1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Tiede kuuluu kaikille
Pääkirjoitus 4/2018 vsk 73 s. 181

Tiede kuuluu kaikille

Kuvituskuva 1

Pertti Saloheimo

lääketieteellinen päätoimittaja

Suomesta halutaan tieteen ja tutkimuksen avoimuuden johtava maa. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä (11 Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0 (luettu 27.11.2017).).

Tutkimusympäristön ja tulosten avoimuuteen pyritään aina, kun se on tutkimusetiikan, lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. Tulosten jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti, ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille (11 Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0 (luettu 27.11.2017).).

Tutkimusten rahoittajat ovat alkaneet vaatia tutkijoita julkaisemaan avoimesti.

Monet suuret tutkimusrahoittajat, kuten Suomen Akatemia, edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen (22 Suomen Akatemia. Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen. http://www.aka.fi/avoin_tiede (viimeksi muokattu 28.8.2017).). Avoin saatavuus (open access, OA) tarkoittaa sitä, että verkossa voi lukea ja tulostaa tieteellisiä julkaisuja sekä levittää niitä edelleen ilman maksuja tai esteitä (33 Saloheimo P. Tutkimusartikkelit ilmaiseksi Internetistä kaikille ja heti? Duodecim 2006;122:1697–9.).

Lisäksi Akatemia edellyttää, että sen rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan luettavaksi esimerkiksi oman yliopiston arkistossa tai tallennuspalvelussa. Avoimuuden asteet voivat perustelluista syistä vaihdella kaikille täysin avoimesta salassa pidettävään (22 Suomen Akatemia. Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen. http://www.aka.fi/avoin_tiede (viimeksi muokattu 28.8.2017).).

Ainakin Suomen kaikki viisi lääketiedettä opettavaa yliopistoa ovat sitoutuneet näihin periaatteisiin.

Lääkärilehti on päättänyt tukea avoimen tieteen periaatteita. Viime syksystä lähtien alkuperäistutkimuksemme ovat olleet avoimesti luettavissa. Pääkirjoituksemme ja Ajassa-osaston uutiset ovat olleet kaikkien saatavilla jo pitempään. Jos Fimnet-tunnuksilla sivuillemme kirjautunut lukija jakaa jonkin artikkelin sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa, se on avoimesti vastaanottajan luettavissa. Osa Lääkärilehden sisällöstä julkaistaan jälkikäteen myös kaikille avoimessa Potilaan Lääkärilehdessä.

Open access -liike syntyi oivalluksesta, että tutkijat lahjoittavat tuloksensa ja artikkelinsa ilmaiseksi kustantajille, jotka sitten laskuttavat siitä, että toiset tutkijat saavat lukea niitä. Koska suurin osa tieteellisistä tutkimuksista tehdään verovaroin, on kohtuullista edellyttää, että kaikki saavat lukea niitä vapaasti (33 Saloheimo P. Tutkimusartikkelit ilmaiseksi Internetistä kaikille ja heti? Duodecim 2006;122:1697–9.).

Lue myös

"Kultainen open access" tarkoittaa sitä, että artikkeli on julkaistu avoimesti luettavassa, varsinaisessa OA-lehdessä. Tällaisten lehtien kirjoittajiltaan perimä julkaisumaksu on keskimäärin n. 2 000 euroa. Jos tutkimus on julkaistu tavanomaisessa tilausmaksullisessa lehdessä, tutkija voi kustantajan luvalla laittaa käsikirjoituksen kopion oman yliopistonsa tai tieteenalansa avoimeen julkaisuarkistoon. Silloin on kyseessä "vihreä open access". Kustantajat saattavat kuitenkin edellyttää viivettä ennen rinnakkaistallentamista (44 Björk BC. Tieteellisten artikkelien avoin saatavuus (open access) ja sen tulevaisuudennäkymät. Duodecim 2017;133:1348–50.).

Kun tutkimusten rahoittajat ovat alkaneet vaatia rahoittamiaan tutkijoita julkaisemaan avoimesti, jotkut lehdet ovat alkaneet tarjota mahdollisuutta "ostaa artikkeli vapaaksi" muuten tilauspohjaisessa lehdessä. Näin sama lehti voi sisältää sekä maksumuurin takana olevia että rajoituksetta luettavia artikkeleita. Tällaisia lehtiä kutsutaan hybridilehdiksi. Niiden piti olla silta tilauspohjaisista lehdistä open accessiin, mutta tämä kehitys on pysähtynyt. Ne ovat kustantajille tuottoisia, koska tilausmaksujen lisäksi lehdet saavat tuloja yksittäisistä avoimeksi ostetuista artikkeleista (55 Logan CJ. We can shift academic culture through publishing choices [version 2; referees: 3 approved]. F1000Res 2017;6:518. doi: 10.12688/f1000research.11415.2 (julkaistu 9.6.2017).).

Esimerkiksi Helsingin yliopisto ei suosittele hybridijulkaisemista. Avoimen julkaisemisen periaatteissaan yliopisto kuitenkin katsoo hybridijulkaisemisen saattavan olla perusteltua toistaiseksi, jos se jouduttaa siirtymistä täysin avoimeen julkaisemiseen (66 Helsingin yliopisto. Avoimen julkaisemisen periaatteet. https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tutkimusymparisto/avoin-tiede/avoimen-julkaisemisen-periaatteet (päivitetty 10.8.2017).).

Kirjoittajat
Pertti Saloheimo
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista: Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0 (luettu 27.11.2017).
2
Suomen Akatemia. Avoin tiede: avoin julkaiseminen ja aineistojen avaaminen. http://www.aka.fi/avoin_tiede (viimeksi muokattu 28.8.2017).
3
Saloheimo P. Tutkimusartikkelit ilmaiseksi Internetistä kaikille ja heti? Duodecim 2006;122:1697–9.
4
Björk BC. Tieteellisten artikkelien avoin saatavuus (open access) ja sen tulevaisuudennäkymät. Duodecim 2017;133:1348–50.
5
Logan CJ. We can shift academic culture through publishing choices [version 2; referees: 3 approved]. F1000Res 2017;6:518. doi: 10.12688/f1000research.11415.2 (julkaistu 9.6.2017).
6
Helsingin yliopisto. Avoimen julkaisemisen periaatteet. https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/tutkimusymparisto/avoin-tiede/avoimen-julkaisemisen-periaatteet (päivitetty 10.8.2017).

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.