1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Hoitajamitoituksen rahoitus ei ratkea sairausvakuutuskorvauksia leikkaamalla
Pääkirjoitus 10/2020 vsk 75 s. 589

Hoitajamitoituksen rahoitus ei ratkea sairausvakuutuskorvauksia leikkaamalla

Kuvituskuva 1

TUULA RAJANIEMI

puheenjohtaja

Kuvituskuva 2

HEIKKI PÄRNÄNEN

johtaja, politiikkatoiminta

Suomen Lääkäriliitto

   

Helmikuun alussa Marinin hallitus pääsi sopuun vanhusten laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitajamitoituksesta ja sen rahoituksesta. Pari päivää myöhemmin annettiin asiaa koskeva lakiesitys eduskunnalle (11 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vanhuspalvelulaissa-saadetaan-henkilostomitoituksesta-laitoshoidossa-ja-tehostetussa-palvelu-asumisessa).

Lääkäriliitto vaatii ehdottomasti vanhusten hoidon ja hoivan parantamista, sillä tämänhetkistä tilannetta ei missään tapauksessa voi pitää hyväksyttävänä. Voi kyllä kysyä, onko laitoshoidon sitova henkilöstömitoitus kuitenkaan paras tapa vanhustenhoidon surkean tilanteen ratkaisuksi, kun ongelmia on myös kotiin vietävien palvelujen riittävyydessä.

Yksityisvastaanottokäyntien korvauksella on parannettu palvelujen saatavuutta.

Eduskunnan käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä rahoituksesta on todettu vain sen noin 270 miljoonan euron vuosikustannus. Rahoituksesta on tarkoitus päättää hallituksen huhtikuun kehysriihessä. Aiheen uutisoinnissa rahoituskeinoiksi on esitetty mm. lääkehuollon tehokkaampaa järjestämistä ja rinnakkaislääkevalmisteiden laajempaa käyttöä sekä yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten vähentämistä (22 https://stm.fi/documents/1271139/1361722/Henkilostomitoitus+tiedotustilaisuus++final.pdf/6be697a3-ab1d-72c3-aa97-98497076b26a/Henkilostomitoitus+tiedotustilaisuus++final.pdf

), puuttumatta kuitenkaan suun terveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen korvauksiin.

Sairausvakuutuskorvaukset mm. yksityislääkärien palkkioista sekä tutkimuksesta ja hoidosta maksetaan Kelan sairaanhoitovakuutuksesta. Sairaanhoitovakuutuksen korvausten kokonaissumma vuonna 2018 oli noin 2,3 miljardia euroa, ja siitä lääkekorvauksia oli lähes 1,5 miljardia. Yksityislääkärin palkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset olivat yhteensä vain vajaat 96 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitovakuutus rahoitetaan valtion rahoituksella ja vakuutettujen sairaanhoitomaksulla – kuluvana vuonna vakuutettujen osuus rahoituksesta on 34 %. Valtion rahaa tuosta noin 96 miljoonasta on siis vain 63 miljoonaa eli vajaa neljäsosa sitovan hoitajamitoituksen kustannuksesta.

Hallitusohjelman mukaan osana sote-uudistuksen valmistelua on tarkoitus perustaa parlamentaarinen työryhmä miettimään maakuntien verotusoikeutta ja ns. monikanavarahoituksen purkamista, mikä tarkoittaa mm. Kelan yksityislääkäripalveluista maksamien korvausten lakkauttamista. Tätä työryhmää ei ole vielä asetettu.

Lue myös

Vaikka yksityislääkäripalvelujen käytöstä maksettava korvaus on kaukana sairausvakuutuslain säätämisen aikaan tavoitellusta 60 %:sta, on tuolla nykyään reiluun kymmeneen prosenttiin supistuneella vastaanottokäyntien korvauksella kuitenkin tuettu kansalaisten oikeutta valita lääkärinsä ja parannettu palvelujen saatavuutta. Vähäisellä julkisella tuella on tuotettu vuosittain reilulle neljännekselle väestöstä 3,4 miljoonaa käyntiä lääkärin vastaanotolla.

Osa yksityispalveluja käyttävistä potilaista tarvitsee vastaanoton ohella tutkimuksia, joiden kustannukset ilman kohtalaista sairausvakuutuskorvausta muodostuisivat monelle mahdottomiksi. Seurauksena olisi huomattava lisäpaine julkisen terveydenhuollon palveluihin, mm. yleensä vain erikoissairaanhoidon yksiköissä tarjolla oleviin kuvantamistutkimuksiin.

Yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvauksia ei pidä poistaa ainakaan ennen kuin palvelujärjestelmämme uudistus on toteutettu siten, että kaikille väestöryhmille on edes kohtuullisesti taattu tarpeenmukaisten perus- ja erikoistason palvelujen saatavuus.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Heikki Pärnänen
johtaja, politiikkatoiminta
Kirjallisuutta
1
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vanhuspalvelulaissa-saadetaan-henkilostomitoituksesta-laitoshoidossa-ja-tehostetussa-palvelu-asumisessa
2
https://stm.fi/documents/1271139/1361722/Henkilostomitoitus+tiedotustilaisuus++final.pdf/6be697a3-ab1d-72c3-aa97-98497076b26a/Henkilostomitoitus+tiedotustilaisuus++final.pdf

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.