1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kohti kestävää terveydenhuoltoa pienin ja suurin askelin
Pääkirjoitus 49/2020 vsk 75 s. 2647

Kohti kestävää terveydenhuoltoa pienin ja suurin askelin

Kuvituskuva 1

Mervi Kattelus

Lähiruokaa ja etätyötä. Kimppakyytejä. Turhien lääkkeiden ja tutkimusten poisjättämistä. Potilaan motivoimista terveellisempään elämään. Kertakäyttötarvikkeiden kierrätystä. Lääkejäämistä tiedottamista. Itsestään huolta pitämistä, jotta jaksaa hoitaa muita paremmin.

Kaikkea tätä ja paljon muuta lääkärit kirjasivat lappusille Lääkäri 2020 -tapahtumassa ja Pohjolan lääkäripäivillä, kun heitä pyydettiin kertomaan, mitä ajatuksia kestävä kehitys ja terveys herättää.

Kestävä terveydenhuolto on sekä ekologisesti että taloudellisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlavuoden teemana on ollut kestävä kehitys ja terveys. Mitä kestävyydellä tarkoitetaan? Yleisen määritelmän mukaan sillä tarkoitetaan kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Kestävä terveydenhuolto on sekä ekologisesti että taloudellisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävää.

Koronapandemia on osaltaan osoittanut teeman tärkeyden ja ajankohtaisuuden. Ihmisten terveys ja pandemiat kestävä terveydenhuolto ovat nousseet korkealle poliittisella agendalla. Pandemian vuoksi osa edellä mainituista ideoista on toteutunut kuin itsestään. Etätyö ja etävastaanotot ovat lisääntyneet pakon edessä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030 (11 https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet,22 Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:7. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162475/VNK_2020_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y), ohjaavat toimintaa ja poliittista päätöksentekoa Suomessakin. Eduskunnalle äskettäin annetun selonteon mukaan Suomi on jo saavuttanut tai saavuttamassa ne päätavoitteet, jotka liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin (33 https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtioneuvoston-kestavan-kehityksen-selonteko-eduskuntaan). Parannettavaa toki vielä on, erityisesti perustason palvelujen laadussa ja saatavuudessa, seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujen saatavuudessa, liikennekuolemien vähentämisessä ja päihteiden käytön ehkäisyssä ja hoidossa. On myös huomattava, että tavoitteet ja mittarit eivät kata koko terveydenhuoltoa.

Terveyssektoria on toisinaan kritisoitu siitä, että se on herännyt hitaasti reagoimaan ilmastomuutokseen ja ekologisen kestävyyden edistämisen vaatimuksiin. Tietoa on ollut tarjolla, tiedostaminen ja toiminta tapahtuu hitaammin.

Toimintaa kuitenkin on. Maailman lääkäriliitolla on vuodesta 2009 lähtien ollut ilmastokannanotto, ja viime vuonna järjestö monen muun toimijan tavoin julisti ilmastohätätilan. Monilla terveydenhuollon työpaikoilla on ympäristöohjelmia ja ekotukihenkilöitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan sopeutumissuunnitelmaa ilmastonmuutokseen. Huomiota on kiinnitettävä niin helleaaltoihin kuin nollakelien liukkaisiin tienpintoihin, ruokahuollon turvaamiseen ja vektorivälitteisten tautien lisääntymiseen.

Lue myös

Keväällä Lääkäriliiton hallitus hyväksyi suunnitelman kestävän terveydenhuollon nelivuotiseksi toimintaohjelmaksi. Ekologisen kestävyyden lisäksi siinä tarkastellaan terveydenhuollon taloudellista, eettistä ja sosiaalista kestävyyttä, kutakin omana teemavuotenaan.

Tavoitteena on terveydenhuollon kestävyyden huomioiminen päätöksenteossa, niin yhteiskunnassa kuin liitonkin toiminnassa. Yhtenä esimerkkinä voi mainita, että liiton toimisto on ollut jo kymmenisen vuotta WWF:n kriteerit täyttävä Green Office.

Terveydenhuollon ekologinen kestävyys on näkynyt koko vuoden ajan Lääkärilehdessä. Aiheeseen liittyvät lehden kirjoitukset on koottu liiton verkkosivuille. Lisää ideoita siitä, miten lääkäri tai terveydenhuollon organisaatio voi edistää kestävyyttä, on kerrottu toisaalla tässä lehdessä (s. 2672) (44 Rintala H, Grotenfelt M, Laisi J, Patja K. Lääkäriln ja terveydenhuollon mahdollisuudet maapallon kestävyyskriisin ratkaisussa. Suom Lääkäril 2020;75:2672–3.).

Pieniä tekoja ekologisen kestävyyden hyväksi voi meistä jokainen tehdä. Suurempia asioita lääkärikunta voi viedä yhdessä eteenpäin työpaikalla, kunnassa tai valtakunnallisesti. Kaikki mukaan talkoisiin, pienin tai suurin askelin!

Lue myös › s. 2660 ja s. 2672

Kirjoittajat
Mervi Kattelus
terveyspolitiikan asiantuntija
Suomen Lääkäriliitto
Kirjallisuutta
1
https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
2
Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:7. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162475/VNK_2020_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3
https://valtioneuvosto.fi/-/10616/valtioneuvoston-kestavan-kehityksen-selonteko-eduskuntaan
4
Rintala H, Grotenfelt M, Laisi J, Patja K. Lääkäriln ja terveydenhuollon mahdollisuudet maapallon kestävyyskriisin ratkaisussa. Suom Lääkäril 2020;75:2672–3.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.