1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Sepsikselle uusi määritelmä
Tiede­pääkirjoitus 22/2016 vsk 71 s. 1587 - 1588

Sepsikselle uusi määritelmä

Kuvituskuva 1

Maija Kaukonen

dosentti, anestesiologian ja tehohoidon sekä kliinisen farmakologian erikoislääkäri

HYKS, Anestesia, tehohoito ja ensihoito

maija.kaukonen@hus.fi

SOFA-pisteasteikko (sequental (sepsis-related) organ failure assessment). Vähintään 2 pisteen nousu tarkoittaa elinhäiriötä. GCS = Glasgow’n kooma-asteikko.

qSOFA-kriteerit (Quick SOFA).

     

Sepsis – kansan suussa usein verenmyrkytys – on herättänyt pelkoa kautta ihmisen historian. Hippokrates kuvaili sepsistä prosessiksi, joka mädännyttää lihan, saa suot tuottamaan huonoa ilmaa ja haavat märkimään (11 Majno G. The ancient riddle of sigma eta psi iota sigma (sepsis). J Infect Dis 1991;163:937–45.). Moderni lääketiede on opettanut, että bakteerit, sienet ja virukset aiheuttavat infektiot. Vei kuitenkin aikaa ymmärtää, että sepsikseen liittyvät elinvauriot aiheutuvat ensisijaisesti elimistön omasta reaktiosta infektioon eivätkä patogeenien aiheuttamasta vaurioista (22 Cerra FB. The systemic septic response: multiple systems organ failure. Crit Care Clin 1985;1:591–607.).

Sepsiksen määritteleminen kliiniseksi oireyhtymäksi on vaikeaa. Vaihteleva terminologia alkoi vakiintua, kun sepsis, vaikea sepsis ja septinen sokki määriteltiin vuonna 1991 (33 ACCP/SCCM. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992;20:864–74.). Tuolloin sepsiksen ajateltiin olevan jatkumo infektion aiheuttamasta elimistön yleistyneestä tulehdusreaktiosta (systemic inflammatory response syndrome, SIRS) vaikean sepsiksen kautta septiseen sokkiin. Elimistön tulehdusreaktio kuitenkin aktivoituu infektion lisäksi esimerkiksi palovammojen, haimatulehduksen ja traumojen yhteydessä, ja niinpä yli 90 % näistä potilaista täyttää SIRS:n kriteerit tehohoitojakson aikana. Vuonna 2001 uudistettu sepsiksen määritelmä laajensi elinhäiriöiden kriteerejä, mutta jätti SIRS:n määritelmän ennalleen (44 Levy MM, Fink MP, Marshall JC ym. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med 2003;31:1250–6.).

Uusi määritelmä tuo seulontatyökalun sepsispotilaiden tunnistamiseen.

Euroopan tehohoitoyhdistyksen (ESICM) ja Society of Critical Care Medicinen (SCCM) työryhmä on yhdessä laatinut sepsikselle uuden määritelmän (Sepsis-3). Sen mukaan sepsis on infektion aiheuttama virheellisesti säädelty elimistön reaktio, joka johtaa elinhäiriöön (55 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW ym. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.). Septinen sokki puolestaan on sepsiksen alaryhmä, jossa erityisen vaikeat verenkierron, solutason ja aineenvaihdunnan häiriöt lisäävät merkittävästi kuolemanvaaraa (66 Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML ym, Sepsis Definitions Task Force. Developing a new definition and assessing new clinical criteria for septic shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:775–87.). Termi vaikea sepsis katsottiin tarpeettomaksi ja myös SIRS-kriteereistä luovuttiin niiden epäspesifisyyden vuoksi (55 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW ym. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.,77 Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, Bellomo R. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. N Engl J Med 2015;372:1629–38.).

