1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tunnetko vanhuspotilaasi – entä ketään geriatria?
Tiede­pääkirjoitus 44/2017 vsk 72 s. 2497

Tunnetko vanhuspotilaasi – entä ketään geriatria?

Väestön ikääntyminen ja sairauksien hoidon kehittyminen ovat johtaneet siihen, että iäkkäiden ja monisairaiden potilaiden määrä kasvaa lähes kaikilla erikoisaloilla. Samanaikaisesti hoitojen erikoistuminen on kapeuttanut osaamista, mikä vaikeuttaa kokonaiskuvan muodostamista iäkkään potilaan tilanteesta. Oman värinsä palettiin tuovat kasvavat kustannuspaineet.

Silti jokaiselle potilaalle tulee tarjota oikea-aikaista ja tarkoituksenmukaista hoitoa. Hoitopäätöksiä ei pidä tehdä pelkän iän perusteella – huonosti tutkittu ja hoidettu vanhuspotilas on usein kallein potilas.

Huonosti tutkittu ja hoidettu vanhus on usein kallein potilas.

Toimintakyky kuvaa potilaan toipumiskykyä ja ennustetta kronologista ikää paremmin. Yksittäisten sairauksien lisäksi on tunnistettava taustalla vaikuttavat geriatriset oireyhtymät, kuten kognition heikkeneminen, vajaaravitsemus ja gerastenia. On muistettava, että vähäisten ja epäspesifisten oireiden taustalla voi olla kiireellistä hoitoa vaativa tila (s. 2529) (11 Jämsen E. Yleistilan heikkenemisen ABC. Suom Lääkäril 2017;72:2529–32.) tai lääkehaitta (s. 2515) (22 Nuotio M, Ala-Nissilä S, Tammela T. Iäkkäiden virtsaamisvaivat ja niiden hoito. Suom Lääkäril 2017;72:2515–20.). Vaikka varsinkin muistisairaan potilaan tausta- ja tapahtumatietojen selvittäminen, tutkiminen ja hoidon suunnittelu voivat tuntua työläiltä, järkeviin hoidon linjauksiin ei ole muuta tietä.

Laaja-alainen geriatrinen arviointi on geriatrin tärkein työkalu. Siihen perustuvan hoidon ja kuntoutuksen on osoitettu parantavan akuutisti sairastuneiden vanhuspotilaiden (33 Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A ym. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD006211.) ja lonkkamurtumapotilaiden ennustetta (44 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Lonkkamurtuma. Käypä hoito -suositus (siteerattu 18.10.2017). www.kaypahoito.fi) sekä nopeuttavan potilaiden toipumista elektiivisestä kirurgiasta vähentäen samalla komplikaatioita (55 Partridge JS, Harari D, Martin FC, Dhesi JK. The impact of pre-operative comprehensive geriatric assessment on postoperative outcomes in older patients undergoing scheduled surgery: a systematic review. Anaesthesia 2014;69(suppl 1):8–16.). Geriatrisella arvioinnilla on paikkansa myös mm. aorttastenoosin (66 Baumgartner H, Falk V, Bax JJ ym. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017;38:2739–91.) ja syöpäsairauksien (77 Wildiers H, Heeren P, Puts M ym. International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric assessment in older patients with cancer. J Clin Oncol 2014;32:2595–603.) hoitolinjoja valittaessa. Pätevät arviointimenetelmät, yhteiset tavoitteet ja selkeä työnjako ovat iäkkäitä potilaita hoitavien moniammatillisten tiimien keskeisiä menestystekijöitä.

Geriatrinen arviointi ei kuitenkaan ole geriatrien yksinoikeus, vaan osa kaikkien vanhuspotilaita hoitavien ammattitaitoa. Keskeiset geriatriset ongelmat (sekavuus, kognitiivinen heikentyminen, masennus, vajaaravitsemus, gerastenia) ovat selvitettävissä – tai suljettavissa pois – jopa päivystysolosuhteissa (s. 2529 ja 2542) (11 Jämsen E. Yleistilan heikkenemisen ABC. Suom Lääkäril 2017;72:2529–32.,88 Helin U, Orre P. Vanhuspotilaan kognition arvioiminen osaksi päivystyksen käytäntöä. Suom Lääkäril 2017;72:2542–3.).

