1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Verenpainesuositukset taas myllerryksessä
Tiede­pääkirjoitus 9/2018 vsk 73 s. 545

Verenpainesuositukset taas myllerryksessä

Kuvituskuva 1

Päivi Korhonen

yleislääketieteen professori

Turun yliopisto

Yhdysvalloissa päivitetyn verenpainesuosituksen iso muutos – ja varsinainen pommi – on verenpainetaudin uusi raja-arvo 130/80 mmHg. Tämän tason ylittäville suositellaan lääkehoitoa, jos heillä on valtimotauti, diabetes tai krooninen munuaissairaus tai valtimotautiriski on muutoin suuri. Vähäisen riskin henkilöille (valtimotautitapahtuman riski seuraavien 10 vuoden aikana alle 10 %) lääkehoito aloitetaan verenpainetasolla 140/90 mmHg (11 Whelton PK ym. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension, verkossa ensin 13.11.2017. doi: 10.1161/HYP.0000000000000065).

Suosituksen tekijät tarkoittavat varmaankin hyvää – onhan korkea verenpaine tärkein terveitä elinvuosia vähentävä riskitekijä (22 Lim SS ym. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2224–60.). Valtimotautitapahtumia ilmaantuu eniten pienen riskin henkilöille, koska heitä on väestössä eniten (33 Rose G. Rose´s strategy of preventive medicine, 2. painos. Oxford University Press, 2008.). Jos kohdistamme ehkäisyn vain suuren riskin henkilöihin, voimme hoitaa vain pienen osan ongelmasta. Suosituksen laatijoiden motiiveja ei ole aihetta epäillä: asiantuntijoilla ei ollut sidonnaisuuksia verenpainelääkkeitä valmistavaan teollisuuteen ja mukana oli kaksi maallikkojäsentä.

Etenkin vanhuksilla ylihoidon ja lääkehaittojen mahdollisuus on suuri.

Korkea verenpaine ei oikeastaan ole erillinen sairaus vaan jatkumo, ja valtimotautikuoleman riski alkaa lisääntyä lineaarisesti jo verenpainetasolta 115/75 mmHg (44 Lewington S ym. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: A meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective Studies Collaboration. Lancet 2002;360:1903–13.). Raja-arvot kuitenkin selkeyttävät lääkärin työtä: potilas on terve tai sairas, lääkettä annetaan tai ei anneta – kaikki muu luo ikävää epävarmuutta. Hämmentävää on, että nyt kun vanha keinotekoinen verenpainetaudin raja-arvo korvattiin uudella, joka toisella aikuisella Yhdysvalloissa on verenpainetauti (55 Muntner P ym. Potential U.S. population impact of the 2017 ACC/AHA high blood pressure guideline. J Am Coll Cardiol 2018;71:109–18.).

Sairausdiagnoosi auttaa ihmistä vain, jos hän sen vuoksi ymmärtää paremmin oireitaan tai hyötyy sairauden hoidosta (66 Doust J ym. Guidance for modifying the definition of diseases. A checklist. JAMA Intern Med 2017;177:1020–5.). Valtaosa verenpainepotilaista on oireettomia. Hyötyvätkö hoidosta ne 31 miljoonaa yhdysvaltalaista, jotka uuden määritelmän mukaan luokitellaan potilaiksi verenpainetasolla 130–139/80–89 mmHg? Varmasti he hyötyvät omahoidon korostamisesta, ja se on tervetullut muutos lääketieteessä. Sen sijaan lääkehoidon osalta kysymykseen ei primaaripreventiossa voi vastata varmuudella, sillä tarpeeksi suurta satunnaistettua vertailututkimusta ei ole tehty. Tuoreen meta-analyysin mukaan lääkehoito saattaa parantaa ennustetta systolisen verenpaineen ollessa vain yli 140 mmHg:n tasolla (77 Brunström M ym. Association of blood pressure lowering with mortality and cardiovascular disease across blood pressure levels. A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2018;178:28–36.). Silti ylidiagnostiikkaa voidaan arvioida oikein vasta oireettoman potilaan elämän lopussa, kun tiedetään, sairastuiko hän vakavammin vai ei.

