1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uniapnean ja hengitysvajeen etähoito ei ole etäällä
Tiede­pääkirjoitus 37/2017 vsk 72 s. 1985 - 1986

Uniapnean ja hengitysvajeen etähoito ei ole etäällä

Kuvituskuva 1

Tarja Saaresranta

vs. professori, osastonylilääkäri

Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue

tasaare@utu.fi

Kuvituskuva 2

Ulla Anttalainen

LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri

TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue

   

Uniapnean CPAP-hoidon etäseuranta ja etähoito aloitettiin TYKS:n keuhkosairauksien vastuualueella ensimmäisenä Pohjoismaissa vuonna 2012 ja kroonisen hengitysvajeen kaksoispaineventilaatiohoito vuonna 2016. Nykyään uniapnean etähoito on Suomessa jo laajalti käytössä. Tiedot naamarin ilmavuodosta, laitteen käyttötunneista ja hoidon tehokkuudesta siirtyvät pilvipalvelun kautta unihoitajalle, joka tarkistaa tiedot, tarvittaessa etäsäätää laitetta tai ottaa yhteyttä potilaaseen.

Etälääketieteen päätavoitteet ovat hoidon saavutettavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen. Järjestelmät kehittyvät nopeasti; nykyään ne eivät välttämättä edellytä potilaalta edes nettiyhteyttä tai omaa aktiivisuutta. Ne mahdollistavat esimerkiksi vain hoitovaikeuksissa olevien potilaiden automaattisen listauksen hoitajan näkymään.

Henkilökunnan ammattitaidon on oltava korkealla tasolla.

Etäseuranta säästää hoitajan aikaa (11 Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.). Se on osoitettu kustannustehokkaaksi sekä uniapnean CPAP-hoidossa (11 Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.,22 Isetta V, Negrín MA, Monasterio C ym. A Bayesian cost-effectiveness analysis of a telemedicine-based strategy for the management of sleep apnoea: a multicentre randomised controlled trial. Thorax 2015;70:1054–61.,33 Turino C, de Batlle J, Woehrle H ym. Management of continuous positive airway pressure treatment compliance using telemonitoring in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2017;49:1601128.) että ALS-potilaiden ventilaatiovajeen hoidossa (44 Lopes de Almeida JP, Pinto A, Pinto S, Ohana B, de Carvalho M. Economic cost of home-telemonitoring care for BiPAP-assisted ALS individuals. Amyotroph Lateral Scler 2012;13:533–7.). Työssä käyvien uniapneapotilaiden voi olla vaikeaa tulla seurantakäynneille kesken työpäivän. Hengitysvajepotilaat tarvitsevat usein saattajan. Etäseuranta ja -hoito vähentävät seurantakäyntejä, matkakustannuksia ja poissaoloja työstä. Ongelmat pystytään havaitsemaan ja korjaamaan nopeasti, ja hoito on yksilöllistä ja potilasta osallistavaa. Etäseuranta ja -säätäminen mahdollistavat hengitysvajepotilaiden turvallisen kotiuttamisen sairaalasta.

Tutkimusta aiheesta on vasta vähän, ja tulokset hoitoon sitoutumisesta (11 Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.,33 Turino C, de Batlle J, Woehrle H ym. Management of continuous positive airway pressure treatment compliance using telemonitoring in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2017;49:1601128.,55 Fox N, Hirsch-Allen AJ, Goodfellow E ym. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.) ja potilastyytyväisyydestä (11 Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.,22 Isetta V, Negrín MA, Monasterio C ym. A Bayesian cost-effectiveness analysis of a telemedicine-based strategy for the management of sleep apnoea: a multicentre randomised controlled trial. Thorax 2015;70:1054–61.,33 Turino C, de Batlle J, Woehrle H ym. Management of continuous positive airway pressure treatment compliance using telemonitoring in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2017;49:1601128.) ovat vielä ristiriitaisia. Ainoassa julkaistussa pitkäaikaisseurantatutkimuksessa CPAP-laitteen vuoden käytön jälkeen hoitoon sitoutumisessa ei ollut eroa alkuvaiheen etäseurannassa tai tavanomaisessa hoidossa olleiden kesken (11 Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.). Etäseurantajärjestelmässä esimerkiksi mobiilisovelluksella toteutettava omaseuranta, hoidon toteutumisesta saatava automaattinen palaute ja opetusvideot voivat parantaa hoitoon sitoutumista (66. Hwang D. Monitoring progress and adherence with positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: the roles of telemedicine and mobile health applications. Sleep Med Clin 2016;11:161–71.) ja vähentää potilasohjaukseen kuluvaa aikaa (77 Munafo D, Hevener W, Crocker M, Willes L, Sridasome S, Muhsin M. A telehealth program for CPAP adherence reduces labor and yields similar adherence and efficacy when compared to standard of care. Sleep Breath 2016;20:777–85.).