Uuden määritelmän mukaan potilaalla katsotaan olevan sepsis, mikäli hänellä on infektion lisäksi vähintään yksi uusi elinhäiriö. Elinhäiriö määritellään SOFA-pisteiden avulla (sequental (sepsis-related) organ failure assessment) (taulukko 1): elinhäiriöksi katsotaan vähintään 2 pisteen nousu (55 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW ym. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.). Septisessä sokissa puolestaan tarvitaan vasopressoria, jotta pystytään ylläpitämään keskiverenpaine vähintään 65 mmHg:ssa tai seerumin laktaattitaso ylittää 2 mmol/l riittävän neste-elvytyksen jälkeen (66 Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML ym, Sepsis Definitions Task Force. Developing a new definition and assessing new clinical criteria for septic shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:775–87.).

Lue myös

Uusi määritelmä tuo myös seulontatyökalun sepsispotilaiden tunnistamiseen muualla kuin teho-osastoilla, esimerkiksi ensihoidossa, päivystyspoliklinikalla tai vuodeosastolla. Infektiopotilaan kuolemanriski sairaalassa on yli 10 %, jos vähintään kaksi seuraavista kolmesta kliinisestä merkistä täyttyy: hengitystaajuus vähintään 22/min, muuttunut tajunnan taso, systolinen verenpaine ≤ 100 mmHg. Nämä kliiniset kriteerit on nimetty qSOFA:ksi (quick-SOFA) (taulukko 2). Määritelmä ohjaa systemaattisesti etsimään elinhäiriöitä potilailta, joilla kolmesta kriteeristä täyttyy kolme, jotta sepsistä sairastavat potilaat löydettäisiin ajoissa ja hoito pystyttäisiin aloittamaan riittävän varhain (55 Singer M, Deutschman CS, Seymour CW ym. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.).

Sepsiksen kliinistä ilmentymää määriteltäessä on ensimmäistä kertaa käytetty suurista tietokannoista saatavaa tietoa suuressa kuolemanvaarassa olevien potilasryhmien löytämiseksi (88 Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ ym. Assessment of clinical criteria for sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:762–74.). Vähäiseltä tuntuva vähintään 2 SOFA-pisteen nousu infektion yhteydessä kasvattaa potilaan kuolemanriskin yli 10 %:iin, ja septisessä sokissa kuolemanriski on jo yli 40 %.

Sepsis-3 tuo selkeyttä pitkään käytössä olleisiin käsitteisiin. Vaikka määritelmässä on pyritty hyödyntämään olemassa olevaa tutkimustietoa, se pohjautuu monelta osin asiantuntijoiden arvioon. Määritelmän laatijat toivottavatkin uusien diagnostisten menetelmien, hoidon kehittämisen ja määritelmän uudelleenarvioinnin tutkimuksen tervetulleeksi.

Kirjoittajat
Maija Kaukonen
dosentti, anestesiologian ja tehohoidon sekä kliinisen farmakologian erikoislääkäri
HYKS, Anestesia, tehohoito ja ensihoito
maija.kaukonen@hus.fi
Kirjallisuutta
1
Majno G. The ancient riddle of sigma eta psi iota sigma (sepsis). J Infect Dis 1991;163:937–45.
2
Cerra FB. The systemic septic response: multiple systems organ failure. Crit Care Clin 1985;1:591–607.
3
ACCP/SCCM. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference: definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Crit Care Med 1992;20:864–74.
4
Levy MM, Fink MP, Marshall JC ym. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med 2003;31:1250–6.
5
Singer M, Deutschman CS, Seymour CW ym. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:801–10.
6
Shankar-Hari M, Phillips GS, Levy ML ym, Sepsis Definitions Task Force. Developing a new definition and assessing new clinical criteria for septic shock: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:775–87.
7
Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, Bellomo R. Systemic inflammatory response syndrome criteria in defining severe sepsis. N Engl J Med 2015;372:1629–38.
8
Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ ym. Assessment of clinical criteria for sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016;315:762–74.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.

Ajassa
Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Ajassa
Terveyden edistämisen määrärahan haku alkoi

Tavoitteena on vähentää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia.

Ajassa
Koronasovelluksen koekäyttö alkaa

Varsinainen käyttö alkaa syyskuussa.

Tieteessä
Oireisesta aikuisesta koronaviruksen jatkotartuntoja kouluympäristössä

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat.