1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Emmehän me ole se heikoin lenkki?
Pääkirjoitus 47/2020 vsk 75 s. 2493

Emmehän me ole se heikoin lenkki?

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Vastaamon tietomurron aiheuttama tuska, huoli ja hankaluus kohteeksi joutuneille asiakkaille on valtava. Tämä ikävä tapahtuma on virittänyt keskustelun terveydenhuollon tietosuojasta niin meidän ammattilaisten kuin potilaidenkin keskuudessa. Tietosuojan ongelmat ja erityisesti sen pettäminen horjuttavat potilaiden luottamusta terveydenhuoltoon.

Terveydenhuollon tietosuoja on meidän kaikkien vastuulla. Tietosuojakin on yhtä heikko kuin sen heikoin lenkki. Potilastietojärjestelmät ovat hitaita ja huonosti toimivia, mutta siitä huolimatta ne tulee sulkea tai lukita, kun poistuu koneen ääreltä. Pääsy tietojärjestelmään voi houkutella kansliassa kävijän kurkistamaan naapurin rouvan tietoja, ja lokitietoja tarkastettaessa sitten ihmetellään, miksi toisen alan erikoislääkäri on kiinnostunut potilaasta. Terveydenhuollon toimintayksiköissä tehdään automaattisten ajojen lisäksi yhä useammin myös potilaiden pyytämiä lokitietojen tarkastuksia.

Yhteiskunnan muuttuminen turvattomammaksi näkyy myös digitaalisessa maailmassa.

Ammattikortit ja niiden pin-koodit tulee säilyttää turvallisesti ja erillään. Oma huonekaan ei ole niin turvallinen, että ammattikorttia kannattaa jättää lukulaitteeseen. Ammattikortti mahdollistaa pääsyn moniin tiedostoihin potilastietojärjestelmissä ja esimerkiksi Kelaimen kautta lääkitystietoihin Kannassa. Uteliaalle kortti ja sen pin-koodi mahdollistavat vaikkapa ex-puolison uuden kumppanin tietojen tai julkisuuden henkilön myyntiarvoisen tiedon etsimisen. Ammattikortin katoamisesta kannattaa tehdä asianmukainen ilmoitus, jotta sitä ei voida käyttää väärin.

Ammatinharjoittajat ovat rekisterinpitäjiä omien potilaidensa tietojen osalta. Vaikka tekninen ylläpito olisi annettu jonkin muun toimijan, kuten lääkäriaseman vastuulle, ammatinharjoittajalla on viime kädessä vastuu rekisterinsä tietosuojasta. Erityistä tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta tarvitaan, jos itse hoitaa järjestelmää, jossa käsitellään tai säilytetään potilastietoja. Tuolloin ei kannata säästää tietosuojan päivityksestä.

Tutkijoiden käyttämä yksilötason data on arkaluonteista henkilötietoa, vaikka siitä on poistettu suorat henkilötunnisteet. Tämän pseudonymisoidun datan tietosuojasta on syytä huolehtia yhtä huolellisesti kuin muustakin potilastiedosta. Myös tutkijoiden välisessä tietojenvaihdossa tulee huolehtia hyvästä tietoturvasta.

Lue myös

Digitalisaation kehitys on helpottanut monia jokapäiväisiä asioita, mutta samalla myös rikoksen tekemistä. Yhteiskunnan muuttuminen turvattomammaksi näkyy myös digitaalisessa maailmassa. Se sisältää paljon enemmän vaaroja nyt kuin 10–20 vuotta sitten. Ennen ei maalla lukittu ovia, vaan poissaolon merkiksi laitettiin luuta oven päälle. Tänä päivänä sielläkin on ovet lukittava ja kytkettävä päälle erilaiset murtohälyttimet. Vastaavasti on valmistauduttava digitaalisen maailman vaaroihin ja pyrittävä torjumaan niitä entistä huolellisemmin.

Terveydenhuollon organisaatiot tarkistavat Vastaamon tapauksen seurauksena järjestelmiensä tietosuojaa ja ohjeistuksiaan. Oman organisaation tietoturvaohjeet tulee jokaisen tuntea ja noudattaa niitä tarkasti niin potilastiedon kuin oman selustansa turvaamiseksi.

Digitaalista maailmaa ei pidä pelätä, mutta siellä ei pidä toimia sinisilmäisesti. Mikään tietojärjestelmä ei ole sataprosenttisesti suojattu. Mutta meidän tulee tehdä rikollisille potilastietoihin pääsy mahdollisimman vaikeaksi. Niin vaikeaksi, ettei sinne kannata edes yrittää.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.