1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Toipumisorientaation paluu
Tiede­pääkirjoitus 49/2017 vsk 72 s. 2865

Toipumisorientaation paluu

Kuvituskuva 1

Jyrki Korkeila

psykiatrian professori, Turun yliopisto

ylilääkäri, Harjavallan sairaala

Toipumisella viitataan psykiatriassa useimmiten sairaudentilan tilan merkittävään lievittymiseen. Kliinisen toipumisen arviointi on asiantuntijalähtöistä toimintaa, joka keskittyy johonkin mitattavissa olevaan ja kaikkien kohdalla samalla tavalla arvioitavaan ulottuvuuteen. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi diagnoosin kriteerien täyttyminen, toimintakykypisteytyksen muutos tai remissio.

Viime aikoina toipuminen on merkitykseltään laajentunut, kun sillä on alettu viitata henkilökohtaiseen toipumiseen. Henkilökohtainen toipuminen tarkoittaa mahdollisuutta viettää merkityksellistä elämää mielekkäässä sosiaalisessa roolissa (11 Anthony WA. Perspectives: Psychiatric rehabilitation: Key issues and future policy. Health Affairs 1992;11:164–71.). Kliininen toipuminen voi jäädä myös fyysisissä vammoissa vähäiseksi, mutta niistä kuntoutuva voi oppia elämään parempaa elämää vammansa kanssa. Vakavasta psykiatrisesta sairaudesta kärsivä voi toipua parempaan elämään, vaikka oireisto on ajoittain vaikea-asteisempaa.

Viime aikoina toipuminen on merkitykseltään laajentunut.

Toipumisorientaatiolla viitataan sekä mielenterveyspalvelujen järjestämisen periaatteisiin että yksilötason toipumisen tavoitteiden henkilökohtaistamiseen yhteisen päätöksenteon kehyksessä. Taustatekijöinä näkökulman laajentamisessa on ollut sekä yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten ihmisoikeuksiin kohdistettu huomio, että terveyspalvelujen lisääntyvä käyttäjälähtöisyys, jonka seurauksena paternalistinen suhtautuminen vakavista psykiatrisista sairauksista kärsiviin alkoi heiketä. Kasvava huomio hoidon yksilöllistämisen tarpeisiin ja positiivisen psykologian kehitys ovat vauhdittaneet orientaation leviämistä. Avohoidon kehittymisen myötä kuntoutujat tulivat paremmin kuulluiksi siitä, minkälaista elämä on sairauden kanssa ja toisaalta sairastamisen tuolla puolen.

Alun perin 1950-luvun puolivälissä alkaneessa Vermontin kuntoutusprojektissa ohjaavana ajatuksena oli kysyä potilaalta, mitä hän tarvitsee päästäkseen sairaalasta pois. Projektin kehittäjät uskoivat, ettei täyttä toipumattomuutta ole olemassa (22 Chittick RA, Brook GW, Irons FS, Deane WN. The Vermont Story: rehabilitation of chronic schizophrenic patients. Burlington, Vt: Department of Health, 1961.). Bostonin yliopiston psykiatrisen kuntoutuskeskuksen johtaja William Anthony alkoi kehittää uutta henkilökohtaiseen toipumiseen perustuvaa kuntoutusmallia (11 Anthony WA. Perspectives: Psychiatric rehabilitation: Key issues and future policy. Health Affairs 1992;11:164–71.). Kuntoutujia kirjattiin yliopiston opiskelijoiksi, joiden tavoitteena oli oppia mahdollisuuksista edistää omaa kuntoutumista. Yliopiston opiskelijan rooliin siirtyminen innosti kuntoutujia edistämään omaa toipumistaan ja siirtymään pois potilaan roolista.

Lue myös

Henkilökohtainen toipuminen on epälineaarista "matkaa parempaan elämään", vetäytymisestä kohti suurempaa sosiaalisuutta ja kasvua sairaudesta huolimatta. Elämälle kehittyy uusi mielekkyyden kokemus sairauden vakavista seurauksista huolimatta. Henkilökohtaisen toipumisen aikana toimijuuden kokemus vahvistuu, omat vahvuudet ja heikkoudet hahmotetaan paremmin, omia taitoja ja piirteitä hyödynnetään paremmin ja kokemus toipumisen lähteenä olemisesta vahvistuu (33 Davidson L, Strauss JS. Sense of self in recovery from severe mental illness. Br J Med Psychol 1992;65:131–45.). Itseyden jälleenrakentamisessa voidaan siirtyä sairaan identiteetistä kohti positiivista itsekokemusta. Toipumisen yhteys hyvinvointiin ei riipu kliinisestä toipumisesta tai toimintakyvyn elpymisestä, vaikka hyvinvoinnin ja kliinisen toipumisen välillä on merkitsevä yhteys (44 Chan RCH, Mak WWS, Chio FHN, Tong ACY. Flourishing with psychosis: a prospective examination on the interactions between clinical, functional, and personal recovery processes on well-being among individuals with schizophrenia spectrum disorders. Schizophr Bull, verkossa ensin 8.9.2017. doi: 10.1093/schbul/sbx120).

Jotta tämä olisi mahdollista, potilaan tulee voida vaikuttaa hoitopäätöksiin ja tehdä valintoja itse. Tätä kaikkea edistävät avoimuuden ja rehellisyyden periaatteet, toivon ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen mielenterveyspalveluissa. Australian terveysministeriössä luotiin viitekehys toipumisorientoituneille mielenterveyspalveluille (55 Framework for recovery-oriented practice. State of Victoria: Department of Health, 2011.). Saataisiinko tällainen Suomeenkin?

Kirjoittajat
Jyrki Korkeila
psykiatrian professori, Turun yliopisto
ylilääkäri, Harjavallan sairaala
Sidonnaisuudet

Jyrki Korkeila: Johtokunnan jäsen (Solutos Oy), konsultointipalkkiot (Lundbeck, Servier), luentopalkkiot (Boehringer Ingelheim, Janssen-Cilag, Lundbeck, MSD, Orion, Pfizer), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Lundbeck, Sunovion).

Kirjallisuutta
1
Anthony WA. Perspectives: Psychiatric rehabilitation: Key issues and future policy. Health Affairs 1992;11:164–71.
2
Chittick RA, Brook GW, Irons FS, Deane WN. The Vermont Story: rehabilitation of chronic schizophrenic patients. Burlington, Vt: Department of Health, 1961.
3
Davidson L, Strauss JS. Sense of self in recovery from severe mental illness. Br J Med Psychol 1992;65:131–45.
4
Chan RCH, Mak WWS, Chio FHN, Tong ACY. Flourishing with psychosis: a prospective examination on the interactions between clinical, functional, and personal recovery processes on well-being among individuals with schizophrenia spectrum disorders. Schizophr Bull, verkossa ensin 8.9.2017. doi: 10.1093/schbul/sbx120
5
Framework for recovery-oriented practice. State of Victoria: Department of Health, 2011.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.