinisissä tutkimuksissa on kansainvälinen trendi, joka on viime vuosina rantautunut myös Suomeen. Lääketieteellistä tutkimusta tehdään yhä useammin yhteistyössä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa, sen sijaan että potilaat nähdään passiivisina tutkimuksen kohteina.

Potilaiden ja kansalaisten osallisuuden katsotaan lisäävän tutkimuksen eettisyyttä, läpinäkyvyyttä ja demokraattisuutta, parantavan tutkimuksen laatua ja relevanssia sekä edistävän tutkimuksesta viestimistä (11 Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89,22 South A, Hanley B, Gafos M ym. Models and impact of patient and public involvement in studies carried out by the Medical Research Council Clinical Trials Unit at University College London: findings from ten case studies. Trials 2016;17:376.,33 National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf). Sairastuneiden ja heidän läheistensä kokemukset voivat auttaa suuntaamaan tutkimusta niin, että tulostapahtumat ja tulokset ovat potilaiden kannalta merkityksellisempiä ja tutkimustiedotteet ja -lomakkeet ymmärrettävämpiä (11 Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89,22 South A, Hanley B, Gafos M ym. Models and impact of patient and public involvement in studies carried out by the Medical Research Council Clinical Trials Unit at University College London: findings from ten case studies. Trials 2016;17:376.).

Osallisuus voidaan ymmärtää jatkuvaksi dialogiksi.

Potilaiden osallisuus voi auttaa vähentämään ns. tutkimushävikkiä ja edistää kliiniseen tutkimukseen rekrytointia sekä rahoituksen saamista (11 Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89,44 Chalmers I ym. How to increase value and reduce waste when research priorities are set. Lancet 2014;383:156–65.). Tutkijoille potilaiden ja potilasjärjestön maailmaan tutustuminen tasavertaisena kumppanina voi tuoda uusia näkökulmia työhön (55 Brett J ym. A systematic review of the impact of patient and public involvement on service users, researchers and communities. Patient 2014;7:387–95.).

Julkisesti rahoitetun terveydenhuollon ja tutkimuksen osallisuuden pioneerina on Euroopassa toiminut Britannian National Institute for Health Research (NIHR). Se on luonut ohjeistuksia ja standardeja potilaiden ja kansalaisten osallisuudelle tutkimuksessa (33 National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf).

Suomessa osallisuuden nousua ovat vauhdittaneet akateeminen tutkimusyhteistyö Horizon 2020- ja IMI-hankkeissa, joissa potilaiden ja kansalaisyhteiskunnan osallisuus ja rooli ovat jo pitkään olleet olennainen osa hakemusten arviointikriteerejä. Myös kansainväliset julkaisusarjat, kuten BMJ, ovat ottaneet vahvasti kantaa osallisuuden puolesta ja pyytävät selvitystä asiasta kaikkien julkaistavaksi jätettävien artikkeleiden osalta (66 Richards T ym. Better together: patient partnership in medical journals BMJ 2018;362:k3798. doi:10.1136/bmj.k3798). Kansainvälisiltä kentiltä tulevat signaalit ja vaatimukset ovat olleet merkittävässä roolissa osallisuuden rantautumisessa myös Suomeen.

Lue myös

Vaikka potilaiden ja kansalaisten osallisuuden edistämiseksi on luotu ohjeistuksia, toimintamalleja ja viitekehyksiä (11 Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89,77 Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T ym. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: Systematic review and co-design pilot. Health Expect 2019;22:785–801.), osallisuuden ja yhteistyön potilaiden ja tutkijoiden välillä ei tarvitse olla jäykästi strukturoitua tai monimutkaista. Osallisuus voidaan ymmärtää jatkuvaksi dialogiksi, jossa osapuolet oppivat toisiltaan ja lisäävät ymmärrystä tutkittavasta aiheesta sekä muodostavat yhdessä tilanteeseen sopivat toimintatavat (33 National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf,77 Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T ym. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: Systematic review and co-design pilot. Health Expect 2019;22:785–801.). Tärkeää on avoin keskusteluyhteys, jossa molempien osapuolten roolit, odotukset, toiveet ja resurssit on selkeästi ilmaistu (33 National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf,77 Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T ym. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: Systematic review and co-design pilot. Health Expect 2019;22:785–801.).

