1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tulehdukselliset suolistosairaudet – potilasmäärä kasvaa
Tiede­pääkirjoitus 42/2017 vsk 72 s. 2345 - 2346

Tulehdukselliset suolistosairaudet – potilasmäärä kasvaa

Kuvituskuva 1

Pia Oksanen

LT, erikoislääkäri

TAYS, gastroenterologian vastuualue

Kuvituskuva 2

Airi Jussila

LT, erikoislääkäri

TAYS, gastroenterologian vastuualue

   

Haavaisen paksusuolitulehduksen ja Crohnin taudin ilmaantuvuus on lisääntynyt voimakkaasti sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa niin aikuisilla kuin lapsillakin (11 Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM ym. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology 2012;142:46-54.e42.,22 Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S ym. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut 2014;63:588–97.,33 Virta LJ, Saarinen MM, Kolho KL. Inflammatory bowel disease incidence is on the continuous rise among all paediatric patients except for the very young: A nationwide registry-based study on 28-year follow-up. J Crohns Colitis 2017;11:150–6.). Suomessa tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat suurimpia maailmassa – niistä on tulossa kansantauti (44 Jussila A, Virta LJ, Kautiainen H ym. Increasing incidence of inflammatory bowel diseases between 2000 and 2007: a nationwide register study in Finland. Inflamm Bowel Dis 2012;18:555–61.). Niitä sairastavat tarvitsevat säännöllistä seurantaa sekä sairautensa että lääkityksensä vuoksi. Potilasmäärien kasvaessa seurantaa on jo siirretty perusterveydenhuoltoon.

Useimmat tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavat tarvitsevat jatkuvan lääkityksen. Suurin osa haavaista paksusuolitulehdusta sairastavista tulee toimeen suun kautta otettavalla 5-aminosalisyylihappolääkityksellä (5-ASA), rektaalisilla paikallishoidoilla sekä korkeintaan kaksi kertaa vuodessa otettavalla kortisonikuurilla. Osa haavaista paksusuolitulehdusta ja suurin osa Crohnin tautia sairastavista tarvitsee kuitenkin immunomoduloivaa tai jopa biologista lääkitystä, ja näiden hoitojen aloittamiseen tarvitaan gastroenterologi tai tulehduksellisiin suolistosairauksiin perehtynyt sisätautilääkäri. Myös suolistosairauksiin perehtyneen hoitajan antama ohjaus on tarpeen. Merkittävä osa potilaista tarvitsee edelleen jossain sairautensa vaiheessa kirurgista hoitoa.

Erikoissairaanhoidosta on annettava selkeät ohjeet seurannasta.

Hoidon tavoitteena on suolen limakalvon mikroskooppisesti havaittava paraneminen, ei ainoastaan potilaan oireettomuus. Tulehduksen aktiivisuutta ja vastetta lääkitykseen arvioidaan ulosteen kalprotektiinin määrityksillä, tähystyksin ja Crohnin taudissa myös kuvantamistutkimuksin.

Lue myös

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyy hieman suurentunut paksusuolisyövän riski; tämän syövän ilmaantuvuus on viime vuosikymmeninä vähentynyt (55 Manninen P, Karvonen AL, Huhtala H ym. The risk of colorectal cancer in patients with inflammatory bowel diseases in Finland: a follow-up of 20 years. J Crohns Colitis 2013;7:e551–7.). Krooninen tulehdus suolen limakalvolla on tärkein syöpäriskiä lisäävä tekijä, muita ovat esimerkiksi laaja-alainen, pitkäkestoinen tauti, sklerosoiva kolangiitti ja suvussa esiintyvä paksusuolisyöpä (66 Sebastian S, Hernandez V, Myrelid P ym. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease: results of the 3rd ECCO pathogenesis scientific workshop (I). J Crohns Colitis 2014;8:5–18.). Paksusuolisyöpäriskin vuoksi 8–10 sairastamisvuoden jälkeen potilaita tutkitaan kolonoskopioin dysplasioiden varalta (77 Annese V, Daperno M, Rutter MD ym.; European Crohn’s and Colitis Organisation. European evidence based consensus for endoscopy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2013;7:982–1018.). Tähystysten tiheys arvioidaan yksilöllisesti riskitekijöiden perusteella. Dysplasian diagnoosin tulee perustua kahden asiaan perehtyneen patologin arvioon, ja kolonoskopioita tekevän pitää olla perehtynyt dysplasiaseurantaan.