Lue myös

Nykysäädösten mukaan Suomessakin etäseurannassa ja -hoidossa käytettävien palvelimien tulee sijaita EU:n alueella eikä potilastietoja saa siirtää EU:n ulkopuolelle. Järjestelmän tulee toimia luotettavasti. On tärkeä tiedostaa, että vaikka tieto kulkee reaaliaikaisesti, tietojen tulkinta ei sitä vielä ole eikä etäseurantatietojen tarkistamistiheydelle ole vielä luotu minimistandardeja. Vastuukysymykset korostuvat erityisesti silloin, kun etäseurantahälytykset muuttuvat entistä enemmän algoritmipohjaisiksi: olisiko vaikkapa haittatapahtuma voitu estää, jos etäseurantatietoa olisi tarkistettu useammin tai tulkittu toisin? Henkilökunnan ammattitaidon on oltava korkealla tasolla, koska käytössä on vähemmän tietoa kuin kasvokkain tapahtuvalla käynnillä. Lisäksi hoitoprosessin pitää olla tarkkaan suunniteltu, jotta kustannustehokkuus, hoidon tasalaatuisuus ja henkilökunnan ajansäästö saavutetaan (55 Fox N, Hirsch-Allen AJ, Goodfellow E ym. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.).

Etälääketiede tarjoaa uusia mahdollisuuksia potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon, mutta se vaatii ajattelun ja toimintatapojen muutosta. Parhaimmillaan siinä toteutuu P4-toimintatapa: Predict, Prevent, Personalize, Participate. Lähitulevaisuudessa uniapneapotilaan laitehoidon seurantaan voidaan liittää fyysisen aktiivisuuden seuranta ja potilasta kannustetaan liikkumaan automaattisin viestein. Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden ennakointi etäseurannan avulla paranee lähivuosina (88 Borel JC, Pelletier J, Taleux N ym. Parameters recorded by software of non-invasive ventilators predict COPD exacerbation: a proof-of-concept study. Thorax 2015;70:284–5.). Etäseurantatietoa voidaan käyttää sekä laadun seurantaan että hoidon kehittämiseen. Etälääketiede ei ole enää etäällä, se on jo täällä.

Kirjoittajat
Tarja Saaresranta
vs. professori, osastonylilääkäri
Turun yliopisto, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue
tasaare@utu.fi
Ulla Anttalainen
LT, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri
TYKS, medisiininen toimialue, keuhkosairauksien vastuualue
Kirjallisuutta
1
Anttalainen U, Melkko S, Hakko S, Laitinen T, Saaresranta T. Telemonitoring of CPAP therapy may save nursing time. Sleep Breath 2016;20:1209–15.
2
Isetta V, Negrín MA, Monasterio C ym. A Bayesian cost-effectiveness analysis of a telemedicine-based strategy for the management of sleep apnoea: a multicentre randomised controlled trial. Thorax 2015;70:1054–61.
3
Turino C, de Batlle J, Woehrle H ym. Management of continuous positive airway pressure treatment compliance using telemonitoring in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2017;49:1601128.
4
Lopes de Almeida JP, Pinto A, Pinto S, Ohana B, de Carvalho M. Economic cost of home-telemonitoring care for BiPAP-assisted ALS individuals. Amyotroph Lateral Scler 2012;13:533–7.
5
Fox N, Hirsch-Allen AJ, Goodfellow E ym. The impact of a telemedicine monitoring system on positive airway pressure adherence in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2012;35:477–81.
6
Hwang D. Monitoring progress and adherence with positive airway pressure therapy for obstructive sleep apnea: the roles of telemedicine and mobile health applications. Sleep Med Clin 2016;11:161–71.
7
Munafo D, Hevener W, Crocker M, Willes L, Sridasome S, Muhsin M. A telehealth program for CPAP adherence reduces labor and yields similar adherence and efficacy when compared to standard of care. Sleep Breath 2016;20:777–85.
8
Borel JC, Pelletier J, Taleux N ym. Parameters recorded by software of non-invasive ventilators predict COPD exacerbation: a proof-of-concept study. Thorax 2015;70:284–5.

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Oksikodoni sopii synnytyskivun lievitykseen

Avautumisvaiheen alkuvaiheessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti.

Ajassa
Työhyvinvointi jopa parani

Krooninen väsymys väheni koronakeväänä, raportoi Työterveyslaitos.

Blogi
Elokuu – paluu pienempiin bootseihin

Tuhkimon taika haihtuu ja palataan takaisin omaan arkeen, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Kommentti
Uusi normaali: lapset kärkeen

On aika herätellä keskustelua yhteiskunnan tärkeysjärjestyksestä, kirjoittaa Silja Kosola.

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.

Ajassa
Suomessa aletaan tutkia koronavirusepidemian vaikutusta syöpäpotilaisiin

Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.