1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. FFC äventyrade fackföreningsrörelsens rykte
Pääkirjoitus 35/2015 vsk 70 s. 2132

FFC äventyrade fackföreningsrörelsens rykte

Fackföreningsrörelsen har under detta decennium visat sin förmåga att ta ansvar genom att acceptera två mycket sansade kollektivavtal och en ansvarsfull pensionsreform. Facket behövs då vi vill dela samhällsekonomins växande kaka rättvist, men också då en krympande kaka ska delas rättvist.

Nu strandade emellertid samhällsfördraget. Hur gick det så? Med bitterhet får man åtminstone konstatera att det ännu inte tycks gå tillräckligt dåligt för den förvärvsarbetande klassen i Finland och att landets fortgående skuldsättning hindrar oss från att inse vilken bomb vi nu gillrar åt våra unga. Uppenbart är också att partipolitik stökar till det hela. Då SDP är i opposition bör partiet motsätta sig allt vad regeringen gör, och eftersom banden mellan SDP och FFC är så starka påverkar partiet FFC:s linje. FFC har gjort en felbedömning till skada både för sina medlemmar och för hela landet, men även för trepartssystemets framtid. Vi behöver verkligen en ny, partipolitiskt obunden fackorganisation.

Regeringen kom facket till mötes genom att ge betänketid och begära åtgärdsförslag i stället för att, såsom i våras, truga på sin egen lista för godkännande. Regeringen förutsatte bara att de sysselsatta förbinder sig till ett fem procents produktivitetssprång och erbjöd som en morot rejäla skattesänkningar och bland annat förändringstrygghet. Tack vare dem skulle de sysselsattas köpkraft även i sämsta fall ha sjunkit bara med några promille. Processen var analog med den föregående regeringens pensionsreform som nog dög för FFC. Icke så nu.

De välsituerade är uttryckligen de som har jobb. Det handlar inte enbart om utkomst, utan om allt det psykiska och sociala goda som ett jobb skänker. Nu ökar arbetslösheten, nu växer social- och hälsovårdsutgifterna. Samtidigt krymper skatteintäkterna vilket försvagar samhällets förmåga att tillgodose efterfrågan. En sådan lösning ligger inte i någons intresse.

Produktivitetshöjningen handlar överhuvudtaget inte om arbetstid och ska därför inte göras till en knäckfråga. Ändå är det ett faktum att den finländska arbetstagarens genomsnittliga arbetstid väsentligt har förkortats och att alla skulle orka femton minuter till om dagen. Vårt läge idag är inte sådant att man kan gå med i förhandlingar med hårda förhandsvillkor. Då FFC redan i början av processen sade klart NEJ både till förlängd arbetstid och till ett fem procents produktivitetssprång var loppet kört. Men också näringslivets centralorganisation EK handlade nonchalant då man gick med i processen utan någon genuin vilja till dialog med facket om behovet att reformera arbetslivet. Vi behöver bland annat förändringstrygghet.

Lue myös

Regeringen kan förståeligt nog inte vänta till början av 2017 för att se om någonting skulle börja hända. Beslutens tid är nu - antingen med eller utan facket. Klart är att arbetet för att rädda Finland fortsätter, men premisserna har försämrats och facket har mer än tidigare hamnat på ett sidospår. Inget scenario har haft bibehållna förmåner som ett alternativ.

Även fackföreningsrörelsens rykte har fått en ordentlig törn. Det är viktigt att inse att fackföreningsrörelsen inte är en monolit och att FFC:s ståndpunkter ofta avviker från Akavas - liksom även denna gång. Facket bör kunna agera ansvarsfullt även då en gallring i medlemmarnas förmåner är ett medel för att förbättra dem. Det finns gott om internationella exempel på hur man genom ansvarsfull intressebevakning och välgrundade sparåtgärder snabbt har kunnat vända trenden. Det strandade samhällsfördraget är ett tecken på bristande ledarskap.

Kirjoittajat
Heikki Pälve
verkställande direktör, Finlands Läkarförbund
medlem i Akavas arbetsutskott

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.