1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Haimansiirron tulokset paranevat jatkuvasti
Pääkirjoitus 17/2015 vsk 70 s. 1131

Haimansiirron tulokset paranevat jatkuvasti

Haiman β-solujen korvaaminen haimansiirrolla on ainut hoitovaihtoehto, jolla veren glukoositaso voidaan palauttaa normaaliksi altistamatta potilaita insuliinihoitoon mahdollisesti liittyville hypoglykemioille. HYKS:ssa ensimmäinen samanaikainen haiman- ja munuaisensiirto tehtiin vuonna 2010, ja alkuvuoteen 2015 mennessä siirtoja on Suomessa tehty 37 potilaalle. Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 83 haimansiirtoa, joista Suomessa 15. Tavoitteena on noin 20 siirtoa vuodessa.

Muualla haimansiirtoja on tehty vuodesta 1966 lähtien, ja Suomi oli toiminnan käynnistämisessä Länsi-Euroopan maista viimeinen. Syynä viivyttelyyn olivat aikaisemmat epävarmat tulokset ja epäily siitä, että siirron hyöty rajoittuisi insuliinista eroon pääsemiseen. Haimansiirtojen tulokset ovat kuitenkin jatkuvasti parantuneet.

Tähän asti Suomessa on siirretty samanaikaisesti haima ja munuainen samalta luovuttajalta. Se on yleisin haimansiirto muoto (80 %). Haimansiirto munuaisensiirron jälkeen on toiseksi yleisin, ja siinä haima siirretään tyypin 1 diabeetikolle, jonka aiemmin saaman munuaissiirteen toiminta on vakaa. Kolmas muoto on haimansiirto ilman edeltävää tai samanaikaista munuaisensiirtoa.

Haimansiirto palauttaa veren glukoositason normaaliksi, joskin leikkaukseen ja hyljinnänestolääkkeisiin liittyy haittansa. Kansainvälisten rekisteritietojen mukaan potilaiden yhden ja viiden vuoden elossaololuvut ovat yli 96 % ja 84 %. Helsingissä kolmen vuoden seurannassa potilaista oli elossa ja haimasiirteistä toimi 95 %. Arviolta 15-20 % kuolleista elinluovuttajista sopii haimanluovuttajiksi. Komplikaatiovaarojen vuoksi valintakriteerit ovat perinteisesti olleet tiukat: ikä alle 55 vuotta, painoindeksi alle 28 kg/m2.

Suomessa tyypin 1 diabetesta sairastaa noin 40 000 henkilöä, ja heidän sairastuvuutensa ja kuolleisuutensa on suuri (11 Soedamah-Muthu SS, Chaturvedi N, Toeller M ym. Risk factors for coronary heart disease in type 1 diabetic patients in Europe: the EURODIAB Prospective Complications Study. Diabetes Care 2004;27:530-7.). Diabetes on yleisin uremian ja munuaisensiirron syy. Dialyysissä tyypin 1 diabeetikkojen ennuste on huono ja myös munuaisensiirron jälkeen kuolleisuus voi olla jopa kymmenkertainen verrattuna samanikäisen terveen suomalaisväestön kuolleisuuslukuihin (22 Makinen VP, Forsblom C, Thorn LM ym. Metabolic phenotypes, vascular complications, and premature deaths in a population of 4,197 patients with type 1 diabetes. Diabetes 2008;57:2480-7.). Tarkan verenglukoosiseurannan tiedetään hidastavan merkittävästi munuaisten vajaatoiminnan etenemistä. Vaikka hoitomahdollisuudet ovat oleellisesti parantuneet, harva diabeetikko pystyy pääsemään optimaaliseen glukoositasapainoon. Noin 20 % tyypin 1 diabeetikoista ei aisti hypoglykemian oireita, ja heillä on kymmenkertainen vakavien hypoglykemioiden riski (33 Patterson CC, Dahlquist G, Harjutsalo V ym. Early mortality in EURODIAB population-based cohorts of type 1 diabetes diagnosed in childhood since 1989. Diabetologia 2007;50:2439-42.).

