1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä
Kommentti

Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä

Kliininen tutkimus tikahtuu lomakekuormaan ja nyt kohteeksi on joutunut opetus.

Luottamusta ja moraalia, ei uusia pykäliä Kuva 1 / 1

Suomalaiset potilaat ovat olleet maailman parhaita osallistumaan tutkimukseen, koska he ovat ymmärtäneet, että tutkimus on tie parempaan terveyteen. Suomalainen lääkärikoulutus on ollut potilaskeskeistä, toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Suurin osa potilaista on myös mielellään ollut opetuspotilaana, koska on katsonut tämän parantavan tulevien lääkärien taitoja. Niin lääketieteellinen potilastutkimus kuin potilaiden osallistuminen opetukseen ovat perustuneet molemminpuoliseen luottamukseen ja terveeseen maalaisjärkeen.

Euroopan unioni toi mukanaan jatkuvasti lisääntyvän byrokratian ja yksilön oikeuksien korostamisen. Tämä on aiheuttanut kliinisen tutkimuksen tikahtumisen lomakekuormaan. Nyt kohteeksi on joutunut opetus. Eduskunnan oikeusasiamies päätti vastikään edellyttää kirjallista suostumusta opetuspotilaana olemiselle. Tämän päätöksen taustalla on kantelu, jossa arvosteltiin menettelyä ilmoittaa potilaalle mahdollisesta opetustilanteesta. Kantelun mukaan "opetuspotilaalta ei kysytä Satakunnan keskussairaalassa suostumusta koekaniiniksi, vaan hänelle ilmoitetaan kutsukirjeessä ilmoitusasiana, että vastassa saattaa olla opetustilanne".

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita.

Potilaslaissa ei ole erikseen säännelty opetuspotilaan asemaa, mutta terveydenhuollossa on omaksuttu kanta, jonka mukaan potilaalla ei ole velvollisuutta osallistua opetuspotilaana terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Oikeusasiamiehen päätökseen vaikutti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikainen ratkaisukäytäntö, jossa on todettu, että opiskelijoiden läsnäolo ilman potilaan nimenomaista suostumusta rikkoi potilaan yksityisyydensuojaa. Tuomion mukaan potilasta olisi tullut informoida täsmällisesti ja varmistaa hänen suostumuksensa siihen, että myös lääketieteen opiskelijat seuraisivat synnytystä. Kun näin ei tehty, valittajan oikeutta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklan mukaiseen yksityisyydensuojaan oli loukattu.

Lue myös

Potilaslain mukaan potilaalla on kuitenkin myös oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Tämä edellyttää terveydenhuollon työntekijöiden hyvää koulutusta, johon kuuluu myös todellisten potilaiden tapaaminen ja tutkiminen. Terveydenhuollon koulutukseen kuuluu etiikan ja moraalin korostaminen ammatissa, jossa potilaiden auttamiseen liittyy arkaluonteisen tiedon saamista ja vastuu tiedon salassapidosta. Moraalia ei voi korvata pykälillä, jotka jopa saattavat heikentää moraalia (sallittua on kaikki mitä ei ole kielletty). Hyvässä terveydenhuollossa myös potilailla on oma vastuunsa: oman osuutensa tekeminen tervehtymisessä sekä myös tutkimukseen ja opetukseen osallistumisessa.

Olisi toivottavaa, että lääketieteen tutkimukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa kuultaisiin lääkärikuntaa ja potilaita, joiden yhteinen tavoite on parempi terveydenhuolto. Tämä lienee lainlaatijoidenkin perimmäinen tavoite, vaikka se ei näiden päätösten perusteella siltä näytäkään.

Eija Kalso

LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Kirjoittajat
Eija Kalso

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Kun aika on – näin lopetat vastaanoton

Lääkäri ei voi lopettaa vastaanottoaan noin vaan.

Tieteessä
Lääkkeiden riskinjakosopimuksille on selvä tarve

Sairaaloiden ja lääkeyritysten sopimukset ovat yleistyneet Suomessakin.

Ajassa
Mihin yleislääkäripäivystäjää tarvitaan yöllä?

Ei pidä lähteä lääkärin ammattiin, jos ajattelee, että tehdään virkamiestyötä virka-aikana päiväsaikaan, sanoo lääkintöneuvos Timo Keistinen.

Liitossa
Laatupalkinnosta kilpailee kolme finalistia

Yksi finalisteista on Heinola, jossa on kehitetty vanhuspalveluiden lääkäritoimintaa – kuvassa ovat johtava ylilääkäri Kirsi Timonen sekä geriatrian erikoislääkärit Pirjo Peltomäki ja Markus Peltonen.

Tiedepääkirjoitus
Parkinsonin tauti – uraatistako apua?

Uraattitason nostaminen farmakologisesti voisi hidastaa sekä motoristen että kognitiivisten oireiden etenemistä, kirjoittaa Tua Annanmäki.

Ajassa
Mukana porukassa

– Johtoryhmässä on päässyt tutustumaan työyhteisöön laajemmin, kertoo erikoistuva lääkäri Joel Holmen.