1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Uusia lääkkeitä tuberkuloosiin
Tiede­pääkirjoitus 7/2018 vsk 73 s. 409

Uusia lääkkeitä tuberkuloosiin

Kuvituskuva 1

Tuula Vasankari

professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Turun yliopisto

Filha ry, pääsihteeri

Lääkkeille herkän tuberkuloosin hoidossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 40 vuoteen. Valtakunnallisessa tuberkuloosiohjelmassa suositellaan, että tuberkuloosin lääkehoito aloitetaan aina vähintään neljällä lääkkeellä eli isoniatsidilla, rifampisiinilla, etambutolilla ja pyratsiiniamidilla (11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6). Lääkeresistenssin mahdollisuutta arvioidaan potilaskohtaisesti sen perusteella, onko potilas oleskellut maassa, jossa resistenssi on yleistä, ja onko hän saanut aiemmin hoitoa tuberkuloosiin. Näille potilaille hoito suositellaan aloitettavaksi viidellä lääkkeellä eli lisäämällä perusyhdistelmään mukaan streptomysiinin. Nukleiinihapon osoitus yskösnäytteistä tai jo kasvaneesta viljelystä antaa tietoa resistenssigeeneistä, ja viljelyyn perustuvat lääkeherkkyydet varmistavat lopullisesti, miten lääkehoito on syytä koostaa.

Tuberkuloosin lääkekehitys oli pitkään lähes pysähdyksissä, mutta viime vuosikymmeninä intensiivinen kansainvälinen lääketutkimus on korjannut tilannetta. Uusimmat käyttöön saadut lääkkeet bedakiliini ja delamanidi on tarkoitettu monilääkeresistentin (MDR) ja laajasti lääkeresistentin (XDR) tuberkuloosin hoitoon. Myös eräitä muita lääkeaineita on lupaavassa kehitysvaiheessa, mutta nekin on suunniteltu ensisijaisesti vain haasteellisen resistentin tuberkuloosin hoitoon. Lisäksi tuberkuloosiin testataan muihin käyttötarkoituksiin rekisteröityjä lääkkeitä; esimerkiksi fluorokinolonit ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös tuberkuloosin hoidossa.

Uudet lääkkeet on suunniteltu ensisijaisesti haasteellisen resistentin tuberkuloosin hoitoon.

Geeniteknologian soveltaminen tehostaa uusien lääkkeiden kehitystyötä. M. tuberculosiksen genomin sekvensointi auttaa löytämään uusia vaikutusmekanismeja ja -kohteita. Samalla pyritään kehittämään parempia hoidon seurannan merkkiaineita, joista toivotaan apua nopeampaan lääkeaineiden tehon arviointiin.

Uusien lääkkeiden sovittaminen lääkeyhdistelmiin ja parhaiten toimivien yhdistelmien selvittäminen on vaativaa ja kestää useita vuosia, mahdollisesti vuosikymmeniä (22 European Centre for Disease Prevention and Control. Expert Opinion on the introduction of new drugs for tuberculosis control in the EU/EEA. Tukholma: ECDC 2015.). Uusia tehoavia lääkitysvaihtoehtoja MDR- ja XDR-tuberkuloosiin tarvitaan kuitenkin nopeasti. Tuberkuloosin hoito vaatii aina useamman lääkkeen tehokkaan yhdistelmän, ja lääkeyhdistelmää valittaessa käytössä on yleensä vähintään neljä muuta lääkettä, joille kanta on herkkä. Joskus riittävää määrää muita lääkkeitä ei löydy eikä uutta lääkettä voi käyttää, jotta sitä kohtaan ei muodostu resistenssiä. Yksi tai kaksi uutta lääkettä ei siis ratkaise resistentin tuberkuloosin ongelmaa. Valitettavasti myös uusimmille lääkkeille vastustuskykyisiä kantoja on jo todettu.

Lue myös

WHO:n arvion mukaan vuonna 2016 tuberkuloosiin sairastui 10,4 miljoonaa ihmistä ja heistä menehtyi 1,3 miljoonaa (33 World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/). Suomessa sairastuneita oli 231 (44 THL. Tartuntataudit Suomessa 2016. http://www.julkari.fi/handle/10024/135229). WHO:n arvion mukaan vuonna 2016 tuberkuloositapauksista 490 000 oli lääkkeille vastustuskykyisten kantojen aiheuttamia (33 World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/). Tuberkuloosin lääkeherkkyyttä ei pystytä kuitenkaan testaamaan kaikkialla eikä ongelman laajuutta siten täysin tunneta.

Lääkkeille vastustuskykyisten kantojen aiheuttamissa taudeissa joudutaan käyttämään epätavallisia lääkeyhdistelmiä ja antamaan lääkitystä pitkään lääkehaittojen riskeistä huolimatta. Osaamisen varmistamiseksi kaikkien MDR- ja XDR-tapausten hoito on keskitetty Filha ry:n johtaman, yliopistosairaaloista kerätyn asiantuntijaryhmän ohjeistettavaksi (55 http://www.filha.fi/fi/teemat/tuberkuloosi/tuberkuloosin-hoidon-asiantuntijaryhma). Ryhmä vastaa uusien lääkkeiden käyttöönoton ohjeistuksesta.

Kirjoittajat
Tuula Vasankari
professori, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Turun yliopisto
Filha ry, pääsihteeri
Sidonnaisuudet

Tuula Vasankari: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:12. Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2013. Tuberkuloosin ehkäisyn, hoidon ja seurannan suositukset. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3414-6
2
European Centre for Disease Prevention and Control. Expert Opinion on the introduction of new drugs for tuberculosis control in the EU/EEA. Tukholma: ECDC 2015.
3
World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2016. http://who.int/tb/publications/global_report/en/
4
THL. Tartuntataudit Suomessa 2016. http://www.julkari.fi/handle/10024/135229
5
http://www.filha.fi/fi/teemat/tuberkuloosi/tuberkuloosin-hoidon-asiantuntijaryhma

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.