1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Ratkaisun avaimet käsissä
Pääkirjoitus 19/2020 vsk 75 s. 1093

Ratkaisun avaimet käsissä

Kuvituskuva 1

Tuula Rajaniemi

Kuvituskuva 2

Laura Lindholm

   

Vappuviikolla neuvotteluissa sattui ja tapahtui. Ratkaisun avaimet olivat jo lukkopesässä, vain viimeinen kierähdys jäi puuttumaan. Tätä kirjoitettaessa (3.5.) puuttuvan elementin soisi löytyvän pikaisesti.

Meneillään olevalla sopimusneuvottelukierroksella takarajat ovat paukkuneet ja siirtyneet monta kertaa. Kunta-alan sopimuksetkin päättyivät jo maaliskuun lopussa, jonka jälkeen siirryttiin vapaaehtoiseen sovitteluun. Valtakunnansovittelija antoi sovintoesityksen kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi maanantaina 27.4. Osapuolien tuli antaa vastauksensa 30.4. klo 12 mennessä.

Kunta-ala ei voi jäädä ilman sopimuksia pitkäksi aikaa.

Alakohtaisista sopimuksista, Lääkärisopimus mukaan lukien, neuvoteltiin vappuaattoaamuyölle saakka. Neuvottelutulos kuitenkin saavutettiin.

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea. Lääkäreille mm. työaikalain vaikutukset tuovat mukaan isoja muutoksia sopimusmääräyksiin. Lääkäriliiton hallitus päätyi kuitenkin pitkällisen keskustelun ja äänestyksen jälkeen esittämään valtuuskunnalle sopimuksen hyväksymistä. Näin tapahtuikin valtuuskunnan äänestyksen jälkeen.

Valtakunnansovittelijan esitys kuntien yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi sekä pääsopimuksen uudistamiseksi kuitenkin kaatui, koska kaikki osapuolet eivät sitä hyväksyneet. Lääkärisopimuksen neuvottelutulos kaatui siinä samalla. Tämä tarkoittaa sitä, että Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta 2018–2019 ja kunta-alan sopimusmääräyksiä noudatetaan sellaisinaan jälkivaikutuksen nojalla siihen saakka, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun.

Sovittelijan ratkaisuesitys kunta-alan yleiseksi virka- ja työehtosopimukseksi on todennäköisesti julkistettu, kun tämä kirjoitus ilmestyy. Sovittelijan esityksessä koko kunta-alalle oli kuitenkin tarjolla muun muassa 23 kuukauden sopimus ja yleisen tason mukaiset korotukset. Kunta-alan raami eli kustannusvaikutus on aina sama kaikille alasopimuspöydille. Työtaistelutoimin on toki mahdollista lähteä hakemaan enemmän.

Sovittelijan kunta-alalle esittämä ratkaisu oli sisällytetty Lääkärisopimukseen osapuolien sopimalla tavalla, jossa oli huomioitu mm. työaikalain vaikutukset. Kaatunut sovintoesitys eikä Lääkärisopimuksen neuvottelutulos sido enää osapuolia, mutta niiden pohjalta voidaan jatkaa neuvotteluja lopputulokseen pääsemiseksi.

Lue myös

Julkisuudessa esitettiin väitteitä, että kunta-alan sopimus olisi jopa heikompitasoinen kuin muilla aloilla. Kokonaisuutta arvioitaessa on hyvä muistaa, että jokainen osapuoli kertoo esitykset omista näkökulmistaan. Neuvottelutuloksen saavuttaminen vaatii aina kompromisseja. Erityisesti tällaisella valtakunnansovittelijan vetämällä ja koronaepidemian värittämällä kierroksella.

Kokonaiskuvan, realismin ja tilannetajun tulisi olla jokaisen neuvottelijan ja päätöksentekijän mielessä. Muiden sopimusosapuolien kunnioittaminen ja asialliset keskustelut erityisesti somessa on muistettava, sillä yhteistyötä on voitava jatkaa sopimuksen syntymisen jälkeenkin.

Toivottavasti Kuntatyönantaja on kutsunut ratkaisua haluavat osapuolet jo neuvottelupöytään tämän kirjoituksen ilmestyessä. Kunta-ala ei voi jäädä ilman sopimuksia pitkäksi aikaa, sillä emme tiedä, miten pitkään koronaepidemia kestää ja kuinka kauan joudumme purkamaan sen aikana syntynyttä hoitovelkaa. Kiireettömien toimenpiteiden siirtämisen vuoksi hoitojonot ovat jo nyt kasvaneet ja niiden purku on aloitettava heti, kun siihen on mahdollisuus. Vakaus ja työrauha on saatava maaliin.

Kirjoittajat
Tuula Rajaniemi
puheenjohtaja
Laura Lindholm
neuvottelujohtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.