1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Nuoret tarvitsevat apua, mutta millaista?
Kommentti

Nuoret tarvitsevat apua, mutta millaista?

Lievät masennuksen, ahdistuksen ja uupumisen muodot vaikuttavat lisääntyneen kuin levä Itämeressä. Mikä nuorisoon on iskenyt?

Nuoret tarvitsevat apua, mutta millaista? Kuva 1 / 1

Parin viime vuoden aikana nuorisopsykiatristen arvioiden ja hoidon tarve ovat monilla seuduilla Suomessa niin sanotusti levinneet käsiin. Mitä on oikein tapahtunut?

Tutkitun tiedon perusteella näyttää siltä, ettei vakavia mielenterveysongelmia olisi sen enempää kuin ennenkään. Sen sijaan lievät masennuksen, ahdistuksen ja uupumisen muodot vaikuttavat lisääntyneen kuin levä Itämeressä, erityisesti tyttöjen keskuudessa. Kuten usein monimutkaisten ilmiöiden kohdalla, selittäviä tekijöitä voi olla useita.

Teorian mukaan nuoret vertaavat itseään ”parempina” pitämiinsä ihmisiin, mikä saa heidät näkemään itsensä epäsuotuisassa valossa.

Ensimmäinen, positiivinen selitys on tietysti stigman hälveneminen. Mitä useammat julkkikset kertovat kärsineensä masennuksesta, sitä hyväksyttävämmäksi mielenterveysongelman kohtaaminen muodostuu ja sitä helpompi myös nuorten on hakea apua.

Toisaalta kyseessä voi olla nuoruusikään kuuluvan mielen ailahtelun patologisointi, medikalisaatio. Nuoret eivät rajallisen elämänkokemuksensa vuoksi voi tietää, mikä määrä ahdistusta ja alakuloa kuuluu elämään. Aikuisten voi puolestaan olla vaikea sietää nuoren pahaa oloa, varsinkin, jos nuori kuvaa sitä kovin voimakkain ilmaisuin. Olennaista on tietää, missä määrin paha olo rajoittaa nuoren elämää tai haittaa arkea ja kehitystä. Jos paha olo häipyy muutaman keskustelun tai parin viikon tuumauksen jälkeen, erikoissairaanhoitoa ei tarvita.

Kolmas mahdollinen selitys on opiskelu- ja kouluterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, jonka seurauksena koulukuraattorin ja -psykologin työajasta yhä suurempi osa kuluu yhteisölliseen työhön yksilötapaamisten sijasta, ja kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri rajataan tekemään lähinnä terveystarkastuksia. Vaikka koulussa on monta eri alan ammattilaista nuoria varten, kenenkään tehtävänä ei ole auttaa lievästä mielenterveysongelmasta kärsivää nuorta. Lääkkeeksi on tarjottu psykiatristen sairaanhoitajien tuomista kouluihin. Minusta se kuulostaa lähinnä olemassa olevien resurssien haaskaukselta: onhan Suomen opiskeluhuolto jo monipuolisempaa kuin missään muualla maailmassa.

Lue myös

Neljäs nuorten mielenterveyttä uhkaava seikka on kiireen, kilpailun ja epävarmuuden ilmapiiri, jota Suomessakin lietsotaan päättäjätasolta asti. Vaikka Suomi on saanut elää rauhassa ja kasvattaa kansalaisten elintasoa 74 vuotta, mediassa syntyvän kuvan perusteella näytämme olevan jonkin kammottavan kuilun partaalla, syöksymässä perikatoon. Maailma muuttuu, se on selvä, mutta vanhojen ammattien tilalle syntyy uusia. Nuorten ei todellisuudessa tarvitse nähdä toisiaan kilpailijoina, vaan löytää omat vahvuutensa ja kyetä yhteistyöhön toistensa kanssa. Kaikkia tarvitaan.

Mutta on vielä viideskin mahdollinen selitys. Tuoreen kanadalaistutkimuksen mukaan runsas sosiaalisen median käyttö näytti heikentävän nuorten itsetuntoa ja voimistavan heidän masennusoireitaan. Teorian mukaan nuoret vertaavat itseään "parempina" pitämiinsä ihmisiin, mikä saa heidät näkemään itsensä epäsuotuisassa valossa. Sen sijaan kyse ei näyttänyt olevan siitä, että sosiaalisen median käyttö syrjäyttäisi muuta mielekästä tekemistä, kuten liikuntaa. Koska tytöt käyttävät sosiaalista mediaa enemmän kuin pojat, tutkimustulos vaikuttaa loogiselta. Seuraava kysymys onkin, miten saisimme nuoret nauttimaan elämästä livenä?

Kirjoittaja on nuorisolääketieteen dosentti, joka toivoisi näkevänsä myönteisiä muutoksia lasten ja nuorten terveydessä ja tasa-arvossa.

kuva: Kimmo Brandt

Kirjoittajat
Silja Kosola

Etusivulla juuri nyt

Työssä
Sähköinen resepti ylittää maarajat

Suomalainen sähköinen resepti kelpaa kahdessa Euroopan maassa.

Liitossa
Terveyserot kasvavat – mitä voimme tehdä?

Voidaanko terveyseroja oikeasti kaventaa? Aihetta ­käsiteltiin tämänvuotisessa lääketieteen etiikan päivän seminaarissa.

Ajassa
Kuolinaputahto on keskustelunavaus

Exitus ry on julkaissut sivuillaan kuolinaputahdon.

Ajassa
Varjoainekuvaus vähensi uusintaleikkauksia lasten sydänleikkauksissa

Tulos on parantunut kolmasosassa Uudessa lastensairaalassa tehdyistä leikkauksista.

Tieteessä
Tupakointi ja korkea verenpaine lisäävät aivoverenvuodon riskiä

Suomalaistutkimus osoittaa tupakoinnin ja korkean verenpaineen lisäävän aivoverenvuotopotilaan kuolemanriskiä jo ennen sairaalahoitoon pääsyä.

Tieteessä
Liikunta ehkäisee syöpäkuolemia

Merkittävä osa paksusuoli- ja rintasyövistä voitaisiin välttää liikuntaa lisäämällä.