• Tuula Vasankari

Uusia lääkkeitä tuberkuloosiin

Kuvituskuva 1

Tuula Vasankari

professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Turun yliopisto

Filha ry, pääsihteeri

Lääkkeille herkän tuberkuloosin hoidossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 40 vuoteen. Valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa suositellaan, että tuberkuloosin lääkehoito aloitetaan aina vähintään neljällä lääkkeellä eli isoniatsidilla, rifampisiinilla, etambutolilla ja pyratsiiniamidilla (11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6). Lääkeresistenssin mahdollisuutta arvioidaan potilaskohtaisesti sen perusteella, onko potilas oleskellut maassa, jossa resistenssi on yleistä, ja onko hän saanut aiemmin hoitoa tuberkuloosiin. Näille potilaille hoito suositellaan aloitettavaksi viidellä lääkkeellä eli lisäämällä perusyhdistelmään mukaan streptomysiinin. Nukleiinihapon osoitus yskösnäytteistä tai jo kasvaneesta viljelystä antaa tietoa resistenssigeeneistä, ja viljelyyn perustuvat lääkeherkkyydet varmistavat lopullisesti, miten lääkehoito on syytä koostaa.

Tuberkuloosin lääkekehitys oli pitkään lähes pysähdyksissä, mutta viime vuosikymmeninä intensiivinen kansainvälinen lääketutkimus on korjannut tilannetta. Uusimmat käyttöön saadut lääkkeet bedakiliini ja delamanidi on tarkoitettu monilääkeresistentin (MDR) ja laajasti lääkeresistentin (XDR) tuberkuloosin hoitoon. Myös eräitä muita lääkeaineita on lupaavassa kehitysvaiheessa, mutta nekin on suunniteltu ensisijaisesti vain haasteellisen resistentin tuberkuloosin hoitoon. Lisäksi tuberkuloosiin testataan muihin käyttötarkoituksiin rekisteröityjä lääkkeitä; esimerkiksi fluorokinolonit ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös tuberkuloosin hoidossa.

Uudet lääkkeet on suunniteltu ensisijaisesti haasteellisen resistentin tuberkuloosin hoitoon.

Geeniteknologian soveltaminen tehostaa uusien lääkkeiden kehitystyötä. M. tuberculosiksen genomin sekvensointi auttaa löytämään uusia vaikutusmekanismeja ja -kohteita. Samalla pyritään kehittämään parempia hoidon seurannan merkkiaineita, joista toivotaan apua nopeampaan lääkeaineiden tehon arviointiin.

Uusien lääkkeiden sovittaminen lääkeyhdistelmiin ja parhaiten toimivien yhdistelmien selvittäminen on vaativaa ja kestää useita vuosia, mahdollisesti vuosikymmeniä (22 European Centre for Disease Prevention and Control. Expert Opinion on the introduction of new drugs for tuberculosis control in the EU/EEA. Tukholma: ECDC 2015.). Uusia tehoavia lääkitysvaihtoehtoja MDR- ja XDR-tuberkuloosiin tarvitaan kuitenkin nopeasti. Tuberkuloosin hoito vaatii aina useamman lääkkeen tehokkaan yhdistelmän, ja lääkeyhdistelmää valittaessa käytössä on yleensä vähintään neljä muuta lääkettä, joille kanta on herkkä. Joskus riittävää määrää muita lääkkeitä ei löydy eikä uutta lääkettä voi käyttää, jotta sitä kohtaan ei muodostu resistenssiä. Yksi tai kaksi uutta lääkettä ei siis ratkaise resistentin tuberkuloosin ongelmaa. Valitettavasti myös uusimmille lääkkeille vastustuskykyisiä kantoja on jo todettu.

WHO:n arvion mukaan vuonna 2016 tuberkuloosiin sairastui 10,4 miljoonaa ihmistä ja heistä menehtyi 1,3 miljoonaa (33 World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/). Suomessa sairastuneita oli 231 (44 THL. Tartuntataudit Suomessa 2016. http://www.julkari.fi/handle/10024/135229). WHO:n arvion mukaan vuonna 2016 tuberkuloositapauksista 490 000 oli lääkkeille vastustuskykyisten kantojen aiheuttamia (33 World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/). Tuberkuloosin lääkeherkkyyttä ei pystytä kuitenkaan testaamaan kaikkialla eikä ongelman laajuutta siten täysin tunneta.

Lääkkeille vastustuskykyisten kantojen aiheuttamissa taudeissa joudutaan käyttämään epätavallisia lääkeyhdistelmiä ja antamaan lääkitystä pitkään lääkehaittojen riskeistä huolimatta. Osaamisen varmistamiseksi kaikkien MDR- ja XDR-tapausten hoito on keskitetty Filha ry:n johtaman, yliopistosairaaloista kerätyn asiantuntijaryhmän ohjeistettavaksi (55 http://www.filha.fi/fi/teemat/tuberkuloosi/tuberkuloosin-hoidon-asiantuntijaryhma). Ryhmä vastaa uusien lääkkeiden käyttöönoton ohjeistuksesta.

Lisää aiheesta

Lansopratsolista suojaa tuberkuloosia vastaan
Uusi suositus tuberkuloosin tartunnanjäljitykseen
Uusi suositus tuberkuloosin tartunnanjäljitykseen

Kirjoittajat
Tuula Vasankari
professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Turun yliopisto
Filha ry, pääsihteeri
Sidonnaisuudet

Tuula Vasankari: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6
2
European Centre for Disease Prevention and Control. Expert Opinion on the introduction of new drugs for tuberculosis control in the EU/EEA. Tukholma: ECDC 2015.
3
World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/
4
THL. Tartuntataudit Suomessa 2016. http://www.julkari.fi/handle/10024/135229
5
http://www.filha.fi/fi/teemat/tuberkuloosi/tuberkuloosin-hoidon-asiantuntijaryhma

Lisää aiheesta

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hoitajien ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa lääkäreihin epäsuorasti

Lääkärit eivät voi kieltäytyä mahdollisen resurssivajeen takia henkeä ja turvallisuutta uhkaavista tilanteista.

Podcast
Lääketieteen Nobel ensi viikolla – näin voittaja valikoituu

Professori Juha Kere kertoo Lääkärilehden podcastissa, miten voittaja seuloutuu esiin.

Ajassa
Hoitajien ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaikuttaa lääkäreihin epäsuorasti

Lääkärit eivät voi kieltäytyä mahdollisen resurssivajeen takia henkeä ja turvallisuutta uhkaavista tilanteista.

Blogi
Sairastuin lääkärissä

– Kun oikein tutkitaan, löytyy aina jokin vika tai vaiva. Juuri niin kävi, kertoo Hannu Ollikainen blogissaan.

Tieteessä
Nyt se varmistui – suurin osa umpilisäketulehduksista paranee antibiooteilla

Antibioottihoito oli edelleen tehokasta ja turvallista suurimmalla osalla potilaista viiden vuoden seurantajakson jälkeenkin.

Ajassa
HS: Poliisi tutkii röyhkeää huijausta lääketieteellisen pääsykokeissa

Huijauksen tehneella kaksikolla oli jopa hallussaan valokuvia muutetuista valintakoepapereista.

Tieteessä
Akuutit haimatulehdukset ovat lisääntyneet nopeasti

Syynä lienee lisääntynyt alkoholin käyttö.

Ajassa
Noin 900 kollegaa koolla Kuopiossa

Markku Lähteenvuo palkittiin Itä-Suomen Lääketiede -tapahtuman avajaisissa.