1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. 10.1.1992 Kotimaiset julkaisut - verraton opetusmeriitti
Pääkirjoitus 1-2/1992 vsk 47 s. 8

10.1.1992 Kotimaiset julkaisut - verraton opetusmeriitti

Uusi laki ja asetus korkeakoulujen professorin ja apulaisprofessorin virkojen täyttämisestä astuu voimaan vuoden 1992 alussa. Uutta on virantäytön ja valitusmenettelyjen olennainen keventäminen nykyiseen aikaa vievään ja byrokraattiseen käytäntöön verrattuna. Pari vuotta vanha asetus kelpoisuusvaatimuksista jää edelleen voimaan. Tieteellinen pätevyys, opetustaito ja tarpeellinen käytännön perehtyminen viran alaan ovat edelleen virkaan kelpoisuuden ehtoina.

Opetustaitoon kuuluu opetustyössä saavutettu käytännön kokemus, pedagoginen koulutus ja taito tuottaa korkeakoulutasoista oppimateriaalia. Opetusnäytteiden pakollisuudesta ollaan luopumassa, joskin korkeakoulu voi itse päättää haluaako se kuulla hakijoiden koeluentoja. Käytännön opetuskokemuksen määrää - joskaan ei laatua - voidaan arvioida laskemalla virkavuodet opetustehtävissä, ja pedagogista koulutusta voidaan mitata oppiarvoilla ja suoritetuilla kursseilla. Taito tuottaa korkeakoulutasoista oppimateriaalia omalta alalta voidaan määrän lisäksi arvioida myös laadullisesti.

Suomen Lääkärilehdessä, Finska Läkärsällskapets Handlingar -lehdessä, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecimissa ja miksei myös muissa alan kotimaisissa laajalle leviävissä sarjoissa julkaistut kirjoitukset tavoittavat ainakin teoriassa kaikki lääkärit ja suurimman osan lääketieteen opiskelijoista. Niiden tarjoama koulutus on siis tuoreuden lisäksi myös kaikkein kattavinta lääketieteellistä koulutusta mitä Suomessa voidaan antaa. Laadullisesti julkaistut kirjoitukset ovat jopa oppikirjoja parempia, koska suuri osa käsikirjoituksista käy läpi esitarkastuksen. Julkaistut suomenkieliset katsaukset ja artikkelit, silloin kun ne eivät ole tieteellisiä alkuperäistutkimuksia, voidaan siis hyvällä syyllä laskea kuuluvaksi korkeakoulutasoiseksi oppimateriaaliksi ja ottaa näin huomioon opetustaitoa arvioitaessa.

Kotimaisten julkaisusarjojen hyvinvoinnin ja tason kannalta käsikirjoitusten tarjonnan tulee olla riittävä. Juuri siksi niihin kirjoittaminen tulee kokea tärkeäksi. Kyky kirjoittaa ei yleensä ole este, vaan "ryhtymisen" vaiva tai ajan puute. On luonnollista, että vaivaa nähneet kirjoittajat tulee palkita. Palkinnoksi riittää joillekin hyvä mieli, mutta opetustaidollinen meriitti saattaisi olla kipinä kirjoittamiseen paljon useammalle. Tällä palkitsemisella ei saada vain kotimaisten julkaisusarjojen tasoa nostetuksi, vaan samalla nostetaan suomalaisten lääkärien koulutuksen ja jatkokoulutuksen tasoa.

Lue myös

Nyt lähes yksinomaan arvioitavan tieteellisen pätevyyden lisäksi tulisi opetustaidolle antaa valintaprosessissa entistä enemmän arvoa. Jo virkaan valitun professorin ja apulaisprofessorin opetustaidon parantaminen on vaikeaa ellei mahdotonta. Siksi ainoa mahdollisuutemme opetuksen tason parantamiseen yliopistoissa on korostaa opetustaidon osuutta professorien ja apulaisprofessorien valinnassa. Sen lisäksi, että hakijat osoittavat 20 parasta tieteellistä julkaisuaan, tulisi heidän osoittaa myös taitonsa yliopiston opettajaksi. Tiedekunnat voivat perustaa opetustaidon arviointia varten oman, vihkiytyneistä asiantuntijoista kootun työryhmän samaan tapaan kuin väitöskirjoja, dosenttuureja ja erikoislääkäritutkintojakin varten.

Juuri nyt professorien ja apulaisprofessorien valintaprosessin muuttuessa on otollinen aika korostaa opetustaidon merkitystä valintakriteerinä. Opetustaitoon panostaminen tulee koitumaan koko suomalaisen lääkärikoulutuksen hyväksi.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Lääketieteen monitaiturit

Suomessa on yli 2 300 vähintään kahden erikoisalan lääkäriä, mutta mikä saa hankkimaan niitä jopa neljä?

Pääkirjoitus
Edelleen vahva vaikuttaja

Yhteiskunnan kiihtyvä muutosvauhti siivittää Lääkäriliiton toimintaa tänäkin vuonna, kirjoittaa puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.

Ajassa
Ehtiikö terveyskeskuslääkäri tutkia?

Myyrmäen terveysasemalla työskentelevä Tuire Saloranta tekee myös tutkimusta.

Ajassa
Tuhkarokosta geenisaksiin – vuoden 2019 merkittäviä lääketieteellisiä havaintoja

Pyysimme joukkoa lääkäreitä nimeämään merkittävimmän lääketieteellisen havainnon vuodelta 2019.

Ajassa
Sotea valmistelevien valtionavustusten haku alkaa

Sosiaali ja terveysministeriö myöntää 190 miljoonaa euroa kuntien yhteishankkeisiin.

Ajassa
Viiden tähden koulutuspaikassa asioita ei hoideta vasemmalla kädellä

Perusturvayhtymä Karviaisen johtava ylilääkäri Mikko Purhonen vastaan­otti palkinnon Lääkäri 2020 -tapahtumassa Helsingissä.