1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?
Kommentti

Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

Tämä kysymys on tullut viime vuosina usein mieleen pohjoisen Amerikan opioidikatastrofia seuratessa. Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta.

Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi? Kuva 1 / 1

Opioidit ovat aina olleet vaarallisia. Niille tyypillisiä haittavaikutuksia ovat hengityslama sekä riippuvuuden ja toleranssin kehittyminen.

Vaaralliset opioidit ovat mahdollistaneet modernin kirurgian kehityksen ja postoperatiivisen kivun turvallisen lievityksen. Niitä on annosteltu suoneen, lihakseen, ihon alle ja spinaalisesti, opioidien vaikutukset tuntevien anestesiologien valvonnassa. Potilaiden kotiutuessa heidän tuli aiemmin pärjätä tulehduskipulääkkeillä ja heikoilla suun kautta otettavilla opioideilla. Muussa tapauksessa kotiutus viivästyi.

Myös terveydenhuollon toimintatapojen muutokset ovat tehneet opioideista aiempaa vaarallisempia.

Syöpäpotilaiden kivunhoito oli 1980-luvun loppupuolelle asti yllä mainittujen annostelumuotojen varassa oraalista morfiiniliuosta lukuun ottamatta. Opioiditabletit olivat suuri edistysaskel syöpäpotilaiden kivunhoidossa. Potilaita oli aiempaa helpompi hoitaa myös kotona. Osa syöpäpotilaista ei pysty ottamaan lääkkeitä suun kautta. Heitä varten kehitettiin annostelukalvosta ihon kautta imeytyvä fentanyylivalmiste.

Opioidit muuttuivat vaarallisiksi kliinisessä käytössä useasta syystä. Opioiditabletteja oli helppo määrätä "kaksi kertaa vuorokaudessa kovaan kipuun". Morfiini on aina kuulostanut vaaralliselta. Se aktivoi aivojen hälytyskeskuksen. Oksikodoni on sitä vastoin neutraali nimi, jolta tämä limbisen järjestelmän vaste puuttuu. Tämä taisi olla valttikortti uutta hittituotetta kehitettäessä. Kun vain anestesiologin aiemmin turvallisesti annostelema fentanyyli pantiin "laastariin", tulkitsi limbinen järjestelmä sen joka pipin hoitavaksi "kipulaastariksi".

Lue myös

Myös terveydenhuollon toimintatapojen muutokset ovat tehneet opioideista aiempaa vaarallisempia. Lyhytjälkihoitoinen kirurgia lisää operatiivisen toiminnan tehokkuutta, mutta sen seurauksena potilaat tarvitsevat aiempaa enemmän kipulääkitystä sairaalasta päästyään. Opioiditabletteja on helppo kirjoittaa kotiin. Silloin täytyy kuitenkin pitää huoli myös opioidilääkityksen lopettamisesta. Isojenkaan leikkausten jälkeen vahvoja opioideja ei yleensä tarvita viikkoa kauemmin.

Suurin syy opioidikatastrofin syntyyn oli markkinavoimien mahti. Suuret kuluttajaryhmät löytyivät muualta kuin syöpäpotilaista. Onnistunut brändäys ja mielipiteiden muokkaus tekivät opioideista kaiken kansan tarvitsemia pillereitä, tikkareita ja laastareita.

Farmakologia on kertonut opioideista faktat. Mielikuvat, brändit, hoitopolkujen muutokset, liberaalit asenteet ja tehokas markkinointi tekivät niistä käytännössä vaarallisia. Tämä kannattaisi muistaa, kun kannabistuotteiden brändit ja markkinavoimat valtaavat pohjoisen Amerikan jälkeen Euroopan.

Eija Kalso

LKT, professori Eija Kalso on HUS:n kipuklinikan ylilääkäri.

Kirjoittajat
Eija Kalso

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Koronavirustartuntojen määrän odotetaan kasvavan

Tähän mennessä tartuntoja on todettu yli 4 500.

Ajassa
Katri Männikkö jatkaa piiriylilääkärinä

KYS:n erva-alueen piiriylilääkärin sijaisena toiminut Männikkö jatkaa tehtävässä vakituisena.

Ajassa
Esiselvitys lääkehoidon kustannuksista ja apteekkitaloudesta julkaistu

Vertailumaiden lääketaksamallit vaikuttavat edullisemmilta tavoilta järjestää lääkejakelu kuin Suomen nykyinen lääketaksa.

Ajassa
Palvelujen suurkäyttäjiä tunnistetaan vaihtelevasti

Alle kolmannes sote- ja työvoimahallinnon organisaatioista käyttää systemaattista mallia tunnistamiseen.

Tieteessä
Sinkki-imeskelytabletti ei lyhentänyt flunssan kestoa

Viisipäiväisen hoidon aikana flunssasta toipumisessa ei ollut eroa sinkkiryhmän ja vertailuryhmän välillä.

Ajassa
Soten venyminen haittaa henkilöstöä

Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat vähentyneet, ilmeni kyselyssä.