1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Isot muutokset vaativat rohkeutta
Pääkirjoitus 23/2020 vsk 75 s. 1405

Isot muutokset vaativat rohkeutta

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Kuvituskuva 2

Laura Lindholm

   

Tiesimme tämän neuvottelukierroksen vaikeuskertoimet jo viime vuonna. Asiat olivat periaatteellisia, poikkeuksellisen laajoja ja vahvasti mielipiteitä jakavia. Kompromissien löytyminen niin jäsenistön kesken kuin myös työnantajan kanssa oli erityisen kivikkoisen tien takana. Lääkärisopimuksessa ei ole aiemmin tehty näin laaja-alaisia muutoksia useisiin sopimusmääräyksiin. Muutokset vaikuttavat koko jäsenistön virkasuhteiden ehtoihin, mutta myös laajemmin työnteon muotoihin ja työaikoihin.

Keskeisiä tavoitteita oli kolme: palkkausjärjestelmäuudistuksen saattaminen loppuun, työolojen parantaminen ja työssä jaksamisen tukeminen sekä työaikaluvun kokonaisuudistaminen huomioiden työaikalain pakottavat määräykset.

Työaika-asiat olivat valtavan muutoksen kohteena.

Palkkausjärjestelmäuudistusta ei saatu vietyä loppuun, vaan se pyritään ratkaisemaan tämän sopimuskauden aikana. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä parannuksia saatiin työaikaluvun määräyksiin, työvuoroluetteloa koskevaan ohjeeseen ja myös neuvotteluosapuolten yhteiseen kannanottoon.

Työaika-asiat olivat valtavan muutoksen kohteena. Sopimukseen sisällytettiin liiton pitkäaikainen tavoite lyhyemmistä työrupeamista huomioiden työsuojelullinen näkökulma, mutta turvaten myös päivystysjärjestelyt. Vuosien tavoite on ollut myös viikossa tehtävän työmäärän vähentäminen. Liiton valtuuskunta linjasi joulukuussa 2019, että pitkistä työrupeamista pyritään luopumaan mahdollisimman nopeasti. Niiden terveyshaitat ovat vanhastaan hyvin tiedossa. Myös liiton tutkimusten mukaan yhä useampi lääkäri toivoo nykyistä lyhyempiä työrupeamia. Päivystyskysymykset kuitenkin jakavat lääkärikunnan mielipiteitä.

Jo alkuvuodesta linjattiin, ettemme ensisijaisesti tavoittele kiky-tuntien poistamista, koska ratkaisun alkuperäiset perusteet ovat yhä voimassa. Liitto toimi tavoitteen mukaisesti, ja tällä ratkaisulla kehitettiin useita sopimusmääräyksiä. Ilman muusta kuntakentästä poikkeavaa ratkaisua eivät tuleva palkkausjärjestelmän uudistaminen ja työaikaluvun tekstiparannukset olisi olleet mahdollisia.

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea. Lopputulos on aina kompromissi kahden neuvotteluosapuolen välillä. Jäsenistön erilaiset toiveet on pyritty sovittamaan yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Työaikalain määräysten sovittaminen päivystystyöhön on yksi vaikeimmista kohdista, mutta välttämätön pakottavan lainsäädännön ja työssä jaksamisen takia. Toisaalta tietyt ratkaisut oli tehtävä tällä kierroksella, vaihtoehtoa ei ollut. Tiedämme, että jäsenistön näkemykset ratkaisun sisällöstä ovat erilaisia ja osaa asioista on vaikeaa hyväksyä.

Lue myös

Lääkärisopimusta kehitettäessä mietitään aina laajoja kokonaisuuksia, joilla pyritään saamaan lopputuloksesta paras mahdollinen. Tällä sopimuksella saimme edelleen vahvistettua Lääkärisopimuksen itsenäistä asemaa, mikä on edunvalvontamme päätavoitteita. Tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten sekä palkkaus- ja työaikauudistuksen vuoksi on erittäin tärkeää, että liiton sisäinen yhtenäisyys säilyy. Näin pystymme jatkossakin tekemään vahvaa edunvalvontaa yhteisten tavoitteidemme eteen.

Työaikalain soveltamisesta lääkäreihin on puhuttu pitkään, ja työelämän vaatimusten kasvaessa meidänkin on aika hyväksyä työsuojelun tärkeys. Laajennetun työajan määräykset mahdollistavat työajan rytmittämisen eri tavalla, ja sitä ovat monet kollegat toivoneet. Muutokset vaativat rohkeutta, samoin niistä päättäminen. Nyt on aika miettiä työpaikoilla kullekin työpisteelle parhaiten sopivia konkreettisia ja innovatiivisia malleja ja ehdottaa niitä työnantajille.

> Lue lisää Lääkärisopimuksesta s. 1459 ja liiton verkkosivuilta www.laakariliitto.fi

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Laura Lindholm
neuvottelujohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.

Ajassa
Työterveyslaitoksen koronaohje: Tilanteet voivat muuttua nopeasti

Työpaikkojen kannattaa miettiä valmiiksi toimintatavat erilaisiin tilanteisiin, Työterveyslaitos muistuttaa.

Ajassa
Hakijamäärät lääkiksiin kasvoivat

Helsingin yliopistoon pääsi pienin osuus ensisijaisista hakijoista.