1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Synnytysiän ja hedelmällisyyden pulmallinen ristiriita
Tiede­pääkirjoitus 15/2018 vsk 73 s. 897

Synnytysiän ja hedelmällisyyden pulmallinen ristiriita

Kuvituskuva 1

Viveca Söderström-Anttila

dosentti, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri

HUS Naistenklinikka

Ensimmäisen lapsen saaminen yhä vanhempana on ajan trendi. Väestöliiton tuoreen perhebarometrin mukaan (11 Rotkirch A ym. Perhebarometri 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi) lapsia halutaan nykyisin suunnitella aikaisintaan sitten, kun opinnot on hoidettu alta, muutama työvuosi on takana ja parisuhteeseen on saatu vakautta. Lasta siis suunnitellaan "valmiiseen elämään". Toisaalta monelle keskeinen lasten saamisen este on sopivan kumppanin puuttuminen. Perhebarometrin mukaan myös kilpailevat mielenkiinnon kohteet, kuten matkustaminen ja harrastukset, ovat tärkeitä syitä sille, miksi lapsen saaminen ei tunnu ajankohtaiselta (11 Rotkirch A ym. Perhebarometri 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi).

Ensisynnyttäjien keski-ikä on Suomessa noussut 29,0 vuoteen. Lisäksi 35 vuotta täyttäneiden synnyttäjien osuus on kasvanut jatkuvasti; vuonna 2016 heidän osuutensa synnyttäjistä oli 22,0 % kun se kymmenen vuotta aiemmin oli 18,7 %. (22 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/tilastot. www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain). Syntyvyys vähenee jo seitsemättä vuotta, ja tärkein syy on juuri vanhemmaksi tuleminen yhä iäkkäämpänä (11 Rotkirch A ym. Perhebarometri 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi).

Monella on ylioptimistinen kuva hedelmöityshoitojen tehokkuudesta.

Biologisesta näkökulmasta naiselle paras aika saada ensimmäinen lapsi on 20 ja 30 vuoden välillä. Synnytykseen johtavan raskauden todennäköisyys kuukautiskiertoa kohden on 20-vuotiaalla naisella 34 %, mutta 35-vuotiaalla enää puolet siitä (33 Schmidt L ym Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood. Hum Reprod Update 2012;18:29–43.). Hedelmällisyyden heikkeneminen johtuu munasarjoissa olevien munarakkuloiden vähenemisestä, johon samalla liittyy munasolujen laadun heikkeneminen. Säännöllinen kuukautiskierto ja ovulaatio eivät takaa, että nainen on hedelmällinen, jos taustalla on ikään liittyvä huono munasolujen laatu. Joillakin naisilla munasolut saattavat myös eri syistä kulua loppuun ennenaikaisesti, ja tällöin hedelmättömyys voi olla vastassa jo huomattavasti ennen 40 vuoden ikää (44 te Velde ER, Pearson PL. The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod Update 2002;8:141–54.). Monella on ylioptimistinen kuva hedelmöityshoitojen tehokkuudesta, sillä niillä voidaan vain osittain kompensoida iän haitallista vaikutusta.

Suomalaisilla aikuisilla on selviä aukkoja lisääntymisterveyttä koskevissa perustiedoissa. Korkeakouluopiskelijoille tehdyssä tutkimuksessa yli puolet miehistä ja kolmasosa naisista luuli hedelmällisyyden merkitsevän heikkenemisen alkavan vasta yli 45 vuoden iässä (55 Virtala A ym. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:108–15.). Väestöliiton perhebarometrissa 30–35-vuotiaista naisista 12 % ja miehistä 44 % arveli, että naisen hedelmällisyys alkaa heiketä vasta 40-vuotiaana (11 Rotkirch A ym. Perhebarometri 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi).

Lue myös

Raskaustoiveiden siirtäminen myöhemmälle iälle lisää tahattoman lapsettomuuden riskiä. Myös perhekoko saattaa jäädä toivottua pienemmäksi, koska naisen hedelmällinen vaihe loppuu kesken. Jotta kaksilapsisen perheen todennäköisyys olisi 90 %, naisen pitää alkaa yrittää raskautta viimeistään 27 vuoden iässä (66 Habbema JD ym. Realizing a desired family size: when should couples start. Hum Reprod 2015;30:2215–21.). Äidin korkeampi ikä lisää myös raskauskomplikaatioita, mm. ennenaikaisen synnytyksen, sikiön kasvuhäiriöiden, sikiökuoleman, istukkakomplikaatioiden ja operatiivisen synnytyksen riskiä (77 Kenny LC ym. Advanced maternal age and advanced pregnancy outcome: Evidence from a large contemporary cohort. PLOS One 2013;8(2):e56583.).

Vanhemmaksi ryhtyminen on hyvin henkilökohtainen asia. Jokainen päättää, milloin on siihen kypsä ja valmis. Biologisesti ihanteellisin aika saada lapsia ei vain aina osu yksiin sopivan sosiaalisen elämäntilanteen kanssa. Nuorille pitää kertoa iän negatiivisesta vaikutuksesta hedelmällisyyteen, jotta he eivät kävelisi unessa lapsettomuuteen (88 Lemoine M-E, Ravitsky V. Sleepwalking into infertility. The need for a public health approach toward advanced maternal age. Am J Bioeth 2015;15:37–48.).

Kirjoittajat
Viveca Söderström-Anttila
dosentti, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri
HUS Naistenklinikka
Sidonnaisuudet

Viveca Söderström-Anttila: Luentopalkkiot (Ferring, Merck), kokouskulut (Gedeon Richter).

Kirjallisuutta
1
Rotkirch A ym. Perhebarometri 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi
2
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/tilastot. www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain
3
Schmidt L ym Demographic and medical consequences of the postponement of parenthood. Hum Reprod Update 2012;18:29–43.
4
te Velde ER, Pearson PL. The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod Update 2002;8:141–54.
5
Virtala A ym. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. Eur J Contracept Reprod Health Care 2011;16:108–15.
6
Habbema JD ym. Realizing a desired family size: when should couples start. Hum Reprod 2015;30:2215–21.
7
Kenny LC ym. Advanced maternal age and advanced pregnancy outcome: Evidence from a large contemporary cohort. PLOS One 2013;8(2):e56583.
8
Lemoine M-E, Ravitsky V. Sleepwalking into infertility. The need for a public health approach toward advanced maternal age. Am J Bioeth 2015;15:37–48.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.