1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Suolistosyövän hoito tarkentuu
Tiede­pääkirjoitus 42/2018 vsk 73 s. 2385

Suolistosyövän hoito tarkentuu

Kuvituskuva 1

Raija Kallio

LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, OYS

Suolistosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä ja sen ilmaantuvuus kasvaa. Vuonna 2015 Suomessa uusia tapauksia todettiin 3 288. Ennusteen ratkaisee taudin levinneisyys toteamishetkellä. Sairastuneista on viiden vuoden kuluttua toteamisesta elossa 64–68 % (11 Suomen Syöpärekisteri 2018 (luettu 13.5.2018). https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/).

Suolistosyövän hoito suunnitellaan jo diagnoosivaiheessa moniammatillisesti (radiologi, patologi, kirurgi, onkologi). Varhaisvaiheen syövän hoidoksi riittää leikkaus. Edenneimmissä tiloissa tarvitaan leikkauksen lisäksi solunsalpaajia ja sädehoitoa (peräsuolisyövässä). Pelkästään imusolmukkeisiin levinneeseen, metastasoimattomaan tautiin annetaan leikkauksen jälkeen liitännäissolunsalpaajahoito ehkäisemään uusiutumista. Tuoreen IDEA-tutkimuksen mukaan rajoittuneissa tautitilanteissa (T1–3 N1) riittää 3 kuukauden oksaaliplatiini-kapesitabiinihoito (CAPOX) aiemman 6 kuukautta infuusiona annetun yhdistelmän (FOLFOX) sijaan (22 Grothey A ym. Duration of adjuvant chemotherapy for stage III colon cancer. N Engl J Med 2018;378:1177–88.). Parhaillaan tutkitaan, onko mahdollista kohdentaa liitännäishoito vieläkin tarkemmin analysoimalla kiertävää kasvaimen DNA:ta verinäytteistä. Silloin voitaisiin välttää yli- tai alihoito (33 Tie J, Wang Y, Tomasetti C ym. Circulating tumor DNA analysis detects minimal residual disease and predicts recurrence in patients with stage II colon cancer. Sci Transl Med 2016;8:346ra92.).

Uusi lääkehoitoa määräävä tekijä on kasvaimen sijainti suolessa.

Levinnyt suolistosyöpä ei aiemmin ollut parannettavissa. Rajoittuneesti levinnyt tauti (maksa, keuhkot, vatsakalvo, munasarja) voidaan saada kohdennetulla lääkehoidolla leikattavaksi. Tämä on parantanut hoitotuloksia ja osa potilasta jopa paranee (44 Adam R, de Gramont A, Figuereras J ym. Managing synchronous liver metastases from colorectal cancer: A multidisciplinary international consensus. Cancer Treat Rev 2015;41:729–41.). Esimerkiksi maksaleikkauksen jälkeen keskimäärin yli puolet on elossa viiden vuoden kuluttua. Jo lähtötilanteessa arvioidaan hoidon tavoite, joka perustuu taudin levinneisyyteen, aggressiivisuuteen sekä potilaan ikään, yleistilaan ja muihin sairauksiin. Kasvaimesta selvitetään levinneisyyden lisäksi erilaisia molekyyligeneettisiä ominaisuuksia: RAS- ja BRAF-geenien mutatoituminen sekä mikrosatelliitti-instabiliteetti (MSI). Geenimutaatiot vaikuttavat solunsalpaajayhdistelmien ja biologisen lääkkeen (epidermaalisen kasvutekijän (EGFR) vasta-aine ja verisuonikasvutekijän (VEGF) vasta-aine) valintaan (66 Holch JW, Ricard I, Stintzing S ym. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials. Eur J Cancer 2017;70:87–98.). Harvinaista, levinnyttä suuren mikrosatelliitti-instabiliteetin tautia sairastava potilas hyötyy immunologisesta lääkkeestä, joskaan hoito ei ole vielä vakiintunut Euroopassa. Mikrosatelliitti-instabiliteetin määrityksellä selvitetään myös suolistosyövän perinnöllisyyttä (Lynchin oireyhtymä).

