1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Terveydenhuolto vahvasti esillä hallitusohjelmaneuvotteluissa
Pääkirjoitus 20/2019 vsk 74 s. 1237

Terveydenhuolto vahvasti esillä hallitusohjelmaneuvotteluissa

Kuvituskuva 1

Heikki Pärnänen

johtaja, politiikkatoiminta

Suomen Lääkäriliitto

Hallitusohjelmaneuvottelujen tavoitteena on saada uusi hallitus nimitetyksi viimeistään kesäkuun alkupäivinä. Hallitusohjelmaa rakennetaan kahdeksassa ilmiöryhmässä ja niiden muutamissa alatyöryhmissä. Neuvotteluihin osallistuu parisataa puolueiden nimeämää asiantuntijaa, joista osan lobbaritaustaa on julkisuudessa vahvasti kritisoitu.

Lääkäriliitto julkisti eduskuntavaalitavoitteensa (11 https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf) valtuuskunnan kokouksen yhteydessä 14.12., kun sote-uudistuksen syntymisestä vielä oli toivoa. Sote-hankkeen kaatuessa maaliskuun alussa toimme esille, että perusterveydenhuoltoa on kehitettävä välittömästi – järjestelmäuudistuksesta riippumatta (22 https://www.laakariliitto.fi/uutiset/kannanotot/sote-uudistus-toteutettava-seuraavalla-hallituskaudella-vaiheittain/). Hallinnon isoa remonttia ei voida odottaa vuodesta toiseen ja antaa samalla terveydenhuollon kivijalan rapistua!

Toivottavasti lobbari-keskustelu ei estä ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöä.

Hallitusohjelmaneuvottelujen ilmiöryhmistä numero seitsemän – nimeltään "Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi" – käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon asioita. Keskusteluissa tulee oletettavasti olemaan puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa esillä olleita ja kuluneen hallituskauden perintönä jääneitä asioita: hoitajamitoitus, vanhuspalvelut, lastensuojelu, alkoholipolitiikka – mutta myös lääkehuolto, mielenterveyspalvelut, itsemääräämisoikeuslainsäädäntö, genomilaki ja biopankkilaki. Siis paljon terveydenhuoltoa koskevia asioita!

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa käsittelevällä ilmiöryhmällä on kaksi alatyöryhmää, joilla kummallakin on selkeä ja rajattu toimeksianto. Ensimmäinen valmistelee sotu- ja jälkimmäinen sote-uudistusta.

Molemmat alatyöryhmät valmistelevat linjauksia vain uudistusten rakenteesta. Arvailujen mukaan tulossa lienee maakuntapohjainen sote-uudistus, jonka neuvotteluihin osallistuva keskusta on ilmoittanut kynnyskysymyksekseen. Maakunnille tullee ainakin verotusoikeus, mutta on arvoitus, miten laaja-alaisia maakunnista tulee toiminnoiltaan.

Lääkäriliitto julkisti tavoitteensa hallitusohjelmaneuvotteluihin vappuaattona (33 https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/tulevan-hallituksen-on-vahvistettava-perusterveydenhuoltoa/). Listassa on yhteensä 20 tavoitetta (44 https://www.laakariliitto.fi/uutiset/kannanotot/laakariliiton-keskeiset-viestit-hallitusohjelmaneuvotteluihin/), mutta olemme nostaneet niistä viisi kärkeen.

Lue myös

Kärkitavoitteet ovat: perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuutta parannetaan hoitotakuuta kiristämällä; keskussairaaloille annetaan mahdollisuus päivystysjärjestelyjen turvaamiseksi poiketa ns. keskittämisasetuksen määräkriteereistä; saattohoitopalvelujen saatavuus turvataan lainsäädännöllä; uskomushoitojen tarjoamista haavoittuville potilasryhmille rajoitetaan; julkista rahoitusta lääketieteelliseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan lisätään.

Tavoitteemme on toimitettu hallitusohjelmaneuvotteluissa näitä asioita valmisteleville. Olemme myös tuoneet esille halumme olla mukana rakentavassa yhteistyössä, tarjoten omaa asiantuntemustamme sekä liiton tutkimuksiin ja kyselyihin perustuvaa tietoa hallitusohjelman valmistelun tueksi.

Toivottavasti neuvottelujen alkuvaiheessa yli äyräiden lyönyt lobbari-keskustelu ei estä ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöä. Ei voine olettaa, että kaikki tieto ja viisaus asuu neuvotteluihin osallistuvien puolueiden kansanedustajissa, puoluetoimistoissa ja ministeriöiden virkamiehissä. Eikö kansalaisyhteiskuntaan kuulu, että niin ateistit kuin uskovaiset, luonnonsuojelijat ja teollisuuspamput, taide- ja tiedeihmiset, potilaat ja lääkärit saavat tuoda toiveitaan ja näkemyksiään esille, kun uutta hallitusohjelmaa rakennetaan?

Lääkäriliitto on avoimesti julkaissut keskeiset tavoitteensa terveydenhuollon kehittämiseksi Lääkärilehdessä ja verkkosivuillaan kaikkien arvioitavaksi.

Kirjoittajat
Heikki Pärnänen
johtaja, politiikkatoiminta
Suomen Lääkäriliitto
Kirjallisuutta
1
https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/39279/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf
2
https://www.laakariliitto.fi/uutiset/kannanotot/sote-uudistus-toteutettava-seuraavalla-hallituskaudella-vaiheittain/
3
https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/tulevan-hallituksen-on-vahvistettava-perusterveydenhuoltoa/
4
https://www.laakariliitto.fi/uutiset/kannanotot/laakariliiton-keskeiset-viestit-hallitusohjelmaneuvotteluihin/

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Millä ehdoilla terveyskeskukseen?

Hyvä maine, toimivat työjärjestelyt ja työn hallinta ovat Jesper Perälän mukaan tärkeitä.

Ajassa
Saattohoitokotien ahdinko

Turun Karinakoti joutuu sulkemaan ovet kesäkuun loppuun mennessä.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Liitossa
Paras palaute, suosituin kurssi ja hyvä puheenjohtajuus toivat kunnia­maininnat

Lääkäri 2019 -ohjelmaryhmä myönsi kunniamainintoja kolmesta kurssista.

Kolumni
Kehon häpeämättömyys

Hei tervetuloa joukkoon, on kiva olla nainen! kirjoittaa Sirpa Kähkönen.