1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kenen haluat päättävän asioistasi?
Pääkirjoitus 37/2021 vsk 76 s. 1927

Kenen haluat päättävän asioistasi?

Kuvituskuva 1

Kenen haluat Lääkäriliitossa edistävän sinulle tärkeitä asioita?

Onko sinulle merkitystä, onko edustaja samalta erikoisalalta, työpaikalta tai paikkakunnalta? Onko tärkeämpää edistää ansiokehitystä vai työolosuhteita? Mitkä asiat vaativat liiton huomiota terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai yksityissektorilla?

On väliä, äänestätkö vai et.

Entä huomioidaanko liitossa riittävästi opiskelijat, opettajat, kouluttajat, tutkijat ja eläkeläisjäsenet?

Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalin äänestysaika alkaa ensi viikolla. Valtuuskuntaan valitaan 60 jäsentä. Ehdokkaita on 376.

Valitut käyttävät Lääkäriliiton ylintä päätösvaltaa kolmen vuoden ajan. Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa ylimääräisiin kokouksiin. Perinteinen ylimääräinen kokous pidetään virkaehtosopimuksen hyväksymiseksi. Valtuuskunta on pidättänyt siihen oikeuden itselleen.

Sääntöjen mukaan valtuuskunta päättää Lääkäriliiton toiminnasta ja taloudesta sekä strategisista linjauksista. Se valitsee myös liiton puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet.

Hallitus toimii valtuuskunnan kokousten välillä varsin itsenäisesti, mutta valtuuskunnan vahvistamien linjausten mukaisesti.

Nykyisen valtuuskuntakauden aikana on käyty merkittäviä linjakeskusteluja. Eettisissä kysymyksissä on haettu liiton kantaa muun muassa eutanasiaan ja lääkäriavusteiseen itsemurhaan. Edunvalvonnassa on siirretty työaikalain pakottavia muutoksia Lääkärisopimukseen. Terveyspoliittisen vaikuttamisen päälinjaukset tehtiin hyväksymällä Terveydenhuollon teesit.

Yksittäinen valtuuskunnan jäsen voi vaikuttaa suoraan tekemällä valtuuskunta-aloitteita. Niitä on kuluvalla kaudella käsitelty useita, ja osa on siirtynyt liiton toimintaan. Valtuuskunnan jäseniä kannustetaan osallistumaan esimerkiksi valiokuntien toimintaan. Näin asiat tulevat tutummiksi ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät.

Lääkärien työ- ja toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Olemme siirtymässä sote-uudistuksen myötä kiihtymisvaiheeseen. Jos Lääkäriliitto ei ole lääkärien asioista huolehtimassa, ei sitä kukaan muukaan tee.

Uuden valtuuskunnan asialistalla ovat sote-uudistuksen tuomat muutokset lääkärien työskentelyyn ja seuraavan virkaehtosopimuksen tavoitekeskustelut sekä sopimuksesta päättäminen.

Mitä laaja-alaisempaa näkemystä ja kokemusta valtuuskunnalla on, sitä paremmin lääkärien työn monipuolinen arki tulee keskusteluissa ja päätöksissä huomioiduksi.

Lue myös

Aina ei päästä kaikkia täysin tyydyttävään ratkaisuun, mutta taustakeskustelut ovat tärkeitä kokonaiskuvan ja jatkovaikuttamisen tueksi.

Lääkäriliiton valtuuskunta on tärkeässä asemassa siinä, miten parhaiten huolehditaan koko lääkärikunnan kannalta työn tekemisen edellytyksistä, autonomian säilyttämisestä ja muista professiollemme tärkeistä asioita. Parhaimmillaan toiminta edistää lääkärikunnan kollegiaalisuutta ja yhteenkuuluvuutta.

Seuraavan valtuuskuntakauden aikana tehdään merkittäviä kansallisia ja edunvalvontapoliittisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat tuleviinkin lääkärisukupolviin.

On siis väliä, äänestätkö vai et.

Käytä hyödyksesi Lääkäriliiton vaalikonetta sekä ehdokkaiden vaaliesittelyitä ja katso vaalipaneeli Lääkärilehden verkkosivuilta. Etsi ehdokkaiden laajasta joukosta hän, kenen haluat ajavan sinulle ja lääkärikunnalle tärkeitä asioita.

Ja äänestä!

Kirjoittajat
Marjo Parkkila-Harju
Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
"Vaaratilanteita on joka päivä"

Lääkärilehti pyysi kolmea lääkäriä ­arvioimaan käyttämäänsä potilastieto­järjestelmää.

Ajassa
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ei jatka Aster-hanketta

Taustalla ovat Keski-Suomen kuntien päätökset, joiden mukaan ei ole edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen.

Ajassa
Koronarokotereaktiot eivät kuormita erikoissairaanhoitoa

Yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa.

Ajassa
Professori Juha Tuominen Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen

– On erittäin tärkeää, että suomalainen terveydenhoito, niin julkinen kuin yksityinenkin, kehittyy, sanoo Juha Tuominen.

Ajassa
Lääkäriliitto: Hyvinvointialueiden pystyttävä kohentamaan rapautunutta perusterveydenhuoltoa

Hyvinvointialueiden olisi velvoitettava tuottajiaan järjestämään potilailleen pääsy yleislääkärin vastaanotolle viikossa.

Tieteessä
Oireettomat koronainfektiot tavallisia ympärivuorokautisessa hoidossa

COVID-19-tauti on vanhuksilla usein oireeton tai vähäoireinen.