1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha: Lääkäriliiton kanta jäsenten arvioitavana
Pääkirjoitus 38/2020 vsk 75 s. 1893

Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha: Lääkäriliiton kanta jäsenten arvioitavana

Kuvituskuva 1

Kati Myllymäki

Kuvituskuva 2

Marjo Parkkila-Harju

   

Elämän kunnioittaminen on lääkärintyön lähtökohta ja eettinen perusta. Lääketieteen tavoite on ehkäistä ja parantaa sairauksia ja sitä kautta myös pidentää ihmisen elämää. Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuvat yksilön itsemääräämisoikeus ja elämän laatu.

Kuolema pelottaa. Erityisesti pelottaa kuoleman prosessi: onko edessä kipuja, sietämätöntä kärsimystä ja autonomian menettäminen? Hyvä kuolema – eu thanatos – on kauneimmillaan rauhallinen poisnukkuminen läheisten saattamana. Näin ei aina kuitenkaan käy. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuudessa ja laadussa on edelleen vakavia puutteita. Elämän lopun vaiheita ei pohdita hoitopaikoissa ja yhdessä omaisten kanssa ajoissa. Tilanteet tulevat liian usein yllättäen. Saattohoitopotilas ei kuulu yhteispäivystyksen jonoihin, ruuhkaan ja meteliin. Kun lähtemisen aika tulee, tulee luovuttamisen aika. Luovuttamaan joutuvat niin potilas, läheiset kuin lääkärikin. Tähän voitaisiin varautua paremmin.

Näkemysten taustalla on monesti kokemuksia lähiomaisen kärsimyksestä ja riittävän saattohoidon puutteesta.

Suomessa eutanasialakia on ajanut Exitus ry jo vuosien ajan. Vuonna 2017 eduskuntaan jätettiin kansalaisaloite hyvän kuoleman puolesta, allekirjoittajia oli 62 795. Eduskunta hylkäsi aloitteen äänin 128–60. Eduskunnan ponnen velvoittamana sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa 2018 asiantuntijatyöryhmän arvioimaan elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarvetta. Työryhmän määräaika on vuoden 2021 kesäkuun loppuun.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon nykytilan ongelmat ovat nousseet parempaan tietoisuuteen. Hoidon kehittämistä ei kukaan vastusta, mutta asian kuntoon saattaminen maksaa. Saattohoitopotilaan hoito erikoissairaanhoidon vuodeosastolla tai toistuva päivystyksen käyttö ei sekään ole halpaa – eikä etenkään inhimillistä. Elämän loppuvaiheen hoidon pitäisi toteutua potilaan toivomassa paikassa, kotona, senhetkisessä hoitoyksikössä tai saattohoitokodissa. Lähiomaisen saattohoitovapaa olisi myös erinomainen uudistus, mutta siihenkin pitäisi löytää rahoitus. Ruotsin kokemukset saattohoitovapaan korvaamisesta ovat hyviä.

Kansalaisaloitteen tavoitteena ollut eutanasia – potilaan surmaaminen – tai itsemurhassa avustaminen ovat työryhmässä esillä. Kyselyjen perusteella osa kansalaisista hyväksyisi nämä. Entä lääkärikunta?

Lue myös

Eräissä Euroopan maissa, Kanadassa ja Australian muutamissa osavaltioissa potilaalla on oikeus saada rajatuissa tapauksissa eutanasia tai apua itsemurhan suorittamiseen. Suomessakin keskustelu on vilkastunut, ja kansalaisaloitteen tukiryhmästä löytyy poliitikkojen lisäksi myös lääkäreitä ja pappeja. Näkemysten taustalla on monesti kokemuksia lähiomaisen kärsimyksestä ja riittävän saattohoidon puutteesta. Uskonnolliset, kulttuuriset ja ideologiset näkemykset vaikuttavat kannanmuodostukseen.

Lääkäriliiton nykyinen kanta on selkeä: liitto vastustaa eutanasian laillistamista. Lääkäriliitto vastustaa myös sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Lääkäriliitto laittaa ensi viikolla kaikille jäsenilleen sähköisen kyselyn eutanasiasta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta. Toivomme, että jäsenet vastaavat hyvin aktiivisesti. Keskustelu jatkuu syksyn aikana aluevaliokunnissa. Liiton valtuuskunta kävi jo keskustelua asiasta ja määrittää Lääkäriliiton kannan tässä ammattikuntamme ydintä koskevassa asiassa ensi joulukuussa.

Kirjoittajat
Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja
Marjo Parkkila-Harju
valtuuskunnan puheenjohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.

Kommentti
Kielellä on väliä

Jos potilas ei ymmärrä mitä lääkäri hänelle yrittää sanoa, murenee hoitosuhteen pohja, kirjoittaa Eija Kalso.

Blogi
Keskity nyt

Olen kehittänyt keskittymiskyvyn häiriön enkä löydä sille muuta syytä kuin muuttuneen median käyttöni, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Ajassa
Lääkäriliitto: aborttilakia uudistettava kansalaisaloitteen mukaisesti

Perustelujen vaatimisesta ja kahden lääkärin tapaamisesta halutaan luopua.

Ajassa
THL: Ikä ja taustasairaudet vievät koronapotilaan sairaalaan

Ikä lisää kuoleman riskiä perusterveilläkin.