• Antti Jula
  • Timo Strandberg

Suolasuositukset pätevät edelleen

Kuvituskuva 1

Antti Jula

tutkimusprofessori, sisätautiopin dosentti

THL, Turku

Kuvituskuva 2

Timo Strandberg

geriatrian professori

Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS

   

Kansainvälisen PURE-tutkimuksen (11 Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.) mukaan suolan terveyshaittoja on liioiteltu, ja mm. suolan vähentämistä vastustava amerikkalainen Salt Institute on markkinoinut tuloksia. Mutta miten on tutkimuksen luotettavuuden laita?

Suolan terveysvaikutusten arvioinnissa on oleellista se, miten ja kuinka luotettavasti altistus on arvioitu (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Päivittäisestä natriumin saannista erittyy vuorokausivirtsaan normaalisti keskimäärin 93 % (33 Lucko AM, Doktorchik C, Woodward M ym. Percentage of ingested sodium excreted in 24-hour urine collections: A systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens 2018;20:1220–9.). Natriumin mittaus siitä onkin kultainen standardi väestön suolan saannin arvioimiseen. Se tietenkin edellyttää, että keräysten täydellisyys on varmistettu, suolan saannin päivittäinen vaihtelu otetaan huomioon eikä ohjeita suolan käytön vähentämiseksi ole annettu. Tällöin yksi mittaus riittää.

Suolan terveyshaitat ovat selvät ja koskevat valtaosaa väestöstä.

Yksilön suolansaannin arviointi on haasteellisempaa. Tasaisenkin saannin aikana vuorokausivirtsan natriummäärä vaihtelee suuresti ja noudattaa aldosteroninerityksen 7 päivän infradiaanista rytmiä (44 Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A ym. Long-term space flight simulation reveals infradian rhytmicity in human Na(+) balance. Cell Metab 2013;17:125–31.). Vuorokausivaihtelu yksilöllä on jopa suurempaa kuin yksilöiden välillä (55 Liu K, Cooper R, McKeever J ym. Assessment of the association between habitual salt intake and high blood pressure: methodological problems. Am J Epidemiol 1979;110:219–26.), ja tämä vaikeuttaa suolan ja tautiriskin yhteyksien arviointia. Luotettavaan suolan käytön arviointiin tarvitaan 4–7 ei-peräkkäisen päivän vuorokausivirtsan mittaukset (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Suolan käyttö vaihtelee kuitenkin myös pitkällä aikavälillä, ja tautiriski saattaa tulla luotettavasti esiin vasta, kun arvio perustuu usean vuoden aikaisiin mittauksiin (66 Olde Engebrink RHG, van den Hoek TC, van Noordenne ND ym. Use of a single baseline versus multiyear 24-hour urine collection for estimation of long-term sodium intake and associated cardiovascular and renal risk. Circulation 2017;136:917–26.).

Haastavaksi ja kalliiksi koettu vuorokausivirtsan natriumin mittaus on isoissa aineistoissa, kuten PURE-tutkimuksessa (11 Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.), korvattu kertavirtsanäytteestä kaavojen (esimerkiksi Kawasaki, Tanaka, Intersalt, PAHO) avulla lasketulla natriumin saannilla. PURE-tutkimuksessa käytettiin aasialaisen väestön analyyseihin kehitettyä ja validoitua Kawasakin kaavaa (77 Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.). Aamun ensimmäisestä virtsanäytteestä määritettiin natrium ja kreatiniini, ja natriumin vuorokausisaanti arvioitiin laskukaavan avulla.

