• Kari A. O. Tikkinen

Ylidiagnostiikka tekee terveistä sairaita

Kuvituskuva 1

Kari A. O. Tikkinen

Suomen Akatemian kliininen tutkija ja urologiaan erikoistuva lääkäri

kliinisen epidemiologian dosentti

HYKS, urologian klinikka ja Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos

"Lääketiede on edistynyt niin valtavasti, että tuskin on tervettä ihmistä enää jäljellä."

– Aldous Huxley

Tarkemmat menetelmät havaitsevat entistä pienempiä muutoksia.

Lääketieteen kyky auttaa sairaita on kasvanut huimasti, mutta lisääntyvästi vahingoitamme terveitä tekemällä heistä sairaita. Lääketieteen johtavat julkaisusarjat, erityisesti BMJ (Too Much Medicine) ja JAMA Internal Medicine (Less is More), ovat olleet uranuurtajia julkaistessaan artikkeleja, jotka ovat kiistatta osoittaneet ylidiagnostiikan ja ylihoidon olemassaolon (11 Glasziou P, Moynihan R, Richards T, Godlee F. Too much medicine; too little care. BMJ 2013;347:f4247.,22 Grady D, Redberg R. Less is more: how less health care can result in better health. Arch Intern Med 2010;170:749–50.).

Terveyden ja sairauden häilyvä raja (33 Tikkinen KA, Leinonen JS, Guyatt GH, Ebrahim S, Järvinen TL. What is a disease? Perspectives of the public, health professionals and legislators. BMJ Open 2012;2(6).) altistaa ylidiagnostiikalle. Yhden määritelmän mukaan ylidiagnostiikka tarkoittaa sitä, että diagnosoidaan sairaus, joka ei olisi koskaan aiheuttanut oireita tai lyhentänyt elinikää (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Se ei siis ole väärä positiivinen testitulos. Diagnoosista ei vain ole potilaalle hyötyä, vaikka se on tehty normien mukaisesti oikein (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Medikalisaatio on sille läheinen käsite; siinä lääketiede laajenee aiemmin ei-lääketieteellisinä pidetyille alueille (55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.).

Yleisen käsityksen mukaan "ehkäisy on parempi kuin hoito" ja "parempi katsoa kuin katua". Laajat systemaattiset katsaukset selvittivät kliinikoiden (ja potilaiden) käsityksiä hoidoista, seulonnoista ja testeistä, ja niiden mukaan haittoja useammin aliarvioitiin kuin yliarvioitiin ja hyötyjä useammin yliarvioitiin kuin aliarvioitiin (66 Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians’ expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: a systematic review. JAMA Intern Med 2017;177:407–19.). Kun lääkäreitä ei "rangaista" ylidiagnostiikasta, mutta näin voidaan tehdä havaitsemattomista diagnooseista (alidiagnostiikka), on maaperä hedelmällinen ylidiagnostiikalle.

Ylidiagnostiikan taustalla on myös kehittyvät kuvantamis- ja muut diagnostiset tutkimukset (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Tarkemmat menetelmät havaitsevat entistä pienempiä muutoksia, kuten hyvin pienen keuhkoveritulpan tai kasvaimen (55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.,77 Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst 2010;102:605–13.). Potilaat – usein median luoman hypen ansiosta – haluavat aiempaa enemmän "tarkempia tutkimuksia" (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Lisääntyvät löydökset laskevat kynnystä lisätutkimiseen, koska tulee vaikutelma, että se kannattaa (55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Alidiagnosoinnin pelko kasvaa, ja näin on syntynyt defensiivisen lääketieteen kehä. Terveydenhuollon kaupallistuminen lisää ilmiötä entisestään (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.).

Hoitosuositukset usein laajentavat sairauden käsitettä (44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,88 Moynihan RN, Cooke GP, Doust JA, Bero L, Hill S, Glasziou PP. Expanding disease definitions in guidelines and expert panel ties to industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. PLoS Med 2013;10(8):e1001500.). Tuoreen tutkimuksen mukaan yksikään suositus ei arvioinut sairauden käsitteen laajentamisen haittoja (88 Moynihan RN, Cooke GP, Doust JA, Bero L, Hill S, Glasziou PP. Expanding disease definitions in guidelines and expert panel ties to industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. PLoS Med 2013;10(8):e1001500.). Merkittäviä kaupallisia sidonnaisuuksia oli 75 %:lla suositusten laatijoista; Suomessakin hoitosuositusryhmien puheenjohtajista niitä oli kahdella kolmesta, jäsenistä puolella (99 Saloheimo P. Sidonnaisuudet: seuraava askel? Suom Lääkäril 2017;41:2279.). Laajentumisesta on esimerkkejä useilta aloilta: ADHD, osteoporoosi, polykystiset munasarjat, sydäninfarkti (11 Glasziou P, Moynihan R, Richards T, Godlee F. Too much medicine; too little care. BMJ 2013;347:f4247.,22 Grady D, Redberg R. Less is more: how less health care can result in better health. Arch Intern Med 2010;170:749–50.,44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.,88 Moynihan RN, Cooke GP, Doust JA, Bero L, Hill S, Glasziou PP. Expanding disease definitions in guidelines and expert panel ties to industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. PLoS Med 2013;10(8):e1001500.). Hoidon absoluuttinen hyöty lisääntyy taudin vaikeutuessa. Sairauden käsitteen laajentuessa lieviin tapauksiin yhä useampi saa hoidosta todennäköisemmin haittaa kuin hyötyä, sillä haitat pysyvät suunnilleen samoina. Huoli on tiedostettu: vastikään julkaistiin ohjeistus sairauden rajojen muokkaukseen (1010 Doust J, Vandvik PO, Qaseem A ym; Guidelines International Network (G-I-N) Preventing Overdiagnosis Working Group. Guidance for modifying the definition of diseases: a checklist. JAMA Intern Med 2017;177:1020–5.).