Pelkästään 5-ASA-lääkitystä saavien ja remissiossa olevien immunomoduloivaa lääkitystä saavien potilaiden seuranta voi tapahtua perusterveydenhuollossa. Biologista hoitoa saava hoidetaan erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidosta on annettava selkeät ohjeet seurannasta ja toimintamalleista taudin aktivoiduttua. Potilailla pitää myös olla selkeä ohjeistus, milloin ja mihin ottaa yhteyttä taudin aktivoituessa.

Virtuaaliset palvelut muuttavat tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien seurantaa. Taudin aktiivisuutta mitataan tulevaisuudessa kotona kalprotektiinin pikamäärityksillä. Suurin osa potilaista siirtynee käyttämään digitaalisia palveluja mobiilisovelluksilla. Osa vastaanottokäynneistä voidaan korvata digitaalisilla palveluilla ja etävastaanotoilla. Kehittyvät oirenavigaattorit voivat tarkistaa lääketurvakokeet, ohjata potilasta taudin aktivoituessa ja antaa ennustetta taudin kulusta. Suolistosairauksiin perehtyneillä hoitajilla on tulevaisuudessa merkittävä rooli diabeteshoitajien tapaan.

Kirjoittajat
Pia Oksanen
LT, erikoislääkäri
Airi Jussila
LT, erikoislääkäri
TAYS, gastroenterologian vastuualue
Kirjallisuutta
1
Molodecky NA, Soon IS, Rabi DM ym. Increasing incidence and prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic review. Gastroenterology 2012;142:46-54.e42.
2
Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S ym. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut 2014;63:588–97.
3
Virta LJ, Saarinen MM, Kolho KL. Inflammatory bowel disease incidence is on the continuous rise among all paediatric patients except for the very young: A nationwide registry-based study on 28-year follow-up. J Crohns Colitis 2017;11:150–6.
4
Jussila A, Virta LJ, Kautiainen H ym. Increasing incidence of inflammatory bowel diseases between 2000 and 2007: a nationwide register study in Finland. Inflamm Bowel Dis 2012;18:555–61.
5
Manninen P, Karvonen AL, Huhtala H ym. The risk of colorectal cancer in patients with inflammatory bowel diseases in Finland: a follow-up of 20 years. J Crohns Colitis 2013;7:e551–7.
6
Sebastian S, Hernandez V, Myrelid P ym. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease: results of the 3rd ECCO pathogenesis scientific workshop (I). J Crohns Colitis 2014;8:5–18.
7
Annese V, Daperno M, Rutter MD ym.; European Crohn’s and Colitis Organisation. European evidence based consensus for endoscopy in inflammatory bowel disease. J Crohns Colitis 2013;7:982–1018.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Tytöillä on suurempi riski loukkaantua jalkapallossa

40 prosenttia lasten saamista vammoista oli lieviä.

Tieteessä
Oksikodoni sopii synnytyskivun lievitykseen

Avautumisvaiheen alkuvaiheessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti.

Ajassa
Työhyvinvointi jopa parani

Krooninen väsymys väheni koronakeväänä, raportoi Työterveyslaitos.

Blogi
Elokuu – paluu pienempiin bootseihin

Tuhkimon taika haihtuu ja palataan takaisin omaan arkeen, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Kommentti
Uusi normaali: lapset kärkeen

On aika herätellä keskustelua yhteiskunnan tärkeysjärjestyksestä, kirjoittaa Silja Kosola.

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.