1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Millä perusteella teet päätöksen lääkehoidosta?
Pääkirjoitus 11/2020 vsk 75 s. 653

Millä perusteella teet päätöksen lääkehoidosta?

Kuvituskuva 1

Hannu Halila

dosentti, erikoislääkäri, eMBA

varatoiminnanjohtaja

Suomen Lääkäriliitto

Lääkäriliitto, Kela ja Fimea toteuttavat nyt maaliskuussa laajan, lääkäreille suunnatun kyselytutkimuksen. Tarkoituksena on selvittää monipuolisesti potilaaseen, säännöksiin ja digitalisaatioon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat lääkärien lääkehoitopäätöksiin ja lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Tutkimuksella voidaan myös – jälleen kerran – osoittaa vääräksi urbaanilegenda, että lääkeyhtiöt maksavat lääkäreille firmansa lääkkeiden määräämisestä (11 Laukka P. Lääkärillä ei ole ketunhäntä kainalossa. Helsingin Sanomat 27.2.2020.).

Päättäessään lääkehoidosta lääkäri joutuu tasapainottelemaan monenlaisten tekijöiden välillä. Myös potilaan rooli hoidosta päätettäessä on varmasti kasvanut.

Varsinkin perusterveydenhuollon lääkärit joutuvat uusimaan reseptejä potilasta kohtaamatta.

Potilas saattaa esittää toiveita, painostaa tai jopa uhkailla lääkäriä, ja monilla lääkäreillä on kokemuksia siitä, että potilas ilmaisee pettymystään vastaanoton päätteeksi, jos hän ei ole saanut toivomaansa reseptiä. Näitä tilanteita syntyy erityisesti potilaan toivoessa antibiootteja, bentsodiatsepiineja tai opioideja.

Taloudelliset seikat ovat nousseet entistä tärkeämmiksi lääkevalinnoissa. Potilas saattaa jättää lääkärin määräämät lääkkeet hankkimatta, koska hänellä ei ole niihin varaa. Vuosittainen lääkekatto auttaa tässä suhteessa. Kansalaisilla on myös yhä enemmän yksityisiä sairauskuluvakuutuksia.

Aiemmassa selvityksessä kansalliset hoitosuositukset nousivat tärkeimmäksi tekijäksi, kun lääkäri valitsee lääkkeen potilaalleen. Myös tieteellinen näyttö ja aiemmat kokemukset lääkkeestä vaikuttivat merkittävästi lääkärin lääkepäätökseen (22 Rokkila M. Lääkärin päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys lääkkeen määräämisessä. Savonia YAMK 2012.).

Varsinkin perusterveydenhuollon lääkärit joutuvat uusimaan entistä enemmän reseptejä potilasta kohtaamatta. Esimerkiksi Riihimäen seudun terveyskeskuksen jokaiselle lääkärille tulee noin 30 reseptinuusimispyyntöä päivässä (33 Keränen T. Reseptien uusiminen kuormittaa lääkäreitä. Suom Lääkäril 2019;74:2704–7.). Lääkemääräyksen uusiminen ei saisi olla vain rutiinitoimenpide, mutta siihen ei useinkaan ole varattu riittävästi aikaa. Kollegat voivat joutua tarkistamaan monenlaisia seikkoja reseptiä uusittaessa.

Lue myös

Kyselytutkimuksessa selvitetään myös sitä, missä määrin lääkärit ovat kieltäneet lääkkeen vaihtamista rinnakkaisvalmisteeseen ja mitkä seikat ovat vaikuttaneet tähän. Syitä voivat olla esimerkiksi halu tukea alkuperäisvalmisteen kehitystyötä, alkuperäislääkkeen tuttuus, epäluottamus rinnakkaisvalmisteiden laatuun tai potilaan esittämä toive käyttää alkuperäisvalmistetta.

Etävastaanotot ovat jo arkipäivää niin yksityisessä kuin julkisessakin terveydenhuollossa. Kyselyssä tiedustellaan lääkärien mielipiteitä niiden hyödyllisyydestä ja käytön runsautta. Lääkehoitopäätöksiäkin tukemaan on kehitetty erilaisia sähköisiä päätöksenteon tukijärjestelmiä. Haluamme myös tietää lääkärien näkemyksen niiden hyödyllisyydestä lääkehoitopäätöksissä.

Tutkimuksen taustatahojen puolesta toivon, että kollegat jaksavat vasta tähän tärkeään kyselyyn. Tulosten avulla kehitetään lääkkeiden määräämiseen liittyviä työolosuhteita, työkaluja ja käytäntöjä.

Kirjoittajat
Hannu Halila
dosentti, erikoislääkäri, eMBA
varatoiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto
Sidonnaisuudet

Hannu Halila: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuutta
1
Laukka P. Lääkärillä ei ole ketunhäntä kainalossa. Helsingin Sanomat 27.2.2020.
2
Rokkila M. Lääkärin päätöksentekoprosessiin vaikuttavat tekijät ja niiden merkitys lääkkeen määräämisessä. Savonia YAMK 2012.
3
Keränen T. Reseptien uusiminen kuormittaa lääkäreitä. Suom Lääkäril 2019;74:2704–7.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.