1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Vertaisarviointi inkvisiittoritoimitusten apuna
Pääkirjoitus 7/2012 vsk 67 s. 475

Vertaisarviointi inkvisiittoritoimitusten apuna

THL:n erikoistutkija Hanna Nohynek käy tässä lehdessä julkaistavassa kolumnissaan (s. 554) läpi suomalaistutkijoiden kiinnostavan narkolepsia-artikkelin kivikkoista polkua maailman arvostetuimpien lääketieteen lehtien toimituksissa. NEJM ja Lancet epäilivät sairastumisten ja rokotteen välistä yhteyttä ja mainitsivat mahdollisista kohorttitutkimukseen liittyvistä sekoittavista tekijöistä. Ne perustelivat artikkelin hylkyä myös sillä, ettei sairastumisten biologista mekanismia tunneta.

Lancetissa vertaisarvioijat tuntuivat suhtautuvan artikkeliin myönteisesti, korjauskierroksia käytiin, mutta tämä ei estänyt toimituksen inkvisiittoreita toimimasta. Tutkijassa tämä herättää ymmärrettävän kysymyksen, voiko vertaisarvioinnin merkitykseen luottaa. Päätoimittajalla ja toimituksen asiantuntijatiimillä on paljon valtaa ja vastuuta. Niiden ei tarvitse tehdä julkaisupäätöstä vertaisarvioinnin suositusten mukaisesti, eivätkä ne aina voikaan. Parhaisiin lehtiin hyväksytään vain 6-8 % tarjotuista artikkeleista, ja arvioijat ovat harvoin niin kriittisiä.

Narkolepsia-artikkelin kohtaloa ratkaistessaan arvostetut toimitukset epäilivät, onko tulos tosi. Hylkyperusteluna tämä on huono, sillä parhainkaan toimitus ei voi sitä tietää. Oleellisempaa on, miten kiinnostava työ on, ja mikä on sen potentiaalinen merkitys, onko se esitetty selkeästi ja asianmukaisesti. Vääräkin tulos voi pitää sisällään arvokkaita ituja tulevalle tutkimukselle. Totuus selviää vasta vertaisten käytössä, kun ideoita toistetaan ja sovelletaan jatkotutkimuksissa. Tämä on vuosien prosessi. Vertaisarviointi on nopeampaa ja halvempaa, se on prospektiivista asioista perillä olevaa konsensusmenettelyä, jossa siivilöidään julkaistavaa tietoa.

Tieteen vertaisarvioinnin vahvuudet ja heikkoudet tunnetaan (11 Roberts WC. Reducing flaws in the review process of manuscripts submitted to medical journals for publication. Am J Cardiol 2009;103:891-2.). Paradoksaalista on, että kysymys on mielipiteistä, parhaimmillaan vankkaan tietoon perustuvista. Tiedetään, että vertaisarviointi onnistuu melko huonosti vilpin ja plagioinnin paljastamisessa. Se hukkaa radikaalin tieteen tuloksia ja toimii paremmin soveltavan tutkimuksen julkaisemisessa. Se erehtyy helpommin silloin, kun kysymys on yllättävistä tuloksista (22 Charlton BG. Peer usage versus peer review. BMJ 2007;335:451.).

Lue myös

Vertaisarviointi kuitenkin parantaa merkittävästi julkaisemisen laatua ja hyödyttää sekä kirjoittajia, lukijoita, toimituksia että viime kädessä potilaita (33 Ware M. Peer review: benefits, perceptions and alternatives. Saatavilla verkossa: http://www.publishingresearch.net/documents/PRCsummary4Warefinal.pdf). Arvioijatkin kehittyvät ja oppivat teksteihin paneutuessaan. Artikkelin epätasapaino, vinoutunut näkökulma ja valikoiva viittaaminen aiemmin julkaistuun tulevat esiin. Metodologisiin virheisiin, epätäydelliseen menetelmien kuvaukseen ja vääriin johtopäätöksiin puututaan. Originaalit ja merkittävät tekstit nousevat esiin. Arvokkainta vertaisarvioinnin antia on, että se saa kirjoittajat laatimaan artikkelinsa huolellisesti.

Toimituksessa arvostetaan hyviä arvioijia, jotka ovat asiantuntevia, puolueettomia ja paneutuvia. Suurin osa on sellaisia. Kaikkein kokeneimmat arvioijat osaavat asettua lukijankin asemaan. He miettivät tekstin sujuvuutta ja sisällön osuvuutta sekä ehdottavat selventäviä kuvia ja taulukoita. He malttavat pitää oman syvällisen asiantuntemuksensa omana tietonaan ja arvioivat, mikä on oleellista yleislukijalle. He arvostavat kirjoittajia ja antavat kritiikkinsä muodossa, joka auttaa kehittämään kirjoitusta. He kertovat, jos ovat jäävejä arvioimaan tekstiä.

Hyvät toimitukset tietävät vertaisarvioinnin ongelmat, ymmärtävät realiteetit eivätkä väitä, että julkaistuissa artikkeleissa esitettäisiin lopullinen totuus. Siksi jotkut, esim. BMJ, kannustavat kirjoittajia valittamaan, jos he kokevat tulleensa kaltoin kohdelluiksi.

Kirjoittajat
Päivi Hietanen
lääketieteellinen päätoimittaja
Kirjallisuutta
1
Roberts WC. Reducing flaws in the review process of manuscripts submitted to medical journals for publication. Am J Cardiol 2009;103:891-2.
2
Charlton BG. Peer usage versus peer review. BMJ 2007;335:451.
3
Ware M. Peer review: benefits, perceptions and alternatives. Saatavilla verkossa: http://www.publishingresearch.net/documents/PRCsummary4Warefinal.pdf

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.