Lue myös

Uusi lääkehoitoa määräävä tekijä on kasvaimen sijainti suolessa. Oikeanpuoleinen syöpä on aggressiivisempi. Paksusuolen oikea puoli on peräisin sikiökehitysvaiheen keskisuolesta (midgut), vasen puoli taas takasuolesta (hindgut). Molekyylitason tekijät ovat erilaiset sen mukaan, kummalla puolella kasvain esiintyy (66 Holch JW, Ricard I, Stintzing S ym. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials. Eur J Cancer 2017;70:87–98.). Niiden perusteella on määritelty neljä alatyyppiä (consensus molecular subtype, CMS 1–4), joissa sekä ennuste että hoitovaste ovat erilaiset (77 Loree JM, Pereira AAL, Lam M ym. Classifying colorectal cancer by tumor location rather than sideness highlighs a continuum in mutation profiles and consensus molecular subtypes. Clin Cancer Res 2018;24:1062–72.). Hoitosuosituksissa vasemman puolen taudissa suositellaan ensilinjassa solunsalpaajiin yhdistettynä EGFR-vasta-ainetta ja oikean puolen taudissa VEGF-vasta-ainetta (88 Arnold D, Lueza B, Douilllard J-Y ym. Prognostic and predictive value of primary tumour side in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer treated with chemotherapy ad EGFR directed antibodies in six randomized trials. Ann Oncol 2017;28:1713–29.). Tulevaisuudessa hoito räätälöidään nykyistäkin tarkemmin (77 Loree JM, Pereira AAL, Lam M ym. Classifying colorectal cancer by tumor location rather than sideness highlighs a continuum in mutation profiles and consensus molecular subtypes. Clin Cancer Res 2018;24:1062–72.).

Levinneen taudin hoidon tavoitteena on syövän paraneminen tai taudin kulun hidastuminen ja oireiden helpottuminen. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon potilaan toiveet. Hoito eri yhdistelmillä voi kestää vuosia, ja sen rinnalla halutaan elää mahdollisimman laadukasta elämää. Hoitoja tauotetaan ja kevennetään mahdollisuuksien mukaan hoitotulosta vaarantamatta (55 Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R ym. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2016;27:1386–422.). Optimaalinen, räätälöity hoito edellyttää monialaista syväosaamista, jatkuvaa kouluttautumista, saumatonta yhteistyötä ja pitkäaikaista potilas-lääkärisuhdetta.

Kirjoittajat
Raija Kallio
LT, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, OYS
Sidonnaisuudet

Raija Kallio: Konsultointipalkkiot (Amgen, Bayer, Celegene, Lilly, Novartis, Roche, Sanofi, Servier), apurahat (Amgen, Merck, Roche), luentopalkkiot (Amgen, Merck, Roche).

Kirjallisuutta
1
Suomen Syöpärekisteri 2018 (luettu 13.5.2018). https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/
2
Grothey A ym. Duration of adjuvant chemotherapy for stage III colon cancer. N Engl J Med 2018;378:1177–88.
3
Tie J, Wang Y, Tomasetti C ym. Circulating tumor DNA analysis detects minimal residual disease and predicts recurrence in patients with stage II colon cancer. Sci Transl Med 2016;8:346ra92.
4
Adam R, de Gramont A, Figuereras J ym. Managing synchronous liver metastases from colorectal cancer: A multidisciplinary international consensus. Cancer Treat Rev 2015;41:729–41.
5
Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R ym. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2016;27:1386–422.
6
Holch JW, Ricard I, Stintzing S ym. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials. Eur J Cancer 2017;70:87–98.
7
Loree JM, Pereira AAL, Lam M ym. Classifying colorectal cancer by tumor location rather than sideness highlighs a continuum in mutation profiles and consensus molecular subtypes. Clin Cancer Res 2018;24:1062–72.
8
Arnold D, Lueza B, Douilllard J-Y ym. Prognostic and predictive value of primary tumour side in patients with RAS wild-type metastatic colorectal cancer treated with chemotherapy ad EGFR directed antibodies in six randomized trials. Ann Oncol 2017;28:1713–29.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.