1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Korona hiljensi yksityissektorin
Pääkirjoitus 22/2020 vsk 75 s. 1333

Korona hiljensi yksityissektorin

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Kuvituskuva 2

Kati Lehtonen

   

Koronan takia terveydenhuollossa on tapahtunut paitsi suunniteltuja myös suunnittelemattomia muutoksia. Huhtikuun alussa Lääkäriliiton tekemässä kyselyssä 80 % yksityissektorilla työskentelevistä lääkäreistä ilmoitti työmääränsä vähentyneen. Jäsenistöltä tulleen palautteen mukaan yksittäisten lääkärien potilasmäärä on pudonnut jopa 20 %:iin normaalista.

Työsuhteisia yksityissektorin lääkäreitä on lomautettu säätiöissä, kuntoutuslaitoksissa ja laboratorioissa sekä jossain määrin myös suuremmilla lääkäriasemilla. Isojen toimijoiden työsuhteisia lääkäreitä on lisäksi kehotettu osa-aikatyöhön. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien normaalivastaanotot ovat tyhjentyneet, ja valtaosa heidänkin potilaskohtaamisistaan on siirtynyt etävastaanotoille: digiklinikoihin, video- ja chat-vastaanottoihin. Näiden toimintamallien yleistyminen on sinällään tervetullutta kehitystä, mutta valitettavasti ne eivät ole kaikille lääkäreille tai erikoisaloille mahdollisia vaihtoehtoja.

Kriisitilanteet eivät oikeuta sivuuttamaan lain säännöksiä ja sopimusten ehtoja.

Kriisitilanteissa unohdetaan monesti sopimukset, vallitsevat menettelytavat ja sovitut pelisäännöt. Kukin taho katsoo asiaa herkästi vain omalta kannaltaan ja oman etunsa näkökulmasta. Lääkärillä voi olla suuri hätä toimeentulostaan, jaksamisestaan ja tulevaisuudestaan ja myös terveydestään. Lääkäriasemaa taas mietityttää liiketoiminnan kannattavuus

Kriisitilanteet eivät oikeuta lähtökohtaisesti sivuuttamaan lain säännöksiä ja sopimusten ehtoja. Lomautusten perusteiden, kuten työmäärän vähenemisen, on oltava todellista. Jos lomautuksen edellytykset täyttyvät, työnantajan ei pitäisi esimerkiksi kehottaa työntekijää käyttämään palkattomia vapaita lomautusten sijaan, sillä tuolloin työntekijän oikeus työttömyysturvaan ei toteudu.

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäsopimusten ehtoja on noudatettava eikä lääkäriasema voi puuttua yksipuolisin määräyksin yrittäjän vapauteen, toimintatapaan tai palkkioihin. Koronaepidemian aiheuttamaa tilannetta ei saa käyttää verukkeena lääkärien tai erikoisalojen syrjimiseen. Lääkärin ammattitaitoa tai arviointikykyä ei pidä kyseenalaistaa, ja lääkärin autonomiaa on kunnioitettava ajasta, paikasta tai olosuhteista riippumatta.

Lue myös

Oikeusturvakeinojen käyttö on mahdollista vaikeinakin aikoina. Neuvottelulla, yhteistyöllä ja järkiperäisellä toiminnalla voidaan kuitenkin ratkaista tilanteita ja välttää orastavat riitautukset tai myöhemmät oikeusprosessit, jotka eivät ole kenenkään etu.

Hallituksen ja viranomaisten ohjeet vaikuttavat kansalaisiin ja heidän käyttäytymiseensä. Epidemian vuoksi moni- ja pitkäaikaissairaita potilaita on jäänyt kotiin uskaltamatta tulla vastaanotolle hoidattamaan itseään. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat huolissaan näistä potilaista ja myös siitä, missä tilanteessa koko terveydenhuolto on sitten, kun korona on ohi. Tilanteeseen tulisi pystyä varautumaan jo etukäteen.

Vaikeina aikoina kollegiaalisuus on koetuksella monin tavoin. Koronaepidemian pituudesta ja vaikutuksesta ei ole tietoa kenelläkään. Yhteen hiileen puhaltamalla selviämme tästäkin. Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi on toimintamme perusta näinäkin aikoina.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Kati Lehtonen
VT, lakimies
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.