1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Koronavirus voi muuttaa tieteellistä julkaisemista
Pääkirjoitus 21/2020 vsk 75 s. 1261

Koronavirus voi muuttaa tieteellistä julkaisemista

Kuvituskuva 1

COVID-19-pandemia on muuttanut maailmaa nopeasti. Se voi muuttaa myös tieteellistä julkaisemista. Biotieteiden preprint- eli esijulkaisukanava bioRxivissa ilmestyi ensimmäinen koronavirusta koskeva julkaisu 19.1.2020 (11 Flier JS. Covid-19 is reshaping the world of bioscience publishing. STAT 2020 (julkaistu verkossa 23.3.2020). https://www.statnews.com/2020/03/23/bioscience-publishing-reshaped-covid-19/). Tätä kirjoitettaessa korona-aiheisia esijulkaisuja on ilmestynyt bioRxivissa 650 ja terveystieteiden medrXivissa 2 715 (22 bioRxiv. COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv. Luettu 13.5.2020. https://connect.biorxiv.org/relate/content/181).

Vertaisarviointiin perustuva tieteellinen julkaiseminen on tunnetusti hidasta. Esijulkaiseminen tarkoittaa tutkimustulosten julkaisemista avoimissa julkaisukanavissa ennen vertaisarviointia. Muut tutkijat voivat kommentoida tuloksia. Esijulkaiseminen ei välttämättä ole este tuloksia koskevan käsikirjoituksen lähettämiselle myöhemmin vertaisarviointia käyttävään tieteelliseen lehteen (33 Wikipedia. List of academic journals by preprint policy. Luettu 3.4.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy).

Esijulkaiseminen nopeuttaa uusien tulosten levittämistä, mutta sitä on myös kritisoitu.

Fysiikassa ja matematiikassa on jo kauan ollut käytössä arXiv-julkaisukanava. bioRxiv perustettiin 2013 (11 Flier JS. Covid-19 is reshaping the world of bioscience publishing. STAT 2020 (julkaistu verkossa 23.3.2020). https://www.statnews.com/2020/03/23/bioscience-publishing-reshaped-covid-19/). Yalen yliopisto, Cold Spring Harbor Laboratory ja BMJ perustivat medrXivin viime vuonna (44 Rawlinson C, Bloom T. New preprint server for medical research. BMJ 2019;365:l2301 doi: 10.1136/bmj.l2301 (julkaistu verkossa 6.6.2019)).

Esijulkaiseminen ilman muuta nopeuttaa uusien tulosten levittämistä, mutta sitä on myös kritisoitu. Kirjoittajat saattavat herkemmin ylitulkita tuloksiaan ja liioitella niiden merkitystä, kun etenkin tilastollisten menetelmien arviointi jää puuttumaan.

Julkaiseminen ilman vertaisarvioinnin tuomaa laatukontrollia voi lääketieteessä johtaa tehottomien tai jopa haitallisten hoitojen antamiseen potilaille. Kun samasta tutkimuksesta on esijulkaisu ja vertaisarvioitu artikkeli, saattaa syntyä sekaannusta, ja meta-analyysin tulokset vääristyvät, jos kumpikin otetaan mukaan (55 Krumholz HM, Catherine M Otto CM. Will research preprints improve healthcare for patients? BMJ 2018;362:k3628 doi: 10.1136/bmj.k3628 (julkaistu verkossa 24.9.2018).).

Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Monet tutkimusrahoittajat rohkaisevat tutkijoita esijulkaisemiseen, koska nopea julkaiseminen vauhdittaa tieteen etenemistä. Myös monet suuret tiedekustantamot, kuten Nature Group, Public Library of Science, BMC, Elsevier ja Wiley, sallivat esijulkaisemisen ja jopa kannustavat siihen (33 Wikipedia. List of academic journals by preprint policy. Luettu 3.4.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy,66 Lauer MS, Krumholz HM, Topol EJ. Time for a prepublication culture in clinical research? Lancet 2015;386:2447–9. doi:10.1016/S0140-6736(15)01177-0).

