1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Räätälöidyt rajoitustoimenpiteet hidastavat koronaviruksen leviämistä
Tiede­pääkirjoitus 15/2021 vsk 76 s. 913

Räätälöidyt rajoitustoimenpiteet hidastavat koronaviruksen leviämistä

Koronarokotusten edetessä keskustellaan, miten muut toimenpiteet estävät taudin leviämistä. Kokosimme tietoa eri rajoitustoimenpiteiden vaikutuksista valtioneuvoston kanslian COVID-19-tutkimuskatsauksista (11 COVID-19-tutkimuskatsaukset (noudettu 27.3.2021). https://tietokayttoon.fi/covid-19-tutkimuskatsaukset). Kattavaa vertailua toimenpiteiden vaikutuksista epidemian rajaamiseen oli kahdessa julkaisussa (22 Brauner JM, Mindermann S, Sharma M ym. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2021;371:eabd9338. doi: 10.1126/science.abd9338,33 Haug N, Geyrhofer L, Londei A ym. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020;4:1303–12. doi: 10.1038/s41562-020-01009-0).

Arvioimme myös koulujen ja päiväkotien roolia THL:n aineistojen perusteella, koska tutkimuksissa oli yleensä yhdistetty koulusulkujen vaikutukset esiopetuksesta yliopistoihin. Lisäksi arvioimme Koronavilkun ja vastaavien sovellusten vaikuttavuutta.

Laajoja aineistoja voi mielestämme soveltaa myös Suomen tilanteeseen.

Brauner ym. (22 Brauner JM, Mindermann S, Sharma M ym. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2021;371:eabd9338. doi: 10.1126/science.abd9338) keräsivät kronologista tietoa koronasulkujen toteuttamisesta 41 maassa (pääosin Euroopassa) alkuvuonna 2020 ja tarkastelivat vaikutusta epidemian kasvuun. Haug ym. (33 Haug N, Geyrhofer L, Londei A ym. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020;4:1303–12. doi: 10.1038/s41562-020-01009-0) taas käyttivät avointa rakenteista tietokantaa, jossa on tietoja 56 maan ja Yhdysvaltain 24 osavaltion lääkkeettömistä interventioista ja niiden aikatauluista hierarkkisesti koodattuna (44 Desvars-Larrive A, Dervic E, Haug N ym. A structured open dataset of government interventions in response to COVID-19. Sci Data 2020;7:285. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00609-9). Laajoja aineistoja voi mielestämme soveltaa myös Suomen tilanteeseen. Analyysit on kuvattu avoimesti ja niiden laatua varmistaa useiden menetelmien käyttö. Mallinnuksia vaikeuttava yhteisen toimenpideluokituksen puute on ratkaistu selkeillä määritelmillä.

Brauner ym. mallinsivat tapaamisrajoitusten vaikutusta R-lukuun epidemian alkuvaiheessa. Sadan hengen tapaamisrajoitus pienensi lukua noin 35 % ja kymmenen hengen rajoitus yli 40 %. "Suuren riskin" liikkeiden sulkeminen (esim. ravintolat, kuntosalit) vaikutti noin 18 % ja muiden kuin välttämättömien palvelujen noin 26 %. Kaikkien oppilaitosten sulkeminen pudotti R-lukua 40 %. Näiden toimien lisänä ulkonaliikkumiskiellon itsenäinen vaikutus oli noin 15 % (22 Brauner JM, Mindermann S, Sharma M ym. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2021;371:eabd9338. doi: 10.1126/science.abd9338).

