1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Edelleen vahva vaikuttaja
Pääkirjoitus 3/2020 vsk 75 s. 93

Edelleen vahva vaikuttaja

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

puheenjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

Teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttama murros 1900-luvun alussa johti Lääkäriliiton perustamiseen. Yhteiskunnan kiihtyvä muutosvauhti siivittää liiton toimintaa tänäkin vuonna.

110 vuoden iässä Lääkäriliiton toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat edelleen kaikkien Suomen lääkärien yhdistäminen ja toimiminen vahvana vaikuttajana ja arvostettuna suunnannäyttäjänä. Vaikuttamistyö on hidasta, ja siihen osallistuvat niin Lääkäriliiton toimi- ja luottamushenkilöt kuin yksittäiset jäsenetkin.

Vaikuttamisessakin tehokkainta on ongelmien ehkäisy tai varhainen hoito.

Asioita on pidettävä esillä jatkuvasti, mutta myös tartuttava sopivaan tilaisuuteen. Ajankohtainen tulos on juuri vuoden vaihteessa lausunnolle tullut keskittämisasetuksen muutos. Lääkäriliitto on ajanut sitä vuosia ja otti sen yhdeksi hallitusohjelmatavoitteeksi 2019.

Taloustutkimuksen tekemässä Ammattiliittojen mielikuva 2019 -tutkimuksessa Lääkäriliitto sijoittui 22 ammattiliiton joukossa parhaaksi kuudessa tehtävässä yhdeksästä arvioidusta. Lääkäriliitto arvioitiin parhaaksi mm. alan työpaikkojen turvaamisessa, kyvykkyydessä neuvotella virkaehtosopimus, liiton jäseneduissa sekä tasapuolisuudessa kaikkien jäsenten asioiden ajamisessa. Mitalisijoja Lääkäriliitto sai myös palkkaetujen valvonnassa (2.) ja yhteiskunnallinen vastuunottokyvyssä (3.).

Ainoa selvästi huonompi sijoitus (6.) tuli työaikojen ja -olojen valvonnassa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, kun otetaan huomioon syksyllä perusterveydenhuollosta käyty keskustelu. Se haastaa meitä myös kevään virkaehtosopimusneuvottelukierroksella.

Suomen lääkäreistä noin 27 000 eli 91 % kuuluu Lääkäriliittoon. Tämä tuo suuren painoarvon liiton kannanotoille lääkärien asemasta ja toimintaolosuhteista. Näin suureen joukkoon mahtuu kuitenkin erilaisia, jopa päinvastaisiakin näkemyksiä. Konkreettinen esimerkki tästä ovat virkaehtosopimusneuvottelutavoitteet, joita on saatu eri lääkäriryhmiltä. Niistä muodostetaan kompromisseja, joista neuvotellaan KT:n kanssa. Tämän vuoden erityishaaste on työaikalaki, joka on sovitettava Lääkärisopimukseen.

Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlavuoden teemana on "Terveys ja kestävä kehitys". Siihen liittyy myös terveydenhuollon resurssien oikea kohdentaminen. Lääkäriliiton viime vuonna toiminut medikalisaatiotyöryhmä pohti mm. ylidiagnostiikkaa ja -hoitoa. Niihin liittyy monia ongelmia, kuten se, kenen hoidosta ylihoito on pois. Medikalisaation ohella lääkärien arkipäivään vaikuttavat palvelujärjestelmän muutokset, teknologia ja lääketieteen kehittyminen.

Perusterveydenhuollon vahvistaminen vaikuttaa laajasti. Jos potilas ei saa yhteyttä perusterveydenhuoltoon, hän turvautuu erikoissairaanhoidon päivystykseen. Pitkät potilassuhteet vähentävät terveyspalvelujen käyttöä ja lähetteitä erikoissairaanhoitoon.

Lue myös

Kuntien herääminen on havaittavissa esimerkiksi Helsingin kaupungin tekemissä ratkaisuissa. Pelkkä raha ei kuitenkaan riitä, vaan työolosuhteita ja työn sisältöä täytyy muuttaa. Terveydenhuollon ammattiryhmien työnjakoa tulee uudistaa niin, että ammattitaito on tehokkaimmassa käytössä. Tämä on myös osa meidän yhteiskuntavastuutamme. Terveydenhuoltoon kohdennetut eurot on käytettävä tehokkaasti.

Jäsenet ovat Lääkäriliitonkin tärkein voimavara. Uudet kaksivuotisen toimikautensa aloittavat alueelliset valiokunnat tuovat uusia kollegoita mukaan liiton päätöksentekoon. Näin saamme tietoa lääkärien työolosuhteista ja ongelmista eri puolilta Suomea. Tänä vuonna Lääkäriliitto jalkautuu kaikkien alueellisten Lääkäripäivien lisäksi muihinkin koulutustilaisuuksiin. Tämä varmistaa entistä kattavamman käsityksen kentän tuntemuksista ja ongelmista.

Vaikuttamisessakin tehokkainta on ongelmien ehkäisy tai varhainen hoito.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.