1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Lääkehuollon kriisi on todellinen uhka
Pääkirjoitus 5/2019 vsk 74 s. 221

Lääkehuollon kriisi on todellinen uhka

Kuvituskuva 1

Hannu Ollikainen

päätoimittaja

Lääkärilehti

Lääkkeet ovat lääkärin tärkein työväline. Niiden saatavuus ei ole kuitenkaan enää samalla tavoin itsestään selvää kuin mihin olemme saaneet tottua. Lääkehuollossa on ongelmia, jotka on otettava todesta. Ne kertovat vakavan kriisin uhasta.

Lääkkeiden lähtöaineiden valmistus on yksinkertaista kemianteollisuutta. Globaalin talouden lainalaisuudet ovat keskittäneet tällaisen tuotannon halvimpien kustannusten ja suurimpien markkinoiden äärelle. Kiina ja Intia ovat alan tärkeimmät toimijat.

Kahvikupposta edullisempi lääkitys voi olla liian halpa ollakseen totta.

Kun Kiina päättää parantaa ympäristön tilaa ja sulkee satoja saastuttavia tuotantolaitoksia, vaikutukset tuntuvat Suomen terveydenhuollossa saakka. Lääkkeiden toimitusvaikeudet lisääntyvät, koska monien lääkkeiden lähtöaineiden tuotanto supistuu jopa vain yhden tehtaan varaan.

Kun vaihtoehdot raaka-aineiden markkinoilla esimerkiksi ympäristöpoliittisista syistä harvenevat, kilpailu kiristyy. Niukkuutta jaettaessa Suomen kaltaisen pienen markkina-alueen palvelu jää helposti jonossa häntäpäähän. Riskejä lisää, jos tekee itsestään erityisen hankalan kauppakumppanin, mutta näin Suomi on muiden Pohjoismaiden tapaan toiminut.

Lääkemarkkinamme kuuluvat maailman tarkimmin säänneltyihin, mikä aiheuttaa markkinoijalle korkeita kustannuksia ennen kuin on ansainnut euroakaan. Vaihdettavien lääkkeiden hinnat on puolestaan painettu erittäin halvoiksi. Kahvikupposta edullisempi kuukauden lääkeannos voi sittenkin olla liian halpa ollakseen totta.

Tällainen ympäristö ei houkuttele lääketoimittajia, jos ja kun tarjolla on tuottoisampia markkinoita. Kitkatekijät vaikuttavat erityisesti geneeristen lääkkeiden kansainväliseen kauppaan, mutta myös niiden kotimaiseen valmistukseen.

Toimintatavallamme on hyvät perusteet. Lääkekaupan sääntelyn päätavoite on ja täytyy aina olla turvallisuus. Lääkehoitojen kustannusten minimointi on puolestaan niin julkisen talouden kuin yksityisen ihmisen etujen mukaista. Molemmat tavoitteet toteutuvat nyt erinomaisesti.

Samalla on syytä ottaa huomioon, että ankara sääntely voi kääntyä omia tavoitteitaan vastaan. Hieno järjestelmä haukkaa tyhjää, jos siihen ei saada lääkkeitä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilasto lääkkeiden saatavuushäiriöistä hätkähdyttää. Vuonna 2010 häiriöilmoituksia kirjattiin vain 85, mutta viime vuonna jo yli 1 200. Myös lääkealan tutkijoiden, apteekkiväen ja potilaiden vakavat puheenvuorot kertovat ongelmien vakavoituvan.

Lue myös

Kun yhteiskuntaa kohtaa kriisi, huomataan usein, että sen ainekset olisivat olleet tunnistettavissa jo kauan ennen tilanteen kärjistymistä. Heikkoja signaaleja ei kuitenkaan ajoissa ymmärretty, haluttu tunnustaa tai otettu tosissaan. Ongelmat saivat muhia täysimittaiseksi kriisiksi, jonka hoito vaatii järeitä ja kalliita toimia.

Lääkehuoltomme ei ole vielä kriisiytynyt, mutta Kiina-ilmiö ja vaikkapa brexitin arvaamattomat seuraukset viittaavat siihen, että nykyistä ikävämmät häiriöt ovat todennäköisiä. Vastuullista on toimia niin, etteivät ikävimmät tulevaisuudenkuvat koskaan toteudu.

Resepti vaivaan on keskustelu. Lääkemarkkinoiden osapuolten on parasta kokoontua pyöreän pöydän ääreen, jakaa kokemuksensa ja näkemyksensä ja kuunnella toisiaan. On löydettävä yhteinen ymmärrys siitä, mikä on oleellista ja miten se toteutuu. Kaikki muu on hyvä kyseenalaistaa.

Pienen maan harvoja kilpailuetuja on kyky luottamukselliseen yhteistyöhön yli sektorirajojen. Sellaisen vuoropuhelun avulla lääkehuoltokin pysyy kunnossa.

Kirjoittajat
Hannu Ollikainen
päätoimittaja
Lääkärilehti

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Ruokavalion kolesteroli ei lisännyt itäsuomalaisten miesten aivoinfarktin riskiä

Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava APOE4-tyyppi.

Ajassa
Kymsoten yt-neuvottelut koskevat lääkäreitäkin

Välitöntä potilastyötä tekevää vakituista henkilöstöä ei kuitenkaan aiota vähentää.

Tieteessä
Esidiabetes ei lisää sepelvaltimotautipotilaan sydänriskiä

Oulun yliopiston tutkimuksessa seurattiin noin 2 000 sepelvaltimotautipotilaan terveyttä kuuden vuoden ajan.

Ajassa
Valtuuskunta pohti paikallistoimintaa

Lääkäriliiton valtuuskunta käsitteli perjantaina jäsenmaksujen alennuksia ja paikallistoimintaa.

Ajassa
Valtuuskunta vaatii vahvistamaan perusterveydenhuoltoa

Lääkäriliiton valtuuskunta vaatii seuraavaa hallitusta vahvistamaan perusterveydenhuoltoa jo ennen mahdollista sote-uudistusta.

Ajassa
Siirtymä haastaa hoidon

Kun nuori siirtyy hoitoon aikuisten puolelle, häneltä vaaditaan uudenlaista itsenäisyyttä ja vastuunkantoa.