Haugin ym. neljän työkalun avulla (tapaus-verrokki, aikasarja-analyysi, tilastollinen päättely ja tekoäly) tekemässä tarkastelussa oli 63 interventiota. Tartuttavuuslukua vähensivät kaikkien työkalujen tulosten mukaan maahantulorajoitukset, pientenkin kokoontumisten kieltäminen, henkilösuojainten saatavuuden parantaminen, koulusulut ja tiukat liikkumisrajoitukset. Joukkotapahtumien peruuttaminen, julkisen liikenteen rajoitukset, karanteenitoimet sekä terveydenhuollon työvoiman ja lääkkeellisten laitteiden ja tarvikkeiden lisääminen olivat tehokkaita kolmella analyysitavalla neljästä. Aktiivinen väestöön kohdistettu tiedotus ja kommunikointi johtajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa auttoivat, samoin hätätilatoimet ja huono-osaisten ryhmien erityistuki. Tulosta validoitiin vertaamalla WHO-PHSM-tietokannan (55 World Health Organization. Tracking public health and social measures: A global dataset (noudettu 27.3.2021). www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/phsm) tietoihin, ja vastaavuus oli hyvä. Tutkijat tulkitsivat, ettei mikään yksittäinen toimi voi laskea R-lukua alle yhden – hopealuotia ei ole (33 Haug N, Geyrhofer L, Londei A ym. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020;4:1303–12. doi: 10.1038/s41562-020-01009-0).

Lue myös

THL seuraa COVID-19-altistumisia ja niiden jatkotartuntoja varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Näissä tartunnan oli helmikuun 2021 loppuun mennessä saanut 1,5 % noin 60 000 altistuneesta (66 THL. Koulujen koronavirustartunnat (noudettu 6.4.2021). www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koulujen-koronavirustartunnat). Tilanne ei merkittävästi muuttunut vuodenvaihteen jälkeen, vaikka virusvarianteille altistui yhä useampi. Tulokset tukevat käsitystä koulusulkujen vähäisestä roolista rajoituskeinona (77 Lewis SJ, Munro APS, Smith GD ym. Closing schools is not evidence based and harms children. BMJ 2021;372:n521. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n521).

Koronavilkun kaltaiset sovellukset, jotka pyrkivät estämään jatkotartuntoja tunnistamalla altistuneet varhain, on havaittu hyödyllisiksi, vaikka ne eivät yksin riitä pysäyttämään epidemiaa. Niiden vaikutus riippuu siitä, miten hyvin ne on integroitu terveydenhuollon tietojärjestelmiin (88 Lewis D. Contact-tracing apps help reduce COVID infections, data suggest. Nature 2021;591:18-19. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00451-y).

COVID-19-epidemian leviämistä voi hidastaa näyttöön perustuva terveyspolitiikka: kullekin maalle sopivaksi räätälöity toimenpiteiden yhdistelmä, jota muutetaan epidemiatilanteen mukaan, kuten Suomessa on tehty.

Kirjoittajat
Marjukka Mäkelä
professori
Kööpenhaminan yliopisto
Emmi Sarvikivi
LT, ylilääkäri
THL, Infektiotautien torjunta ja rokotukset
Tuija Leino
dosentti, ylilääkäri
THL, Infektiotautien torjunta ja rokotukset
Sidonnaisuudet

Marjukka Mäkelä: Osakkeet (Summaryx Oy), koronatuki ja palkkio maskikatsauksesta yritykselle.

Emmi Sarvikivi, Tuija Leino: Työsuhde (THL).

Kirjallisuutta
1
COVID-19-tutkimuskatsaukset (noudettu 27.3.2021). https://tietokayttoon.fi/covid-19-tutkimuskatsaukset
2
Brauner JM, Mindermann S, Sharma M ym. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2021;371:eabd9338. doi: 10.1126/science.abd9338
3
Haug N, Geyrhofer L, Londei A ym. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nat Hum Behav 2020;4:1303–12. doi: 10.1038/s41562-020-01009-0
4
Desvars-Larrive A, Dervic E, Haug N ym. A structured open dataset of government interventions in response to COVID-19. Sci Data 2020;7:285. https://doi.org/10.1038/s41597-020-00609-9
5
World Health Organization. Tracking public health and social measures: A global dataset (noudettu 27.3.2021). www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/phsm
6
THL. Koulujen koronavirustartunnat (noudettu 6.4.2021). www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koulujen-koronavirustartunnat
7
Lewis SJ, Munro APS, Smith GD ym. Closing schools is not evidence based and harms children. BMJ 2021;372:n521. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n521
8
Lewis D. Contact-tracing apps help reduce COVID infections, data suggest. Nature 2021;591:18-19. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00451-y

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.