Osallisuuden toteutuminen ja dialogin kehittäminen vaativat resursseja niin tutkijoilta, potilailta, potilasjärjestöiltä kuin rahoittajiltakin (33 National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf). Ajasta on krooninen pula sekä tutkimusmaailmassa että järjestöissä, joista monet ovat perinteisesti keskittyneet vertaistukeen ja sosiaali- ja terveyspoliittiseen edunvalvontaan.

Järjestötoiminta kuitenkin kehittyy jatkuvasti, ja esimerkiksi eurooppalainen potilasakatemia Eupati perehdyttää potilaita ja potilasjärjestöjä kliinisten tutkimusten maailmaan myös Suomessa. Toinen hyvä esimerkki järjestäytyneestä osallisuuden kehittämisestä ovat Husiin perustetut tutkimusraadit, jotka aloittivat toimintansa vuonna 2020.

Tutkimusnäyttöä osallisuuden vaikuttavuudesta kaivataan lisää (11 Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89,88 Staley K. ‘Is it worth doing?’ Measuring the impact of patient and public involvement in research. Res Involv Engagem 2015;1:6. doi: 10.1186/s40900-015-0008-5). Eettisyyttä, demokraattisuutta ja läpinäkyvyyttä painottavien näkökulmien lisäksi on kaivattu mitattavaa tietoa osallisuuden vaikuttavuudesta ja hyödyistä eri osapuolille. Raportointi ja osallisuuden dokumentoiminen on tärkeää, jotta saamme tietoa ja kokemuksia toiminnan kehittämiseksi.

Takaisin ei ole enää paluuta: potilaiden ja kansalaisten osallisuus on yhä olennaisempi osa tämän päivän ja huomisen tutkimusta.

Kirjoittajat
Mirjami Tran Minh
projektisuunnittelija (viestintä ja yhteiskuntasuhteet), Cancer IO
tohtorikoulutettava, Väestön terveyden tohtoriohjelma
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Sidonnaisuudet

Mirjami Tran Minh: Eupati Suomi, johtoryhmän jäsen; luentopalkkiot (ohjattu Suomen Syöpäpotilaat ry:lle potilasverkostojen ja Eupati Suomen toimintaan) (Abbvie, Amgen, Astra Zeneca, BMS, MSD, Farmasian oppimiskeskus).

Kirjallisuutta
1
Domecq JP, Prutsky G, Elraiyah T ym. Patient engagement in research: a systematic review. ­BMC Health Serv Res 2014;14:89. doi: 10.1186/1472-6963-14-89
2
South A, Hanley B, Gafos M ym. Models and impact of patient and public involvement in studies carried out by the Medical Research Council Clinical Trials Unit at University College London: findings from ten case studies. Trials 2016;17:376.
3
National Institute for Health Research (NIHR). 2019. UK Standards for Public Involvement. https://www.invo.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/UK-standards-for-public-involvement-v6.pdf
4
Chalmers I ym. How to increase value and reduce waste when research priorities are set. Lancet 2014;383:156–65.
5
Brett J ym. A systematic review of the impact of patient and public involvement on service users, researchers and communities. Patient 2014;7:387–95.
6
Richards T ym. Better together: patient partnership in medical journals BMJ 2018;362:k3798. doi:10.1136/bmj.k3798
7
Greenhalgh T, Hinton L, Finlay T ym. Frameworks for supporting patient and public involvement in research: Systematic review and co-design pilot. Health Expect 2019;22:785–801.
8
Staley K. ‘Is it worth doing?’ Measuring the impact of patient and public involvement in research. Res Involv Engagem 2015;1:6. doi: 10.1186/s40900-015-0008-5

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.