Ylidiagnostiikalla on monia kielteisiä vaikutuksia (11 Glasziou P, Moynihan R, Richards T, Godlee F. Too much medicine; too little care. BMJ 2013;347:f4247.,22 Grady D, Redberg R. Less is more: how less health care can result in better health. Arch Intern Med 2010;170:749–50.,44 Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.,55 Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.). Kun terve diagnosoidaan sairaaksi, turha diagnoosi voi aiheuttaa huolta ja johtaa turhiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Tämä sitoo resursseja, jolloin hoitoja kipeimmin tarvitsevien hoito viivästyy. Ylidiagnostiikka kasvattaa myös terveydenhuollon kokonaiskuluja.

Koska ylidiagnostiikka johtuu monesta tekijästä (Liitekuvio sähköisessä versiossa), myös ratkaisut vaativat useita keinoja. Tavoitteena ei tule olla mahdollisimman varhainen, vaan oikea-aikainen diagnosointi. Sekä lääkärien että potilaiden tulisi tiedostaa liiallisen lääketieteen vaarat.

Kuuntele myös Kari Tikkisen haastattelu.

Lisää aiheesta

Hyvä lääkäri ei tee liikaa
Milloin potilasta ylihoidetaan?
Sairastuin lääkärissä

Kirjoittajat
Kari A. O. Tikkinen
Suomen Akatemian kliininen tutkija ja urologiaan erikoistuva lääkäri
kliinisen epidemiologian dosentti
HYKS, urologian klinikka ja Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos
Sidonnaisuudet

Kari A. O. Tikkinen:

Ei kaupallisia sidonnaisuuksia lääkeyritysten tai laitevalmistajien kanssa, tutkimusrahoitus (Suomen Akatemia, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Jane ja Aatos Erkon säätiö), hoitosuositustyö (American Society of Hematology, BMJ Rapid Recommendations, European Association of Urology, International Consultation on Urological Diseases).

Kirjallisuutta
1
Glasziou P, Moynihan R, Richards T, Godlee F. Too much medicine; too little care. BMJ 2013;347:f4247.
2
Grady D, Redberg R. Less is more: how less health care can result in better health. Arch Intern Med 2010;170:749–50.
3
Tikkinen KA, Leinonen JS, Guyatt GH, Ebrahim S, Järvinen TL. What is a disease? Perspectives of the public, health professionals and legislators. BMJ Open 2012;2(6).
4
Pathirana T, Clark J, Moynihan R. Mapping the drivers of overdiagnosis to potential solutions. BMJ 2017;358:j3879.
5
Hofmann B. Medicalization and overdiagnosis: different but alike. Med Health Care Philos 2016;19:253–64.
6
Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians’ expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: a systematic review. JAMA Intern Med 2017;177:407–19.
7
Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst 2010;102:605–13.
8
Moynihan RN, Cooke GP, Doust JA, Bero L, Hill S, Glasziou PP. Expanding disease definitions in guidelines and expert panel ties to industry: a cross-sectional study of common conditions in the United States. PLoS Med 2013;10(8):e1001500.
9
Saloheimo P. Sidonnaisuudet: seuraava askel? Suom Lääkäril 2017;41:2279.
10
Doust J, Vandvik PO, Qaseem A ym; Guidelines International Network (G-I-N) Preventing Overdiagnosis Working Group. Guidance for modifying the definition of diseases: a checklist. JAMA Intern Med 2017;177:1020–5.
Kuvat
LiiteKuvio 1. Ylidiagnostiikan tausta.
LiiteKuvio 1. Ylidiagnostiikan tausta.
LiiteKuvio 1. Ylidiagnostiikan tausta.

Lisää aiheesta

Uusimmat

Luetuimmat

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Ajassa
Kela lopettaa Kelain-palvelun itsenäisille ammatinharjoittajille

Kelain on ensi vuoden alusta lääkäreiden käytössä vain määrättäessä satunnaisesti reseptejä ilman ansaintatarkoitusta.

Ajassa
Rokotetutkija sai huijaripalkinnon

Rokotteiden vastaisen liikkeen nousu perustui väärennettyihin tuloksiin.

Työssä
Näin teet hyvän B-lausunnon

Vaikka lääkehoito on suositusten mukaista, sitä ei välttämättä korvata sairausvakuutuksesta.

Tiedepääkirjoitus
Suolistosyövän hoito tarkentuu

Ennusteen ratkaisee taudin levinneisyys toteamishetkellä Raija Kallion mukaan.

Pääkirjoitus
Uuni pullollaan

Pekka Nykänen: Lääkisten sisäänotto on liian suuri.

Ajassa
Mutkan kautta lääkäriksi

Moni aloittaa lääketieteen opinnot heti lukion jälkeen. Osalla on ­kokonainen tutkinto toiselta alalta. Lääkärilehti kysyi kahdelta toisen tutkinnon suorittaneelta, miltä lääkisopinnot maistuvat.

Ajassa
Opiskelu on ylittänyt odotukset

Adalmiina Koivisto ja Samuel Kari aloittivat tänä syksynä lääkäriopinnot Tampereen yliopistossa.