1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tupakasta vieroitus tulee hallita
Tiede­pääkirjoitus 48/2018 vsk 73 s. 2833

Tupakasta vieroitus tulee hallita

Kuvituskuva 1

Heikki Ekroos

LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, osastonylilääkäri

HUS, Porvoon sairaala

Kuvituskuva 2

Kari Reijula

LT, työterveyden professori, varadekaani

Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum

   

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on vakava sairaus, ja sitä tulee hoitaa aktiivisesti. Sitä voidaan ja kannattaa ehkäistä, erityisesti nuorilla. Tupakasta ja nikotiinituotteista vieroitus on tärkeä tupakointiin liittyvien sairauksien hoitotoimenpide. Se vaatii keskimäärin 3–4 yritystä. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoitoon on laadittu uusi suositus (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus 19.6.2018. www.kaypahoito.fi). Sähkösavukkeet eivät siihen kuulu.

Vieroitus on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä ja se tulee hallita. Tutkimusten mukaan terveydenhuollossa tupakointi otetaan liian harvoin puheeksi silloinkin, kun se olisi sairauden kannalta olennaista.

Koko hoitoketju on saatava ylläpitämään vieroitusosaamista.

Kysy, kirjaa ja hoida – se on tupakasta vieroituksen perusinterventio. Lisäksi nikotiiniriippuvuuden arviointi on osa hyvää hoitokäytäntöä. Tämä perusinterventio tulee tarjota systemaattisesti jokaiselle tupakoivalle potilaalle, ja se on mahdollinen kiireisessäkin vastaanottotilanteessa. Vieroituksen käytännöistä ja vastuista on hyvä sopia kussakin toimipaikassa.

Hoitosuunnitelmaan kirjataan vieroituksen tavoitteet ja toteutus. Vieroituksessa tulee käyttää tehokkainta potilaalle sopivaa hoitoa. Tehokkainta vieroitusta on lääkehoidon ja tukitoimien yhdistäminen. Tukitoimet, kuten kontrollit, ryhmä- ja yksilöohjaus, digitaalinen tuki ja opasmateriaalit, on hyvä sopia toimipaikkakohtaisesti.

Seurantakäynnit sovitaan esimerkiksi 1–2 viikon, 1 kuukauden ja 3 kuukauden kohdalle, ja apuna voi käyttää puhelinta, sähköpostia tai muita digitaalisia välineitä. Seurantakontaktit voi järjestää hoitaja, lääkäri, hammaslääkäri tai apteekkilainen. Vieroituksen menetelmät on kuvattu tuoreessa Käypä hoito -suosituksessa (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus 19.6.2018. www.kaypahoito.fi).

Lue myös

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli tehdä esityksiä lakimuutoksiksi ja muiksi toimenpiteiksi, jotka tukevat ja edistävät tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista vuoteen 2030 mennessä (22 Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018.). Työryhmä luovutti raporttinsa toukokuussa 2018, ja sen mukaan tupakkatuotteiden käyttö pitää ottaa puheeksi terveydenhuollon asiakastapaamisissa. Koko hoitoketju peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa on saatava ylläpitämään vieroitusosaamista ja osallistumaan vieroitukseen. Työpaikat ja työterveyshuolto on otettava tukemaan tupakoinnin lopettamista.

Terveydenhuollon ammattilaisten vieroitusosaamista on kehitettävä ja toimintatapoja yhtenäistettävä. Valitettavasti osaamisessa on usein puutteita, ja siksi tarvitaan koulutusta tupakasta vieroituksesta. Koulutus myös lisää vieroitusaktiivisuutta.

Lisäksi tarvitaan vieroitusta yhtenäistäviä toimintamalleja. Jokaiseen vähintään keskussairaalatasoiseen sairaalaan tarvitaan tupakasta vieroituksen yksikkö, ja myös alueellisia hoitopolkuja ja hoitoketjuja on syytä kehittää.

Jo vuonna 2014 ehdotettiin, että tupakan myyminen vuoden 2000 jälkeen syntyneille pitäisi kieltää. Tuo päätös olisi vaikuttava, ja sen toteutus Suomessa tulee selvittää pikimmiten.

Suomeen tarvitaan lisää puhtia, asennetta ja osaamista tupakasta vieroitukseen. Asian kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on suuri. Savuton Suomi 2030 on mahdollinen.

Kirjoittajat
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, osastonylilääkäri
HUS, Porvoon sairaala
Kari Reijula
LT, työterveyden professori, varadekaani
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, Clinicum
Sidonnaisuudet

Heikki Ekroos: Konsultointipalkkiot (Boehringer, Pfizer, Roche), luentopalkkiot (AstraZeneca, GSK, Orion, Mundipharma, Pfizer), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Boehringer Ingelheim), matka-, majoitus- ja kokouskulut (Boehringer Ingelheim, Roche).

Kari Reijula: Luentopalkkiot (MSD, Orion, Pfizer).

Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito -suositus 19.6.2018. www.kaypahoito.fi
2
Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Avi asetti uhkasakon – Nurmeksen yöpäivystys pitää lopettaa

Määräykseen sisältyy 200 000 euron uhkasakko.

Tieteessä
Laihduttamisyritykset kasvattivat riskiä lihoa ja sairastua tyypin 2 diabetekseen

Alun perin normaalipainoiset laihduttajat lihoivat enemmän 11 vuoden aikana kuin ne normaalipainoiset, jotka eivät laihduttaneet.

Ajassa
Missä maskisuositus viipyy?

Lääkärit suosittelevat Twitterissä suojaamaan maskilla itseään ja muita koronavirukselta.

Ajassa
FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

- Korona on tehnyt terveydenhuollon ammattilaiset näkyviksi kokonaisina, sanoo Sari Ridell.

Ajassa
Koronahuoli näkyi kesätöissä

Erityisesti vanhemmat potilaat ottivat epidemian puheeksi, Rebekka Laitinen kertoo.

Ajassa
Mielekäs vapaa-aika painaa lääkäriopiskelijoiden työpaikan valinnassa

Useimmat Oulun yliopiston lääketieteen opiskelijat haluavat tehdä osa-aikaista työtä valmistuttuaan.