1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä
Kommentti

Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä

Kliininen tutkimus tikahtuu lomakekuormaan ja nyt kohteeksi on joutunut opetus.

Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä Kuva 1 / 1

Suomalaiset potilaat ovat olleet maailman parhaita osallistumaan tutkimukseen, koska he ovat ymmärtäneet, että tutkimus on tie parempaan terveyteen. Suomalainen lääkärikoulutus on ollut potilaskeskeistä, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suurin osa potilaista on myös mielellään ollut opetuspotilaana, koska on katsonut tämän parantavan tulevien lääkärien taitoja. Niin lääketieteellinen potilastutkimus kuin potilaiden osallistuminen opetukseen ovat perustuneet molemminpuoliseen luottamukseen ja terveeseen maalaisjärkeen.

Euroopan unioni toi mukanaan jatkuvasti lisääntyvän byrokratian ja yksilön oikeuksien korostamisen. Tämä on aiheuttanut kliinisen tutkimuksen tikahtumisen lomakekuormaan. Nyt kohteeksi on joutunut opetus. Eduskunnan oikeusasiamies päätti vastikään edellyttää kirjallista suostumusta opetuspotilaana olemiselle. Tämän päätöksen taustalla on kantelu, jossa arvosteltiin menettelyä ilmoittaa potilaalle mahdollisesta opetustilanteesta. Kantelun mukaan "opetuspotilaalta ei kysytä Satakunnan keskussairaalassa suostumusta koekaniiniksi, vaan hänelle ilmoitetaan kutsukirjeessä ilmoitusasiana, että vastassa saattaa olla opetustilanne".

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita.

Potilaslaissa ei ole erikseen säännelty opetuspotilaan asemaa, mutta terveydenhuollossa on omaksuttu kanta, jonka mukaan potilaalla ei ole velvollisuutta osallistua opetuspotilaana terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Oikeusasiamiehen päätökseen vaikutti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikainen ratkaisukäytäntö, jossa on todettu, että opiskelijoiden läsnäolo ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi potilaan yksityisyydensuojaa. Tuomion mukaan potilasta olisi tullut informoida täsmällisesti ja varmistaa hänen suostumuksensa siihen, että myös lääketieteen opiskelijat seuraisivat synnytystä. Kun näin ei tehty, valittajan oikeutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaiseen yksityisyydensuojaan oli loukattu.

Lue myös

Potilaslain mukaan potilaalla on kuitenkin myös oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Tämä edellyttää terveydenhuollon työntekijöiden hyvää koulutusta, johon kuuluu myös todellisten potilaiden tapaaminen ja tutkiminen. Terveydenhuollon koulutukseen kuuluu etiikan ja moraalin korostaminen ammatissa, jossa potilaiden auttamiseen liittyy arkaluonteisen tiedon saamista ja vastuu tiedon salassapidosta. Moraalia ei voi korvata pykälillä, jotka jopa saattavat heikentää moraalia (sallittua on kaikki mitä ei ole kielletty). Hyvässä terveydenhuollossa myös potilailla on oma vastuunsa: oman osuutensa tekeminen tervehtymisessä sekä myös tutkimukseen ja opetukseen osallistumisessa.

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita, joiden yhteinen tavoite on parempi terveydenhuolto. Tämä lienee lainlaatijoidenkin perimmäinen tavoite, vaikka se ei näiden päätösten perusteella siltä näytäkään.

Eija Kalso

LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Kirjoittajat
Eija Kalso

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Viesti oikein - terveydenhuolto parantuu

Lääkärin hyvin esittämät, valitut kysymykset voivat voimauttaa potilasta, edistää hoitoa ja kuntoutumista, selviää väitöstutkimuksesta.

Kommentti
Näivettyä vai kehittyä?

Terveyskeskus kaipaa radikaalia uudelleenmäärittelyä, kirjoittaa Petja Orre.

Ajassa
STM:n budjetti kutistuu ensi vuonna miljoonilla

Ministeriön ehdotus ensi vuoden määrärahoiksi on 14,9 miljardia euroa.

Ajassa
Uudenmaan erillisratkaisu sai ilmaa alleen

Selvitysten pohjaksi noussee kuntien ehdottama viiden sote-alueen malli.

Ajassa
Lääkärintodistusten sähköinen välitys Kelaan toimii harvassa paikassa

Toiminto puuttuu vielä useista potilastietojärjestelmistä.

Ajassa
Influenssarokotteet myöhästyvät

Laajamittaisia joukkorokotuspäiviä ei kannata järjestää ennen marraskuun loppua, ohjeistaa THL.