Menetelmään liittyy useita ongelmia. Se on alun perin kehitetty väestön eikä yksilön suolansaannin arviointiin. Korrelaatio vuorokausivirtsasta tehtyihin mittauksiin on suhteellisen huono (7–10). Menetelmä yliarvioi keskiarvoa alempaa ja aliarvioi keskiarvoa suurempaa natriumin saantia, mikä puolestaan latistaa suolan ja tautiriskin välisiä yhteyksiä (7–10). Lisäksi Kawasakin kaavalla arvioidun suolansaannin yhteys sydän- ja verisuonitautiriskiin oli mm. PURE-tutkimuksessa J-käyrän muotoinen, kun riski vuorokausivirtsan avulla määritettynä on lineaarinen ilman kynnysarvoja (1111 He FJ, Campbell NRC, Ma Y ym. Errors in estimating usual sodium intake by the Kawasaki formula alters relationship with mortality: implication for public health. Int J Epidemiol 22.6.2018. https://doi.org/10.1093/ije/dyy114). J-käyrä perustuneekin kelvottomaan natriumin saannin arviointimenetelmään.

Korkea ikä, hypertensio, vasemman kammion hypertrofia, sydämen vajaatoiminta ja erityisesti diureetit voivat lisätä yöaikaista natriumineritystä, joka terveellä väestöllä on päiväaikaista pienempi (1212 Wang CY, Cogswell ME, Loria CM ym. Urinary excretion of sodium, potassium, and chloride, but not iodine, varies by timing of collection in a 24-hour calibration study. J Nutr 2013;143:1276–82.). Sairaudet myös vähentävät suolan saantia useistakin syistä, ja seurauksena on käänteinen kausaliteetti: seuraus (sairaus) heiluttaakin syytä (suolansaanti). Näitä sudenkuoppia PURE-tutkijat eivät aiemmasta kritiikistä huolimatta ole edelleenkään huomioineet.

Tieteellisesti päteviä kriteereitä suolan ja terveyden välisten yhteyksien arviointiin on julkaistu, ja virtsasta tehtävien mittausten käyttöön ja tulkintaan on tulossa tarkennuksia (22 Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.). Toivottavasti tieteelliset aikakauslehdet ottavat ne käyttöönsä.

Tutkijoiden motiivit herättävät kysymyksiä. Kuka hyötyy? Tutkimuksen rahoittajat, tutkijat, jokin muu taho? Usea teollisuuden ala joka tapauksessa kärsisi suolan vähentämisestä. Analogia tupakkateollisuuden harjoittamaan tupakan haittojen kieltämiseen on ilmeinen.

Suolan terveyshaitat ovat selvät ja koskevat valtaosaa väestöstä. Kansalliset ja kansainväliset suositukset suolan käytön vähentämiseksi pätevät edelleen.

Lisää aiheesta

Paineet koholla raskauden jälkeen– tapauksen ratkaisu
FINGER-elintapaohjelma– toimintamalli kognitiivisen toimintakyvyn tukemiseen
Elintavoista tukea kognitiiviselle toimintakyvylle

Kirjoittajat
Antti Jula
tutkimusprofessori, sisätautiopin dosentti
THL, Turku
Timo Strandberg
geriatrian professori
Helsingin ja Oulun yliopistot ja HUS
Sidonnaisuudet

Antti Jula: Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän puheenjohtaja, Suomen Sydänliiton ravitsemuksen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

Timo Strandberg: Dyslipidemian Käypä hoito -suositusryhmän puheenjohtaja, Kohonnut verenpaine Käypä hoito -suositusryhmän jäsen. Konsultointipalkkiot (mm. Amgen, AstraZeneca, MSD, Novo Nordisk Pharma, Orion, Pfizer, Servier), tutkimusyhteistyö (Amgen, MSD, Pfizer, Novo Nordisk, IMI, Suomen Akatemia, Kela), palkkiot osallistumisesta tutkimuksen toteutukseen (Oxford University), tekijänpalkkiot (WSOY, Duodecim, Suomen Lääkärilehti), osakkeet ja optiot (Orion), matka-, majoitus- ja kokouskulut (EU Geriatric Medicine Society).