Esijulkaisemisen on sanottu lisäävän tieteellisen prosessin läpinäkyvyyttä. Kun tulokset julkaistaan nopeammin, muut tutkijat voivat aikaisemmin perustaa oman työnsä niihin. Lisäksi pienet tai negatiivisiin tuloksiin päätyneet tutkimukset eivät karsiudu vertaisarvioinnissa eikä tutkimustietoa näin mene hukkaan (55 Krumholz HM, Catherine M Otto CM. Will research preprints improve healthcare for patients? BMJ 2018;362:k3628 doi: 10.1136/bmj.k3628 (julkaistu verkossa 24.9.2018).).

Lue myös

Esijulkaisujen puolustajien mukaan riskit voidaan hallita merkitsemällä tutkimustulokset selkeästi alustaviksi. Esijulkaisujen tulee lisäksi noudattaa tieteellisen julkaisemisen ohjeita ja periaatteita. Kirjoittajien työpaikkatiedot, kontribuutiot, sidonnaisuudet, taloudellinen tuki sekä eettisten lautakuntien hyväksyntä tulee ilmaista aivan kuten varsinaisissa tutkimusjulkaisuissa (55 Krumholz HM, Catherine M Otto CM. Will research preprints improve healthcare for patients? BMJ 2018;362:k3628 doi: 10.1136/bmj.k3628 (julkaistu verkossa 24.9.2018).).

Nyt kun koronapandemia on aiheuttanut valtavan tiedonjanon, tieteellisen tiedon jakaminen nopeasti on entistä tärkeämpää, mutta samalla on varmistettava, että tieto on oikeaa ja harkittua. biorXivissa julkaistiin 2.2. tutkimus, jonka mukaan SARS-CoV-2-viruksen geenisekvenssi viittaa siihen, että se olisi tehty laboratoriossa. Muutaman tunnin kuluessa useat tutkijat osoittivat tämän vääräksi, ja julkaisu poistettiin seuraavana päivänä. Nyt biorXiv karsii sellaiset koronaa koskevat käsikirjoitukset, jotka herättävät enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia tai jotka olisivat virheellisinä vaarallisia (11 Flier JS. Covid-19 is reshaping the world of bioscience publishing. STAT 2020 (julkaistu verkossa 23.3.2020). https://www.statnews.com/2020/03/23/bioscience-publishing-reshaped-covid-19/).

Kirjoitin tämän etätyössä kotonani. Pandemia on lisännyt etätyötä valtavasti. Samanlaisen harppauksen se on aiheuttanut tieteellisessä esijulkaisemisessa. Jäljet jäänevät pysyviksi, vaikka esijulkaisemisesta ei tiedejulkaisemisen valtavirtaa vielä tulisikaan.

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
vs. vastaava päätoimittaja
Sidonnaisuudet

Pertti Saloheimo: Osakkeet (Orion), tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim).

Kirjallisuutta
1
Flier JS. Covid-19 is reshaping the world of bioscience publishing. STAT 2020 (julkaistu verkossa 23.3.2020). https://www.statnews.com/2020/03/23/bioscience-publishing-reshaped-covid-19/
2
bioRxiv. COVID-19 SARS-CoV-2 preprints from medRxiv and bioRxiv. Luettu 13.5.2020. https://connect.biorxiv.org/relate/content/181
3
Wikipedia. List of academic journals by preprint policy. Luettu 3.4.2020. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy
4
Rawlinson C, Bloom T. New preprint server for medical research. BMJ 2019;365:l2301 doi: 10.1136/bmj.l2301 (julkaistu verkossa 6.6.2019)
5
Krumholz HM, Catherine M Otto CM. Will research preprints improve healthcare for patients? BMJ 2018;362:k3628 doi: 10.1136/bmj.k3628 (julkaistu verkossa 24.9.2018).
6
Lauer MS, Krumholz HM, Topol EJ. Time for a prepublication culture in clinical research? Lancet 2015;386:2447–9. doi:10.1016/S0140-6736(15)01177-0

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.