1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkäreitä kyllä riittää, mutta riittääkö koulutuksen laatu?
Pääkirjoitus 7/2020 vsk 75 s. 373

Lääkäreitä kyllä riittää, mutta riittääkö koulutuksen laatu?

Kuvituskuva 1

Sami Heistaro

koulutuspäällikkö

Suomen Lääkäriliitto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt merkittäviä lisäyksiä lääketieteen tutkintotavoitteisiin. Kuitenkin jo vuonna 2012 ministeriö sopi yliopistojen kanssa lääkärikoulutuksen asteittaisesta lisäämisestä silloisesta noin 600 opiskelijasta niin, että vuosina 2015–2019 koulutukseen on valittu vuosittain 725–757 opiskelijaa. Ensimmäiset ennätyssuuret vuosikurssit ovat nyt opintojensa loppusuoralla.

Suomalaisia nuoria opiskelee nopeasti moninkertaistunut määrä myös ulkomailla, mm. Ruotsissa, Virossa, Latviassa ja Romaniassa. Kelan opintotukea ulkomaille lääketieteen opintoihin sai lukuvuonna 2018–2019 yhteensä 1 120 henkilöä. Selvitysten mukaan ylivoimainen enemmistö heistä palaa valmistuttuaan Suomeen töihin ja erikoistumaan. Tämä tulee huomioida suomalaisissa tutkintotavoitteissa.

Työmarkkinoille tulee jo lähivuosina merkittävästi enemmän lääkäreitä kuin sieltä poistuu.

Työmarkkinoille tulee lähivuosina jo nykyisillä koulutusmäärillä merkittävästi enemmän lääkäreitä (noin 900) kuin heitä sieltä poistuu, pääosin eläkkeelle (500–600 vuosittain). Nettolisäys on alkaneella vuosikymmenellä noin 300–400 lääkäriä joka vuosi.

Opetusresurssien rajallisuus ja kasvaneet opiskelijamäärät uhkaavat jo lääkärikoulutuksen laatua ja siinä saatavia ammatillisia valmiuksia. Suuriin ryhmäkokoihin kiinnitti huomiota myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus vuonna 2018. Yhä suurempi vastuu käytännön taitojen harjaantumisesta uhkaa siirtyä erikoistumisvaiheeseen ja työelämään – nuorille lääkäreille ja heidän kouluttajilleen. Tämä haastaa toimipaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Sisäänottojen lisääminen vielä nykyisestä edellyttäisi merkittäviä lisäpanostuksia opetuksen järjestelyihin. Esitettyjä lisäyksiä tuskin voidaan toteuttaa edes lisärahoituksella laadun kärsimättä, sillä mm. opetushenkilökuntaa, tiloja ja opetuspotilaita on rajallinen määrä.

Tavoiteltu 1 000 lääkärin lisäys terveyskeskuksiin on saavutettavissa muutamien vuosien aikana jo nykyisillä koulutusmäärillä. Keskeistä on työn houkuttelevuus: työkuorman kohtuullisuus, nuorten lääkärien ohjaus, kattava täydennyskoulutus, toimiva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä ja tietojärjestelmien toimivuus. Hyvin toimiviin terveyskeskuksiin voi olla lääkäreitä jonoksi asti, ja kunnolliset työolot heijastuvat myös potilaalle sujuvana hoitona.

Erikoislääkärikoulutusta kehitetään nyt voimakkaasti, ja se vaatii lisäpanostuksia. Julkisella sektorilla on jo vuosina 2008–2018 nähty erikoistumisikäisten lääkärien määrän lisääntyminen, ja ilmiön jyrkin kasvuvaihe on vasta edessä. Sen sijaan kouluttajista, kokeneista erikoislääkäreistä, alkaa olla pulaa.

Lue myös

Väestön kasvavaan hoidontarpeeseen on vastattava mm. hyödyntämällä uutta teknologiaa ja moderneja toimintatapoja, eri ammattilaisten mielekäs työnjako huomioon ottaen. Merkittävä osa lääkärien työpanoksesta kuluu tehtäviin, jotka eivät edellytä lääkärikoulutusta, kuten toimenpiteiden valmisteluun, tilastointiin ja jopa kirjeiden postitukseen. Lääkärien, kuten muidenkin ammattilaisten, tulee voida keskittyä koulutustaan vastaaviin töihin.

Lääkäriliitto yhdessä useiden muiden ammattikuntaamme edustavien järjestöjen kanssa vaikuttaa tilanteen korjaamiseksi monella taholla. Lääkärikoulutuksen laatu on taattava myös jatkossa. Toisaalta on pohdittava, miten yhä suurempi osa etenkin nuorista lääkäreistä saadaan kiinnostumaan urasta perusterveydenhuollossa. Työolojen ja työnkuvan kehittämisen lisäksi erikoislääkärikoulutusta on lisättävä ja kehitettävä. Peruskoulutettuja lääkäreitä tulevina vuosina sen sijaan riittää.

Kirjoittajat
Sami Heistaro
koulutuspäällikkö
Suomen Lääkäriliitto
Sidonnaisuudet

Sami Heistaro: Pro Medico ry:n hallituksen jäsenyys 30.9.2019 saakka, sijaisuus STM:ssä 2–9/2019, Helsingin kaupungin Sote-lautakunnan jäsenyys.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.