Kommentti

Kuolema kliinisessä lääketutkimuksessa

Liittyikö komplikaatio lääkeaineen metaboliaan vai oliko tutkittavalla aineella vaikutuksia tuntemattomiin säätelyjärjestelmiin?

Kuvio 1 http://old.laakarilehti.fi/pics/eijakalso_netti-1.jpg

Tutkimusryhmäni on kiinnostunut endogeenisen kannabinoidijärjestelmän osuudesta kipuherkkyydessä. Olemme osoittaneet, että FAAH-entsyymin toimintaa säätelevän geenin tietyt mutaatiot vaikuttavat yksilölliseen kipuherkkyyteen ja kivun sietoon. FAAH osallistuu endokannabinoidien metaboliaan. Endokannabinoidit säätelevät useita keskushermoston toimintoja, kuten kipua, stressiä, ahdistusta, mielialaa, oppimista, unta, motorisia toimintoja jne. Endokannabinoideilla on myös tärkeä tehtävä keskushermoston kehityksessä ja neuroinflammaation säätelyssä.

Elimistön kaksi tärkeintä endogeenista kannabinoidia ovat anandamidi ja 2-AG (2-arakidonyyliglyseroli). FAAH (fatty acid amide hydrolase) hajoittaa anandamidin pääosin inaktiiveiksi metaboliiteiksi. Jos FAAH:n toiminta estetään, voimistuu ja pitenee anandamidivälitteinen signalointi. Usea lääkeyhtiö on tutkinut FAAH:n estäjiä kipupotilailla esim. nivelrikkoon liittyvien kipujen hoidossa. Tähänastiset tulokset eivät ole olleet erityisen vakuuttavia, mutta vakavia haittatapahtumiakaan ei ole raportoitu.

Keskustelimme endokannabinoiditutkimuksestamme saksalaisten tutkijakumppaneiden kanssa viime perjantaina, kun yksi meistä luki älykännykästään viestin ranskalaisessa tutkimuskeskuksessa tapahtuneesta katastrofista.

Miksi lääkeyhtiö Bialin kehittämä FAAH:n estäjä aiheutti yhden koehenkilön kuoleman ja usealle muulle vakavia haittoja viime viikolla Ranskassa tehdyssä faasin I kliinisessä tutkimuksessa? Tätä ennen lääkemolekyyliä oli tutkittu koe-eläimillä hiiristä simpansseihin ja 90 tervettä koehenkilöä oli saanut sitä eri annoksina. Tammikuun 7. päivänä 6 koehenkilöä aloitti viikon kestävän tutkimusvaiheen, jossa he saivat suun kautta useita annoksia tutkittavaa lääkettä. Kolmantena tutkimuspäivänä yksi potilaista joutui sairaalaan aivovaurion vuoksi, ja hän menehtyi. Neljää muuta koehenkilöä hoidetaan vakavien neurologisten haittavaikutusten vuoksi. Yhdelle koehenkilölle ei ilmaantunut mitään oireita.

Mikä aiheutti vakavat haitat? Liittyikö komplikaatio lääkeaineen metaboliaan vai oliko tutkittavalla aineella vaikutuksia FAAH:n lisäksi muihin tuntemattomiin säätelyjärjestelmiin? Mahdollisuuksia on monia.

Faasin I tutkimuksissa selvitetään lääkkeen siedettävyyttä ja turvallisuutta sekä farmakokinetiikkaa. Niihin liittyy erittäin harvoin vakavia haittavaikutuksia. Viime vuonna BMJ:ssä ilmestyneessä muita kuin onkologisia tutkimuksia käsitelleessä meta-analyysissä vakavia haittoja ilmaantui 0,31 %:lle potilaista (34/11 028). Näistäkin vain puolet liittyi tutkittavaan aineeseen tai tutkimustoimenpiteisiin. Yhtään kuolemantapausta ei kuvattu.

Eija Kalso
LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030