1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sepelvaltimotauti ja tyypin 2 diabetes – kohtalokas yhdistelmä
Tiede­pääkirjoitus 21/2019 vsk 74 s. 1319 - 1320

Sepelvaltimotauti ja tyypin 2 diabetes – kohtalokas yhdistelmä

Kuvituskuva 1

Tuomas Kiviniemi

dosentti, LT, kardiologian erikoislääkäri

Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston

TYKS, Sydänkeskus

Turun yliopisto, sisätautioppi, kardiologia

Kuvituskuva 2

Juhani Junttila

professori, kardiologian erikoislääkäri

Medical Research Center Oulu, Oulun yliopisto ja OYS

   

Tyypin 2 diabetekseen liittyy merkittävä munuaisten, silmänpohjan ja ääreishermoston vaurioiden riski. Sepelvaltimotautia sairastavan diabeetikon kuoleman aiheuttaa kuitenkin usein suurten verisuonien tapahtuma (11 Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229–34.), tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan erityisesti sydämen rytmihäiriö (22 Junttila MJ, Kiviniemi AM, Lepojärvi ES ym. Type 2 diabetes and coronary artery disease: Preserved ejection fraction and sudden cardiac death. Heart Rhythm 2018;15:1450–6.). Suomalaisista sepelvaltimoiden pallolaajennus- ja ohitusleikkauspotilaista jopa lähes neljäsosalla on korvattavuus diabeteslääkitykseen (33 Kiviniemi TO, Pietilä A, Gunn JM ym. Trends in rates, patient selection and prognosis of coronary revascularisations in Finland between 1994 and 2013: the CVDR. EuroIntervention 2016;12:1117–25.). Sydänsairaan diabeetikon äkkikuoleman, uusintasydäninfarktin ja sydämen vajaatoiminnan ehkäisyyn onkin suhtauduttava aiempaa aktiivisemmin.

Artemis-tutkimuksen seurannassa oli 1 944 suomalaista sepelvaltimotautipotilasta, joista 834:llä oli todettu aiemmin tai tutkimuksen yhteydessä tyypin 2 diabetes (22 Junttila MJ, Kiviniemi AM, Lepojärvi ES ym. Type 2 diabetes and coronary artery disease: Preserved ejection fraction and sudden cardiac death. Heart Rhythm 2018;15:1450–6.). Keskimäärin kuuden vuoden seuranta-aikana näiden diabeetikoiden vaara kuolla sydänsairauteen oli noin 2,1-kertainen verrattuna sepelvaltimotautipotilaisiin, joilla ei ole todettu diabetesta. Suurin osa lisääntyneestä kuolemanvaarasta johtui suuremmasta äkkikuolemien määrästä.

Diabeteksen tunnistaminen sydänsairauden ilmene­misen jälkeen on edelleen ajankohtaista.

Sepelvaltimotautipotilailla, joilla ei ollut diabetesta, kuolleisuus oli samalla tasolla kuin suomalaisessa 60–80-vuotiaassa yleisväestössä. Nykyisillä hoitomuodoilla sepelvaltimotautiin sairastuminen ilman diabetesta ei siis ole missään nimessä kuolemantuomio, vaan ennuste on erinomainen taudin ollessa vakaa.

Miten sydänsairaan tyypin 2 diabeetikon hoitoon sitten tulee suhtautua? Tyypin 2 diabeteksen Käypä hoito -suositus puoltaa diabeteksen seulontaa sepelvaltimotautipotilailta. Artemis-tutkimuksessakin lähes kolmannes diabetespotilaista sai diagnoosinsa vasta kahden tunnin sokerirasituskokeessa, joka tehtiin tutkimuksessa sen jälkeen, kun sepelvaltimotauti oli todettu varjoainekuvauksessa. Uusien diabeetikoiden tunnistaminen sydänsairauden ilmenemisen jälkeen on siis edelleen ajankohtaista sekä avoterveydenhuollossa että sairaalan poliklinikalla. Runsas liikkuminen, hyvän fyysisen kunnon ylläpitäminen sekä ylipainon ja tupakoinnin välttäminen ovat keskeisiä ensilinjan lääkkeettömiä hoitomuotoja.

Lue myös

Tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä metformiinin ja viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa myös SGLT-2:n estäjien ja GLP-1-analogien on osoitettu vähentävän sydäntapahtumia (4–8). SGLT-2:n estäjillä on hyvä teho sydämen vajaatoiminnasta johtuvien sairaalahoitojaksojen, munuaistaudin etenemisen ja kuolleisuuden ehkäisyssä (77 Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I ym. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31–9.,88 Zheng SL, Roddick AJ, Aghar-Jaffar R ym. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2018;319:1580–91.). Niiden teho sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä on kohtalainen potilailla, joilla on jo todettu valtimotauti, mutta sen sijaan primaaripreventiossa ehkäisyteho ei ole selvä (77 Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I ym. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31–9.). GLP-1-analogien teho sydän- ja verisuonitapahtumien ehkäisyssä on kohtalainen (88 Zheng SL, Roddick AJ, Aghar-Jaffar R ym. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2018;319:1580–91.). Kumpaakaan lääkeryhmää ei voida käyttää keskivaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden hoidossa. Lisäksi on huomattava SGLT-2:n estäjiin liittyvä lisääntynyt genitaalialueen infektioiden ja ketoasidoosin riski.

Voikin olla, että suurin vaikutus sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen saadaan estämällä tyypin 2 diabeteksen kehittymistä. Tehoa voi saada myös antamalla diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastaville potilaille ennusteeseen vaikuttavia lääkkeitä, kuten SGLT-2:n estäjiä tai GLP-1-analogia statiinin, ASA:n, angiotensiinikonvertaasin estäjän tai angiotensiinireseptorin salpaajan ja metformiinin ohella (77 Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I ym. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31–9.).

Kirjoittajat
Tuomas Kiviniemi
dosentti, LT, kardiologian erikoislääkäri
Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston
TYKS, Sydänkeskus
Turun yliopisto, sisätautioppi, kardiologia
Juhani Junttila
professori, kardiologian erikoislääkäri
Medical Research Center Oulu, Oulun yliopisto ja OYS
Sidonnaisuudet

Tuomas Kiviniemi: Konsultointipalkkiot (Boehringer-Ingelheim, MSD), luentopalkkiot (Astra Zeneca, Bayer, BMS-Pfizer, Boehringer-Ingelheim, MSD, Orionpharma).

Juhani Junttila: Konsultointipalkkiot (Astra Zeneca, Boehringer-Ingelheim, MSD), apuraha (Abbott Medical Finland), luentopalkkiot (Astra Zeneca, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Pfizer).

Kirjallisuutta
1
Haffner SM, Lehto S, Rönnemaa T, Pyörälä K, Laakso M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med 1998;339:229–34.
2
Junttila MJ, Kiviniemi AM, Lepojärvi ES ym. Type 2 diabetes and coronary artery disease: Preserved ejection fraction and sudden cardiac death. Heart Rhythm 2018;15:1450–6.
3
Kiviniemi TO, Pietilä A, Gunn JM ym. Trends in rates, patient selection and prognosis of coronary revascularisations in Finland between 1994 and 2013: the CVDR. EuroIntervention 2016;12:1117–25.
4
Zinman B, Wanner C, Lachin JM ym; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med 2015;373:2117–28.
5
Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP ym; DECLARE–TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2019;380:347–57.
6
Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K ym; LEADER Steering Committee; LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2016;375:311–22.
7
Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I ym. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019;393:31–9.
8
Zheng SL, Roddick AJ, Aghar-Jaffar R ym. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2018;319:1580–91.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.