1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uniapnean diagnoosi vaatii tarkkuutta, hoito pitkäjänteisyyttä ja ehkäisy aktiivisuutta
Tiede­pääkirjoitus 14/2021 vsk 76 s. 841

Uniapnean diagnoosi vaatii tarkkuutta, hoito pitkäjänteisyyttä ja ehkäisy aktiivisuutta

Kuvituskuva 1

Timo Partonen

Obstruktiivisella uniapnealla tarkoitetaan unenaikaisia hengityksen katkoksia (apnea) tai vaimentumia (hypopnea). Ne kestävät vähintään 10 sekuntia ja johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta. Vilkeunen vaiheet pitenevät ja kasaantuvat aamuyöllä. Niiden aikana hengitysilmavirtauksen häiriöt ovat yleensä pitempiä kuin muissa univaiheissa ja happikyllästeisyys pienenee enemmän. Hengityskatkos voi kestää jopa yli minuutin.

Kuorsaus on tavallisin, muttei useinkaan ainoa uniapneaan liittyvä oire (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus 15.6.2017. www.kaypahoito.fi). Kuorsaus saattaa olla myös vaaratonta, mutta uniapnea ei sitä ole.

Kuorsaus saattaa olla myös vaaratonta, mutta uniapnea ei sitä ole.

Hoitamaton uniapnea lisää etenkin sydän- ja verisuonitautien vaaraa. Yöllisen sydäninfarktin vaara on uniapneaa sairastavalla lähes viisinkertainen muiden riskiin verrattuna (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus 15.6.2017. www.kaypahoito.fi). Muistihäiriöt ja muut kognitiivisen toiminnan ongelmat ovat uniapneapotilailla yleisiä. Tämän takia hoitamaton uniapnea lisää myös tapaturmavaaraa, kokeepa henkilö olevansa väsynyt tai ei. Vireystilan virhearvio liikenteessä altistaa myös muut vaaralle.

Obstruktiivinen uniapnea tulisikin todeta ja hoitaa nykyistä varhaisemmin. Diagnoosi perustuu anamneesiin ja kliiniseen tutkimukseen sekä unipolygrafian tai yöpolygrafian löydökseen (11 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus 15.6.2017. www.kaypahoito.fi).

Yhdysvaltojen unilääketieteen akatemia (American Academy of Sleep Medicine, AASM) on julkaissut uniapnealle diagnostiset kriteerit (22 American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3). Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine 2014.) sekä suosituksensa diagnoosiin käytettävistä menetelmistä (33 Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S ym. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med 2017;13:479–504.). Nämä myös Suomessa yleisesti käyttöön otetut diagnostiset kriteerit löytävät uniapnean aiempaa herkemmin, mutta samalla myös väärien positiivisten lukumäärä voi lisääntyä. Yhden yön protokolla (split-night protocol), jossa diagnostinen unenaikainen rekisteröinti kestää lyhimmillään 2 tuntia ja sen jälkeen jopa 3 tunnissa säädetään CPAP-hoidon aloitus, ei kuitenkaan ole suositeltavaa, vaan diagnoosiin tarvittava rekisteröinti ja CPAP-hoidon aloitus on syytä tehdä erillisinä öinä (44 Hamilton GS, Gupta R, Vizcarra D, Insalaco G, Escobar F, Kadotani H, on behalf of the Guidelines Committee Members and Governing Council of the World Sleep Society. Endorsement of: “clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American academy of sleep medicine clinical practice guideline” by the World Sleep Society. Sleep Med 2021;79:152–4.).

Lue myös

Tämän Lääkärilehden teema-artikkeleissa keskitytään uniapneaan. Ne syventävät tietojamme uniapneasta tarjoamalla näkökulman niin aikuisten kuin lasten obstruktiiviseen uniapneaan (s. 865 ja 873) (55 Bachour A, Avellan-Hietanen H. Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla. Suom Lääkäril 2021;76:865–70.,66 Katila M, Markkanen S, Saarenpää-Heikkilä O. Lasten obstruktiivinen uniapnea. Suom Lääkäril 2021;76:873–8.) sekä uniapnean hoitopolkuun perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja takaisin (s. 884) (77 Saaresranta T. Uniapnean hoidonporrastus ulottuu monelle tasolle. Suom Lääkäril 2021;76:884–6.).

Suomessa 1 460 000 henkilön arvioidaan sairastavan vähintään lievää uniapneaa ja uniapnealähetteet käsittävät noin puolet kaikista keuhkosairauksien lähetteistä (55 Bachour A, Avellan-Hietanen H. Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla. Suom Lääkäril 2021;76:865–70.). Obstruktiivinen uniapnea ei ole lapsillakaan harvinainen, ja se altistaa heidät käyttäytymishäiriöille ja oppimisvaikeuksille (66 Katila M, Markkanen S, Saarenpää-Heikkilä O. Lasten obstruktiivinen uniapnea. Suom Lääkäril 2021;76:873–8.). Uniapnea lisää sekä terveydenhuoltopalvelujen tarvetta että ennenaikaista kuolleisuutta. Sitä voidaankin pitää kansansairautena.

Kirjoittajat
Timo Partonen
tutkimusprofessori
THL, Hyvinvointivaikuttajat, Yhdenvertaisuus, Mielenterveys
Sidonnaisuudet

Timo Partonen: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus 15.6.2017. www.kaypahoito.fi
2
American Academy of Sleep Medicine. International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3). Darien, IL: American Academy of Sleep Medicine 2014.
3
Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S ym. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med 2017;13:479–504.
4
Hamilton GS, Gupta R, Vizcarra D, Insalaco G, Escobar F, Kadotani H, on behalf of the Guidelines Committee Members and Governing Council of the World Sleep Society. Endorsement of: “clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American academy of sleep medicine clinical practice guideline” by the World Sleep Society. Sleep Med 2021;79:152–4.
5
Bachour A, Avellan-Hietanen H. Obstruktiivinen uniapnea aikuisilla. Suom Lääkäril 2021;76:865–70.
6
Katila M, Markkanen S, Saarenpää-Heikkilä O. Lasten obstruktiivinen uniapnea. Suom Lääkäril 2021;76:873–8.
7
Saaresranta T. Uniapnean hoidonporrastus ulottuu monelle tasolle. Suom Lääkäril 2021;76:884–6.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
THL suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia 60 vuotta täyttäneille

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Tieteessä
Lasten antibioottien ja astmalääkkeiden kulutus väheni pandemiassa

Lääkkeiden käytön vähenemisestä syntyi noin 3,4 miljoonan euron säästö.

Ajassa
Suomalainen COVID-aiheinen mobiilipeli sai laajan tuen

Lanseerauksessa ovat mukana WHO, Unicef ja rokotteiden kansainvälinen yhteistyöorganisaatio Gavi.

Ajassa
STM aikoo järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon priorisointifoorumin

Valmisteluun kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita.

Ajassa
Duchennen lihasdystrofian lääke sai korvattavuuden

Lääke vahvistaa lapsen fyysisen toimintakyvyn edellytyksiä ja säilyttää kävelykyvyn pidempään.

Ajassa
Psykososiaaliset menetelmät huumeriippuvuuksien hoidon palveluvalikoimaan

Menetelmät on arvioitu erikseen aikuisille ja nuorille sekä silloin, kun henkilöllä on muu samanaikainen mielenterveyden häiriö.