1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Luottamus on arvostusta
Pääkirjoitus 16/2020 vsk 75 s. 933

Luottamus on arvostusta

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Kuvituskuva 2

Laura Lindholm

   

Kunta-alan sopimukset päättyivät maaliskuun lopussa. Silloin siirryttiin sopimuksettomaan tilaan, jossa sovelletaan vanhoja työehtoja, kunnes uudet sopimukset saadaan aikaan. Kunta-alan pääryhmän neuvottelut siirtyivät huhtikuun alussa valtakunnansovittelijalle mm. pääsopimuksen ja kunta-alan yleisen kustannusraamin aikaansaamiseksi. Neuvottelut jatkuvat pääsiäisen jälkeen. Lääkärisopimuksen taustatyötä tekstien osalta on koko ajan jatkettu KT:n kanssa.

Tätä kirjoittaessamme (13.4.) emme tiedä, mitä tulevan viikon aikana tapahtuu. Koronaepidemian pitkittyessä talouden näkymät heikkenevät. Kukaan ei tiedä, kuinka kauan epidemia kestää ja kuinka syväksi se muodostuu. Epidemian hellittäessäkään terveydenhoitohenkilöstön työt eivät helpotu.

Epidemian jälkeen terveydenhuollon poikkeustila jatkuu luultavasti pitkään.

Epidemian jälkeen terveydenhuollon poikkeustila jatkuu luultavasti pitkään. Kiireettömien toimenpiteiden siirtäminen aiheuttaa mittavat hoitojonot, joita on alettava purkaa heti tilanteen salliessa. Voimme vain arvailla, mikä vaikutus on sillä, että potilaat eivät uskalla tulla sairaalaan ja terveyskeskukseen hoidattamaan sairauksiaan. Esimerkiksi sydänpotilaiden hoitoon hakeutumisen on jo nähty vähentyneen. Lisäksi lääkärien ja hoitohenkilökunnan on epidemian helpottaessa pystyttävä pitämään siirtyneet vuosilomansa, jo jaksamisensakin vuoksi.

Jos saisimme päättää, sopimukset olisi saatu aikaan tämän lehden ilmestyessä. Nopean sopimusratkaisun löytäminen olisi mielestämme edullisinta kaikille osapuolille. Henkilöstö voisi keskittyä potilaiden hoitamiseen tässä poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa.

Kunta-alan pääratkaisussa hiertää useita isoja kysymyksiä, itse sopimusjärjestelmästä kikytuntien poistoon. Neuvottelupöydän ympärillä ovat työnantaja ja kolme pääsopijajärjestöä omine tavoitteineen. Näiden yhteensovittaminen ja kompromissin löytäminen näyttää olevan tällä kierroksella monen lukon takana. Pääpöydästä on saatava kustannusraami, ennen kuin Lääkärisopimus muutoksineen voidaan lyödä lukkoon.

Lääkärisopimuksessakin on poikkeuksellisen vaikeita asioita ratkottavana. Työtä niiden ratkaisemiseksi on tehty jo reilun vuoden ajan ja tiivistetyssä tahdissa useita kuukausia. Ratkaisut ovat löydettävissä, mikäli osapuolilla on siihen tahtoa. Selvää on, että lopputulos saavutetaan ennemmin tai myöhemmin.

On muistettava, että neuvottelutulos on aina kompromissi kaikille osapuolille. Omien tavoitteiden ohella on hyvä tiedostaa vastapuolen tavoitteet. Rakentavassa neuvottelutoiminnassa käydään läpi osapuolten perustelut. On keskusteltava siitä, mitä kukin on myymässä ja mitä valmis ostamaan. Ratkaisun löytämiseksi ei riitä vain ilmoitus siitä, mitä halutaan.

Lue myös

Neuvottelupöydässä avoin keskusteluyhteys, asioiden perusteleminen ja luottamus nousevat keskeisiksi. Luottamuksen osoittaminen on merkki arvostuksesta. Ihan niin kuin lääkärintyössäkin: potilaat noudattavat antamiamme hoito-ohjeita, koska he luottavat meihin ja arvostavat ammattitaitoamme. Kriisin keskellä faktat perusteluineen, tiedonvälitys ja keskusteluyhteys korostuvat ja ennen kaikkea luottamus asioiden hoitoon. Myös Kuntatyönantajat on vakuuttunut, että lääkärit hoitavat työnsä erinomaisesti ja antaumuksella tässä poikkeuksellisessa tilanteessakin. Lääkärien osaamisesta ja ammattitaidosta ollaan kiitollisia ja ylpeitä.

Luottamus suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään ja lääkäreihin on kansalaistenkin keskuudessa suurta. Tähän samaan me pyrimme neuvottelupöydässä. Pidetään huoli siitä, että arvostus ja luottamus säilyy kriisin keskelläkin. Sillä vanhan sananlaskun mukaan: "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan".

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Laura Lindholm
neuvottelujohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.