Lue myös

Olennaista on pysähtyä miettimään, millaisesta potilaasta onkaan kyse. Mistä potilas on tullut? Ovatko hänen sairautensa ja lääkityksensä tiedossa? Mikä hänen toimintakykynsä ja avuntarpeensa on? Entä onko jotakin, mitä ei tiedetä ja kuka voi selvittää puuttuvat tiedot? Kun palapelin palat ovat kasassa, hoitoa on helpompi suunnitella, pala kerrallaan. Iäkkäänkin potilaan hoito on vaikuttavaa, kun se kohentaa toimintakykyä, lievittää oireita ja parantaa elämänlaatua. Näillä tavoitteilla on arvonsa erikseen ja etenkin yhdessä.

Aina omat keinot eivät riitä, ja paras lopputulos syntyy, kun useamman erikoisalan osaajat yhdistävät taitonsa potilaan parhaaksi. Geriatrian kasvaminen myös erikoissairaanhoidon erikoisalaksi helpottaa konsultaatioita ja hoitovastuun jakamista. Jo nyt monessa kunnassa on perusterveydenhuollon tehtävissä toimiva geriatri. Tärkeimmiksi tehtävikseen geriatrit nimeävät akuuttihoidon, kuntoutuksen sekä muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon (99 Löppönen M, Heinonen P, Jartti L ym. Geriatricians feel growing external appreciation of their work. Survey among Finnish geriatricians in 2013. Eur Geriatr Med 2015;6:570–2.), mutta heidän osaamistaan voisi hyödyntää laajemminkin vanhusten hoidon kehittämisessä.

Joko siis tunnet Six-Item Screenerin (11 Jämsen E. Yleistilan heikkenemisen ABC. Suom Lääkäril 2017;72:2529–32.,88 Helin U, Orre P. Vanhuspotilaan kognition arvioiminen osaksi päivystyksen käytäntöä. Suom Lääkäril 2017;72:2542–3.) ja osaat arvioida iäkkään potilaan terveydentilan ja toimintakyvyn? Entä tiedätkö, mistä löydät geriatrin avuksesi?

Kirjoittajat
Esa Jämsen
LT, dosentti, geriatrian kliininen opettaja
Tampereen yliopisto ja TAYS
Eija Lönnroos
LT, geriatrian professori
Itä-Suomen yliopisto
Timo Strandberg
LKT, geriatrian professori
Helsingin ja Oulun yliopistot, HUS
Kirjallisuutta
1
Jämsen E. Yleistilan heikkenemisen ABC. Suom Lääkäril 2017;72:2529–32.
2
Nuotio M, Ala-Nissilä S, Tammela T. Iäkkäiden virtsaamisvaivat ja niiden hoito. Suom Lääkäril 2017;72:2515–20.
3
Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A ym. Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD006211.
4
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä. Lonkkamurtuma. Käypä hoito -suositus (siteerattu 18.10.2017). www.kaypahoito.fi
5
Partridge JS, Harari D, Martin FC, Dhesi JK. The impact of pre-operative comprehensive geriatric assessment on postoperative outcomes in older patients undergoing scheduled surgery: a systematic review. Anaesthesia 2014;69(suppl 1):8–16.
6
Baumgartner H, Falk V, Bax JJ ym. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017;38:2739–91.
7
Wildiers H, Heeren P, Puts M ym. International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric assessment in older patients with cancer. J Clin Oncol 2014;32:2595–603.
8
Helin U, Orre P. Vanhuspotilaan kognition arvioiminen osaksi päivystyksen käytäntöä. Suom Lääkäril 2017;72:2542–3.
9
Löppönen M, Heinonen P, Jartti L ym. Geriatricians feel growing external appreciation of their work. Survey among Finnish geriatricians in 2013. Eur Geriatr Med 2015;6:570–2.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.