1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Valinnanvapaus – joko vihdoin?
Pääkirjoitus 49/2017 vsk 72 s. 2863

Valinnanvapaus – joko vihdoin?

Kuvituskuva 1

Heikki Pärnänen

politiikkatoimialan johtaja

Suomen Lääkäriliitto

Hallituksen valinnanvapausesityksen lausuntokierros päättyy ensi viikon perjantaina. Lääkäriliiton kannat hyväksytään hallituksen kokouksessa 14.12., mutta suuntaviivoja voi hahmottaa jo nyt. Ovathan sote-kantamme vuosien muovaamia.

Valinnanvapaus on linjattu oleelliseksi osaksi sote-uudistusta, eikä Lääkäriliitolla ole ollut siihen huomauttamista. Olemme jo 1990-luvulta lähtien kannattaneet valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Paino on ollut siinä, että potilaan pitää voida valita hoitava lääkärinsä.

Uudistuksen kaatuminen olisi nyt suurempi riski kuin vaikka vasta puolivalmiin käynnistäminen.

Uusi valinnanvapauslakiehdotus on mielestämme oleellisesti parantunut perustuslakivaliokunnan kesällä kaatamasta versiosta. Keskeisin muutos on, että maakunnalla ja sen liikelaitoksella on aina oltava mahdollisuus tuottaa järjestämisvastuullaan olevia palveluja. Siis ei yhtiöittämisvelvoitetta. Ei suoran valinnan palveluissa (sote-keskukset ja hammashoitolat) eikä asiakassetelipalveluissa.

Mahdollisuus yhtiöittämiseen toki osassa palveluja on.

Lakiluonnokseen on kaikesta huolimatta jäänyt mielestämme välttämättä korjattavia kohtia. Vierastamme lakisääteisiä, tiukkoja, kaikkia järjestäjiä samalla tavalla velvoittavia määräyksiä. Haluamme korostaa mahdollistamista. Maakunnat ovat kovin erilaisia: pienimmän väestöpohja on alle 70 000 asukasta, suurimman siihen verrattuna lähes 30-kertainen. Kun otetaan huomioon asukastiheys, väestö- ja elinkeinorakenne, maakuntia on moneksi.

Keskeisimmät puutteet koskevat maakunnan liikelaitoksen velvoitetta tarjota asiakasseteliä sekä sote-keskusten palveluvalikoimaa.

Lakiehdotuksen 24 § säätää maakunnan liikelaitoksen velvoitteesta tarjota asiakasseteli. Liitto on esittänyt, että velvoitteen sijasta asiakasseteli olisi mahdollisuus – lakiin kirjattavilla perusteilla. Pyrkimyksenä olisi lisätä palveluntarvitsijoiden valinnanmahdollisuuksia. Jos velvoite jää, ainakin ns. raskas kirurgia tulee jättää ulkopuolelle. Siis leikkaukset, joita keskittämisasetuksella ohjataan nyt vain osaan julkisista sairaaloista.

Lue myös

Lakiehdotuksen 18 § säätää vastaavasti sote-keskusten palveluvalikoimasta. Perusvalikoima on suppea: terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottopalvelut. Tämä mahdollistaa sen, että pienet toimijat voivat olla sote-keskusten tuottajia. Mutta tarvitsemmeko me todella jokaiseen sote-keskukseen lain velvoittamana pediatrin, sisätautilääkärin, geriatrin ja silmälääkärin?

Liiton mielestä emme – mutta mahdollisuus on oltava.

Pienillä korjauksilla valinnanvapauslaista tulee ihan hyvä – ja toivottavasti tästä uudistuksestakin. Sen tavoitteita on helppo kannattaa: perustaso vahvemmaksi, saatavuus paremmaksi ja terveyserot pienemmiksi.

Uudistus toki olisi Lääkäriliiton kirjoittamana kovin erinäköinen kuin nyt on piirtymässä, mutta uudistuksen eteenpäin vieminen on mielestämme oleellisen tärkeää. Olemme kannanotoissamme korostaneet rahoituksen ja järjestämisen integraatiota. Samoin järjestämisen siirtämistä kunnilta riittävän suurille alueellisille toimijoille. Integraatiota olemme halunneet järjestämisessä ja rahoituksessa, emme tuotannossa.

Uudistuksen kaatuminen olisi nyt suurempi riski kuin vaikka vasta puolivalmiin käynnistäminen.

Kirjoittajat
Heikki Pärnänen
politiikkatoimialan johtaja
Suomen Lääkäriliitto

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Uusia verkkouutisia on luvassa taas 29. heinäkuuta alkaen.

Tieteessä
Hoida oikein pistiäisallergiaa

Hoidon kulmakiviä ovat mahdollisen anafylaksian asianmukainen hoito sekä siedätyshoidon tarpeen arvio.

Maailmassa
Löylyä!

Sauna on Olli Savolalle paikka, jossa ihminen irtautuu materiasta.

Ajassa
Virheistä pitää puhua

Jani Monosen mielestä virheiden myöntäminen ja niistä oppiminen tulee helpommaksi, kun kokemus lisääntyy.

Ajassa
Väitöskirjapalkinto maailman yleisimmän maksasairauden tutkijalle

Panu ­Luukkosen ­väitöskirjan aineisto oli laadukas ja menetelmät innovatiivisia.

Ajassa
Vapaaehtoistyökin vaatii potilasvakuutuksen

Lääkäriliiton ryhmäpotilasvakuutus kattaa tietyin ehdoin myös pienimuotoisen vapaaehtoistyön.