1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Kuinka sinä voit?
Pääkirjoitus 36/2019 vsk 74 s. 1925

Kuinka sinä voit?

Kuvituskuva 1

Kati Myllymäki

toiminnanjohtaja

Kuvituskuva 2

Jukka Vänskä

tutkimuspäällikkö

Suomen Lääkäriliitto

   

Lääkärien työpaikoilta on kantautunut huolestuttavia viestejä siitä, että moni lääkäri ei voi työssään hyvin.

Resurssivajaus aiheuttaa kiirettä ja työn pakkotahtisuutta. Päivystystyö on muuttunut yhä raskaammaksi keskittämisten myötä. Tietojärjestelmien toimimattomuus kuormittaa. Fyysisen väkivallan uhka on läsnä.

Lääkärin hyvinvointi heijastuu suoraan potilaisiin.

Toisaalta lääkärit ovat omaan työhönsä ja potilaisiinsa erittäin sitoutuneita. Työ koetaan kutsumukseksi. Työn imua koetaan keskimääräistä useammin, ja kollegiaalisuus on vahvaa.

Ongelmia tuleekin usein vasta, kun työ muuttuu hallitsemattomaksi, henkilöstöä on liian vähän tarpeeseen nähden tai työskentelyolosuhteet ovat muuten niin heikoissa kantimissa, että lääkäri ei pysty tekemään työtään haluamallaan tavalla.

Tämä aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta, kuormitusta, jopa työtaakan alle uupumista.

Vuonna 2015 kysyimme lääkäreiltä, millaiseksi vaaraksi he kokevat vakavan työuupumisen. Tulokset olivat pysäyttäviä: lähes 70 prosenttia lääkäreistä kertoi ajattelevansa asiaa vähintään silloin tällöin. Useampi kuin joka viides lääkäri koki vakavan työuupumisen selväksi vaaraksi itselleen. Osuudet olivat suurimmat terveyskeskuksissa.

Lääkäriliitto käynnisti tällä viikolla Lääkärin työolot ja terveys 2019 -seurantatutkimuksen. Keräämme tietoja sekä sähköisesti että paperisella lomakkeella. Tutkimus lähetetään lähes joka toiselle Suomessa toimivalle lääkärille. Osa kohdejoukkoon kuuluvista on ollut mukana seurannassa vuodesta 2006 lähtien.

Tutkimusta tehdään yhdessä Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Uusina aiheina kartoitamme muun muassa lääkärien kokemaa syrjintää, kokemuksia loppuunpalamisesta (burnout) ja työstä palautumista. Burnout-kokemuksia selvitimme edellisen kerran vuonna 1997.

Ajantasaiselle tutkimustiedolle on erityistä tarvetta juuri nyt. Uutta Lääkärisopimusta koskevat neuvottelut tiivistyvät vuoden loppua kohden. Työaikalainsäädännön muutokset muuttavat lääkärien työskentelyä ja päivystykseen osallistumista. Myös perusterveydenhuollon kehittämishankkeet tulevat aiheuttamaan muutoksia. Lääkärin työolot ja terveys -tutkimus on Lääkäriliiton tärkein tietolähde työolosuhteiden kehittämistä ja hyvinvoinnin edistämistä koskevassa vaikuttamistyössä.

Jäsenet odottavat Lääkäriliitolta aktiivisempaa otetta lääkärien työolosuhteita koskevassa edunvalvonnassa. Vaikuttaminen laadukkaiden työolosuhteiden toteutumiseen nostettiinkin yhdeksi liiton toiminnan strategiseksi tavoitteeksi.

Lue myös

Tutkimuksessa pyydämme avoimella kysymyksellä ideoitasi siitä, mitä Lääkäriliitto voisi tehdä sinun työhyvinvointisi edistämiseksi. Tietoja käytämme liiton palvelujen kehittämiseen. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita.

Jos postilaatikkoosi kilahtaa tutkimuskutsu, vastaa tutkimukseen. Mitä useampi lääkäri vastaa, sitä edustavamman aineiston saamme kokoon.

Konkreettisten kehittämistoimenpiteiden kohdentamiseksi tuloksia on tärkeä pystyä erittelemään muun muassa toimintasektoreittain ja ikäryhmittäin. Nuorilla työuraansa aloittelevilla lääkäreillä työelämän haasteet ovat erilaisia kuin kokeneemmilla tai johtavassa asemassa olevilla. Jokainen vastaus on tärkeä!

Lääkärin hyvinvointi heijastuu suoraan potilaisiin. Uupunut ei jaksa olla empaattinen. Väsyneen keskittyminen ja muisti ovat heikommat. Ylikuormittunut ja kireä ammattilainen ei rakenna hyvää työilmapiiriä.

Kirjoittajat
Kati Myllymäki
toiminnanjohtaja
Jukka Vänskä
tutkimuspäällikkö
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Työnjako uusiksi

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen haluaisi terveydenhuoltoon lisää moniammatillisuutta.

Kolumni
Mikä on minun vastuullani?

Kun on tekojen aika ja kerjäläinen ojentaa kätensä kadulla, kaikki muuttuu toiseksi, itsevarmuus hämmennykseksi, kirjoittaa Reetta Huttunen.

Ajassa
Kahdeksan hakee Valviran ylijohtajaksi

Virka täytetään ensi vuoden alusta viiden vuoden määräajaksi.

Tieteessä
Kliinisen työn ja tutkimuksen yhdistämistä pitäisi helpottaa

Turun yliopistossa väittelevä Minna Tervahartiala kokee, että tutkimustyö antoi syvempää ymmärrystä lääketieteestä ja sen kehityksestä.

Ajassa
Lastenortopedi epäilee MOT:n väitteitä

– Lapsia sidotaan vain lääketieteellisin perustein, HUS:n Uuden lastensairaalan kirurgian ylilääkäri sanoo.

Maailmassa
Kolmen instrumentin taitaja

Lauri Ahokkaan sormet käsittelevät yhtä tottuneesti tahtipuikkoa, konserttiflyygelin koskettimia ja silmämikroskooppia.