Lue myös

Haimansiirron jälkeen saavutettava hyvä sokeritasapaino vähentää jo olemassa olevia diabeteksen aiheuttamia pienten munuaisvaltimoiden vaurioita, makrovaskulaarista sairastavuutta ja neuropatiaa (44 Fioretto P, Steffes MW, Sutherland DE, Goetz FC, Mauer M. Reversal of lesions of diabetic nephropathy after pancreas transplantation. N Engl J Med 1998;339:69-75.,55 Smets YF, Westendorp RG, van der Pijl JW ym. Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. Lancet 1999;353:1915-9.). Potilaiden pitkäaikaisennuste ja elämänlaatu on parempi kuin pelkän munuaisensiirron jälkeen (66 White SA, Shaw JA, Sutherland DE. Pancreas transplantation. Lancet 2009;373:1808-17.). Arviolta 85 % samanaikaisesti haiman- ja munuaisensiirron saaneista potilaista hyötyy toimenpiteestä selvästi, ja niilläkin, joiden haimasiirre ei vuoden kohdalla toimi, tulokset ovat kuitenkin yhtä hyvät kuin pelkän munuaissiirteen saaneilla. Yhtä vahvaa näyttöä pelkän haiman siirron hyödyistä ei ole. Kuitenkin sekä Yhdysvaltojen että Kanadan diabetesyhdistykset suosittelevat sitä tyypin 1 diabeetikoille, joiden sokeritasapaino on vaikeasti hallittavissa (77 Robertson RP, Davis C, Larsen J, Stratta R, Sutherland DE; American Diabetes Association. Pancreas and islet transplantation in type 1 diabetes. Diabetes Care 2006;29:935.,88 Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, Paty BW, Koh A, Senior P. Pancreas and islet transplantation. Can J Diabetes 2013;37 suppl 1:S94-6.). Norjassa on viime vuosina tehty 30-40 haimansiirtoa vuosittain ja puolet niistä on pelkän haiman siirtoja tai haimansiirtoja munuaisensiirron jälkeen.

Haimansiirrosta ei tule ratkaisua diabeteksen hoitoon. On kuitenkin vahvaa näyttöä siitä, että samanaikainen haiman- ja munuaisensiirto on hyvä hoitovaihtoehto tyypin 1 diabetesta sairastaville potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja joiden sydämen ja verisuoniston toiminta on siinä kunnossa, että he kestävät leikkauksen.

Kirjoittajat
Marko Lempinen
dosentti, osastonylilääkäri
HYKS, Vatsakeskus, Elinsiirto- ja maksakirurgia
marko.lempinen@hus.fi
Agneta Ekstrand
dosentti, osastonylilääkäri
HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia
agneta.ekstrand@hus.fi
Sidonnaisuudet
Marko Lempinen: osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkeyritysten kustannuksella (Astellas, Novartis). Agneta Ekstrand: toiminut asiantuntijana (Roche), osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkeyritysten kustannuksella (Fresenius, Roche).
Kirjallisuutta
1
Soedamah-Muthu SS, Chaturvedi N, Toeller M ym. Risk factors for coronary heart disease in type 1 diabetic patients in Europe: the EURODIAB Prospective Complications Study. Diabetes Care 2004;27:530-7.
2
Makinen VP, Forsblom C, Thorn LM ym. Metabolic phenotypes, vascular complications, and premature deaths in a population of 4,197 patients with type 1 diabetes. Diabetes 2008;57:2480-7.
3
Patterson CC, Dahlquist G, Harjutsalo V ym. Early mortality in EURODIAB population-based cohorts of type 1 diabetes diagnosed in childhood since 1989. Diabetologia 2007;50:2439-42.
4
Fioretto P, Steffes MW, Sutherland DE, Goetz FC, Mauer M. Reversal of lesions of diabetic nephropathy after pancreas transplantation. N Engl J Med 1998;339:69-75.
5
Smets YF, Westendorp RG, van der Pijl JW ym. Effect of simultaneous pancreas-kidney transplantation on mortality of patients with type-1 diabetes mellitus and end-stage renal failure. Lancet 1999;353:1915-9.
6
White SA, Shaw JA, Sutherland DE. Pancreas transplantation. Lancet 2009;373:1808-17.
7
Robertson RP, Davis C, Larsen J, Stratta R, Sutherland DE; American Diabetes Association. Pancreas and islet transplantation in type 1 diabetes. Diabetes Care 2006;29:935.
8
Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, Paty BW, Koh A, Senior P. Pancreas and islet transplantation. Can J Diabetes 2013;37 suppl 1:S94-6.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.