1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Miten terveyskeskukset pelastetaan? Lääkäriliiton teesit.
Pääkirjoitus 42/2019 vsk 74 s. 2335

Miten terveyskeskukset pelastetaan? Lääkäriliiton teesit.

Kuvituskuva 1

SAMULI SAARNI

puheenjohtaja

Lääkäriliitto

Toimivan perusterveydenhuollon merkitys vaikuttavalle ja oikeudenmukaiselle terveydenhuollolle on kuluneen vuoden aikana viimein tiedostettu. Samalla on ainakin osittain ymmärretty, kuinka syvässä kriisissä järjestelmä on.

Jos julkisen perusterveydenhuollon pelastamiseen ei löydetä toimivia keinoja ennen sote-uudistusta – joka toteutuu aikaisintaan seuraavalla hallituskaudella – jäljelle ei jää paljoa pelastettavaa. Silloin olisi rehellistä hyväksyä universaalin terveydenhuoltojärjestelmän kuolema ja nykyisen kahden kerroksen järjestelmän pysyvyys.

Perusterveydenhuollon pelastaminen tulisi nähdä hyvinvointiyhteiskunnan kunnia-asiana.

Syyt tilanteeseen ovat selkeät. Sote-järjestelmän rakenteet – käytännössä pth:n ja esh:n eriyttäminen – ovat johtaneet terveyskeskusten tasaiseen, parikymmentä vuotta kestäneeseen kurjistumiseen.

Tilanne on analoginen tarinalle, jossa sammakko laitetaan kylmään veteen ja vettä kuumennetaan niin hitaasti, ettei sammakko sitä huomaa. Sillä erotuksella, että suuri osa potilaista ja heidän perässään lääkäreistä on hypännyt pois.

Tilastot ovat vastaansanomattomia. Vuodesta 2000 perusterveydenhuollon osuus terveydenhuollon menoista on laskenut 20 prosentista 13 prosenttiin ja on reaalisesti kutistunut. Tämä huolimatta väestön ikääntymisestä ja monista tehtävänsiirroista.

Vaikka vuodesta 2005 Suomeen on tullut 4 200 työikäistä lääkäriä lisää (24 prosentin lisäys), terveyskeskuksiin heistä on tullut vain 330 (9 prosentin lisäys). Vuodesta 2000 perusterveydenhuollon avohoidon lääkärissäkäynnit ovat vähentyneet 40 prosenttia.

Kurjistamisella on ollut seurauksensa. Vakavan työuupumisen kokee selväksi vaaraksi itselleen 28 prosenttia terveyskeskuslääkäreistä. Tehtäviä on jaettu uudestaan niin, että lääkärissäkäyntejä on alle 25 prosenttia terveyskeskusten käynneistä. Suoraa potilastyötä on terveyskeskuslääkärin työajasta enää noin puolet.

Potilaat ovat huomanneet tämän. Vapaaehtoiset terveysvakuutukset ovat lisääntyneet vuosikymmenessä noin 50 prosenttia.

Huolestuttavin löydös on kenties tämä: vuodesta 2008 vuoteen 2018 kokeneiden, 40–60-vuotiaiden terveyskeskuslääkäreiden osuus pudonnut 62 prosentista 40 prosenttiin.

Lääkäriliitto on syksyn aikana valmistellut perusterveydenhuollon pelastamisen teesit, joiden avulla universaalin perusterveydenhuollon pelastaminen on vielä mahdollista.

Teesit tiivistyvät neljään kohtaan, jotka on toteutettava samanaikaisesti ja nopeasti:

Lue myös

1. Sote-uudistuksen valmistelussa universaalin terveydenhuollon palauttaminen otetaan keskeiseksi tavoitteeksi. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisen integraatio on välttämätön ensimmäinen vaihe kaikissa uudistusvaihtoehdoissa.

2. Terveyskeskuslääkärille pääsy kiireettömissä asioissa turvataan hoitotakuulla. Täten palautetaan potilaiden luottamus ja varmistetaan, että kunnat resursoivat perusterveydenhuollon kasvavaa tarvetta vastaavasti.

3. Perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuus turvataan, koska se on laadun ja asiakaslähtöisyyden keskeinen osa. Pitkäaikaiset potilas-lääkäri-suhteet nostetaan niille kuuluvaan arvoonsa.

4. Terveyskeskusten rekrytointiongelmat korjataan samanaikaisella työn sisällön, työmäärän ja kehittymismahdollisuuksien parantamisella. Tarpeettomat tehtävät siirretään pois lääkäreiltä, työmäärä rajataan hallittavaksi ja nuorten lääkäreiden kouluttamiseen panostetaan kunnolla.

Avaamme teesejä tarkemmin tulevissa Lääkärilehdissä. Perusterveydenhuollon pelastaminen tulisi nähdä hyvinvointiyhteiskunnan kunnia-asiana.

Kirjoittajat
SAMULI SAARNI
puheenjohtaja
Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
”Terhokodin toiminnan lopetus olisi katastrofi”

– Eihän saattohoidon tarve ole ­vähentynyt, muistuttaa Terhokodin ­ylilääkäri Annika Riska.

Tieteessä
Klotsapiini altistaa koronainfektiolle

Brittiläinen tutkimusryhmä selvitti asiaa takautuvassa rekisteritutkimuksessa.

Ajassa
Koronaepidemia näyttää kiihtyvän

HUS:n alueella tartunnan lähde on tuntematon noin kahdessa kolmasosassa tapauksista.

Tieteessä
Gynekologisen syövän robottiavusteinen kirurgia

Robottiavusteisessa kirurgiassa korostuvat laparoskopian hyvät puolet, kuten nopeampi toipuminen.

Ajassa
Hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita

Itä-Suomen hovioikeus lievensi kahden lääkärin tuomioita keskiviikkona 30. syyskuuta.

Ajassa
Palliatiivinen keskus on aloittanut TYKS:ssa

Keskus konsultoi ja kehittää elämän loppuvaiheen hoitoa sairaalassa ja toimii yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.