Kirjallisuutta
1
Mente DM, O’Donnell M, Rangarajan S ym. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a-community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018;392:496–506.
2
Cobb LK, Anderson CAM, Elliott P ym. Methodological issues in cohort studies that relate sodium intake to cardiovascular disease outcomes. A science advisory from the American Heart Association. Circulation 2014;129:1173–86.
3
Lucko AM, Doktorchik C, Woodward M ym. Percentage of ingested sodium excreted in 24-hour urine collections: A systematic review and meta-analysis. J Clin Hypertens 2018;20:1220–9.
4
Rakova N, Jüttner K, Dahlmann A ym. Long-term space flight simulation reveals infradian rhytmicity in human Na(+) balance. Cell Metab 2013;17:125–31.
5
Liu K, Cooper R, McKeever J ym. Assessment of the association between habitual salt intake and high blood pressure: methodological problems. Am J Epidemiol 1979;110:219–26.
6
Olde Engebrink RHG, van den Hoek TC, van Noordenne ND ym. Use of a single baseline versus multiyear 24-hour urine collection for estimation of long-term sodium intake and associated cardiovascular and renal risk. Circulation 2017;136:917–26.
7
Mente A, O’Donnell MJ, Dagenais G ym. Validation and comparison of three formulae to estimate sodium and potassium excretion from a single morning fasting urine compared to 24-h measures in 11 countries. J Hypertens 2014;32:1005–15.
8
Ji C, Sykes L, Paul C ym. Systematic review of studies comparing 24-hour and spot urine collections for estimating population salt intake. Rev Panam Salud Publica 2012;32:307–15.
9
McLean R, Williams S, Mann J. Monitoring population sodium intake using spot urine samples: validation in a New Zealand population. J Hum Hypertens 2014;28:657–62.
10
Mill JG, Rodrigues SL, Baldo MP, Malta DC, Szwarcwald CL. Validation study of the Tanaka and Kawasaki equations to estimate the daily sodium excretion by a spot urine sample. Rev Bras Epidemiol 2015;suppl 2:224–37.
11
He FJ, Campbell NRC, Ma Y ym. Errors in estimating usual sodium intake by the Kawasaki formula alters relationship with mortality: implication for public health. Int J Epidemiol 22.6.2018. https://doi.org/10.1093/ije/dyy114
12
Wang CY, Cogswell ME, Loria CM ym. Urinary excretion of sodium, potassium, and chloride, but not iodine, varies by timing of collection in a 24-hour calibration study. J Nutr 2013;143:1276–82.

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Raudanpuute ilman anemiaa - Miten ferritiiniarvoa tulkitaan?

Plasman ferritiinipitoisuuden mittaus on elimistön rautapitoisuuden perusseulontakoe. Sen tulkinta ei ole kuitenkaan aina helppoa.

Kommentti
Pitää huomata ja haluta

– Moni meistä voi vaikuttaa vanhuksen kohtaloon, kirjoittaa Heidi Wikström.

Työssä
Raudanpuute ilman anemiaa - Miten ferritiiniarvoa tulkitaan?

Plasman ferritiinipitoisuuden mittaus on elimistön rautapitoisuuden perusseulontakoe. Sen tulkinta ei ole kuitenkaan aina helppoa.

Ajassa
Kuntodoping jää helposti huomaamatta

Kuntodoping on tuttu ilmiö myös lapsettomuusongelmista kärsivien pariskuntien kanssa työskentelevälle naistentautien erikoislääkäri Varpu Rannalle.

Liitossa
Kenen kuuluu maksaa Kanta-palveluista?

Yksi Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteista on siirtää Kanta-palveluiden käyttö­kustannukset valtiolle.

Pääkirjoitus
Hoivakotiin kuuluu lääkäri

Pitääkö huonokuntoisen ja muistisairaan ikäihmisen lähteä hoivakodista terveysasemalle päästäkseen lääkäriin? kysyy Pekka Nykänen.

Liitossa
Vastaanotto kuuluu potilaalle

– Tilastointi on järkevää vain, jos dataa käytetään toiminnan kehittämiseen, kirjoittaa Katri Männikkö.

Tieteessä
Akuutin umpilisäketulehduksen hoidossa tarvitaan tarkempia diagnooseja

Varjoainetehosteisella tietokonetomografiatutkimuksella saavutettiin erinomainen diagnostinen tarkkuus riippumatta radiologin kokemuksesta.