Lue myös

Diagnoosista voi olla potilaalle myös haittaa. Sairaaksi leimautuminen voi ahdistaa, lääkehoito voi aiheuttaa haittoja, lääkkeistä kertyy kuluja, samoin kotimittareista ja lääkärissäkäynneistä. Kun hoitoa suunnataan yhä matalampiin verenpainetasoihin, kliinisiä päätetapahtumia voidaan estää harvemmin, mutta hoidon haittavaikutusten määrä pysyy samana tai jopa kasvaa. Kliinisissä lääketutkimuksissa systolisen verenpaineen tason 130–140 mmHg saavuttaminen estää valtimotautitapahtuman 28 potilaalla/1 000, mutta 77/1 000 lopettaa lääkkeen käytön haittavaikutusten vuoksi (88 Thomopoulos C ym. Effects of blood pressure lowering treatment in hypertension: 8. Outcome reductions vs. discontinuatons becaude of adverse drug events – meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2016;34:1451–63.). Lääkehaitta voi vaikuttaa potilaan hoitoon sitoutumiseen jatkossakin.

Etenkin vanhuksilla ylihoidon ja lääkehaittojen mahdollisuus on suuri. Yhdysvaltalaisten uudessa suosituksessa lääkehoidon aloittamisen rajan ratkaisee valtimotaudin kokonaisriski, ja siten kaikkien yli 79-vuotiaiden tulisi saada verenpainelääkitys.

Tuleeko Suomessa muuttaa kohonneen verenpaineen hoitosuositusta? Mielestäni ei. Mutta meidän on syytä terävöittää niiden potilaiden hoitoa, joiden verenpainetaso on yli 140/90 mmHg. Silloin voisimme estää suuren osan valtimotautitapahtumista emmekä ahdistaisi pienemmän riskin henkilöitä. Jos neuvonta herättää vain huolen riskistä tai kustannuksia, neuvomme ovat huonoja.

Kirjoittajat
Päivi Korhonen
yleislääketieteen professori
Turun yliopisto
Sidonnaisuudet

Päivi Korhonen: Luentopalkkiot (Astra Zeneca, Duodecim, MSD, Orion, Satakunnan Sydänpiiri, Suomen Yleislääkärit), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Recallmed).

Kirjallisuutta
1
Whelton PK ym. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension, verkossa ensin 13.11.2017. doi: 10.1161/HYP.0000000000000065
2
Lim SS ym. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380:2224–60.
3
Rose G. Rose´s strategy of preventive medicine, 2. painos. Oxford University Press, 2008.
4
Lewington S ym. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: A meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies. Prospective Studies Collaboration. Lancet 2002;360:1903–13.
5
Muntner P ym. Potential U.S. population impact of the 2017 ACC/AHA high blood pressure guideline. J Am Coll Cardiol 2018;71:109–18.
6
Doust J ym. Guidance for modifying the definition of diseases. A checklist. JAMA Intern Med 2017;177:1020–5.
7
Brunström M ym. Association of blood pressure lowering with mortality and cardiovascular disease across blood pressure levels. A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2018;178:28–36.
8
Thomopoulos C ym. Effects of blood pressure lowering treatment in hypertension: 8. Outcome reductions vs. discontinuatons becaude of adverse drug events – meta-analyses of randomized trials. J Hypertens 2016;34:1451–63.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.

Ajassa
Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Ajassa
Terveyden edistämisen määrärahan haku alkoi

Tavoitteena on vähentää koronakriisin negatiivisia vaikutuksia.

Ajassa
Koronasovelluksen koekäyttö alkaa

Varsinainen käyttö alkaa syyskuussa.

Tieteessä
Oireisesta aikuisesta koronaviruksen jatkotartuntoja kouluympäristössä

THL selvitti kahdessa helsinkiläisessä koulussa todetun koronatartunnan altistukset ja jatkotartunnat.