Kommentti

Valituksi tulee se joka osaa puhua

Lääkärin tietämys saavuttaa arvonsa vasta, kun hän osaa käyttää sitä.

Marika Kandell
Kuvituskuva 1

Kun olin kolmannen vuosikurssin kynnyksellä, kysyin vanhemmilta opiskelijoilta, mitä kannattaisi lukea kesän aikana klinikkaan siirtymiseen valmistautuakseen. Farmakologiaa vaiko potilaan tutkimista? En muista, mitä päädyin lukemaan, mutta muistan vastaajien katsoneen minua hölmistyneenä ja neuvoneen lomailemaan.

Vain hetkeltä tuntuvan ajan kuluttua olin itse pitämässä kandiopetusta. Aina kun en kärsinyt huijarisyndroomasta ja odottanut jonkun huomaavan, etten oikeastaan ole kuulijoitani tietäväisempi, nautin roolistani valtavasti. Ennen pitkää kohtasin uudelleen kysymyksen suositeltavasta kirjallisuudesta. Perehtykää puhumisen taitoon, vastasin.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa opin, milloin aloitetaan statiini ja milloin päätetään bentsodiatsepiini. Opin fysioterapian hyödyt ja liiallisen kuvantamisen haitat. Potilastyön aloitin tavoitearvot ja suositukset kirkkaasti mielessäni. Paha vain, ettei lääkiksessä oikeasti opetettu, miten statiini aloitetaan tai turhat tutkimukset vältetään. Ei kerrottu, ettei potilas ota lääkkeitään vain siksi, että lääkäri niitä kirjoittaa ja Käypä hoito suosittaa. Potilas tekee vain sen, minkä hän uskoo oikeaksi.

Lääkärin kertoma tieto on aina second opinion – ensimmäisen tarjoilee Dr. Google.

Lääkärin ydintehtävä on toimia kielenkääntäjänä tutkimuksen ja ihmisen välillä. Siksi tärkein opeteltava taito on ihmisiin vaikuttaminen. Vaatimus on vain korostunut nykymaailmassa, jossa lääkärin sanoma ei ole enää aikoihin ollut ensitietoa potilaalle. Meidän kertomamme on aina second opinion – ensimmäisen tarjoilee Dr. Google.

Toisena tulevan rooli ei ole helppo: on esitettävä paitsi oma näkemys, myös otettava kantaa ensimmäiseksi saatuun tietoon, mielipiteeseen tai uskomukseen. Tähän potilaan, näyttöön perustuvan tiedon ja kaiken muun informaatiotulvan ristipaineessa toimimiseen saamamme eväät ovat ohuet.

"Väitän, että jos puhuja ja lääkäri yhdessä menisivät mihin tahansa kaupunkiin, ja heidän siellä pitäisi kilpailla kansankokouksen tai jonkin muun kokouksen edessä siitä, kumpi heistä olisi sopivampi valtion lääkärin virkaan, ei lääkärillä olisi mitään mahdollisuuksia vaan valituksi tulisi se joka osaa puhua", kirjoitti jo itse Platon. Heikot puhumisen taitomme eivät siis taida olla uusi asia. Onneksi jokapäiväisessä arjessamme emme ole kansankokouksen edessä vajavaisine taitoinemme vaan useimmiten istumme yhtä potilasta tai korkeintaan omaisjoukkoa vastapäätä.

Lue myös

Sellaista ihmistä ei olekaan, jolta ei voisi jotakin oppia. Uskomushoitojen tarjoajat eivät ole tästä poikkeus. Olen usein miettinyt, mitä sellaisia kykyjä näillä ihmisillä on, jotka saavat kuulijat uskomaan mieluummin hopeaveteen kuin vuosisatoja tutkittuihin rokotteisiin. Pääsen jälleen vaikuttamisen taitoon: uskomushoitojen puolesta puhuvat ovat usein itsevarmoja ja karismaattisia tarinankertojia, jotka osaavat vedota ihmisten syvimpiin tarpeisiin, kuten varmuuden ja ymmärretyksi tulemisen tarpeeseen. Kun rokotekriitikko sanoo, ettei rokotteista vielä tiedetä kaikkea ja lääkäri tämän oikeaksi vahvistaa, mielessä kasvaa helposti epäilyksen siemen. Kasvusuunta riippuu kastelijoista.

Meidänkin on opittava tuntemaan kuulijamme ja todella näkemään, mitkä ovat todelliset kysymykset, joihin he etsivät vastauksia. Hulluimpiakin uskomuksia kuullessani olen pyrkinyt sivuttamaan oman turhautumiseni ja vähintään näkemään hyvänä asiana kiinnostuksen terveyttä kohtaan, joka mitä ihmeellisimpiin uskomushoitoihin lähtemisen takana on.

Olen kuullut lääketiedettä sanottavan tieteiden kuninkaaksi. Opimme koulutuksemme aikana mitä hienoimpia asioita ja tunnemme fyysisen ihmisen paremmin kuin kukaan muu. Tietämyksemme saavuttaa kuitenkin arvonsa vasta, kun osaamme käyttää sitä. Uskaltautukaamme siis muidenkin tieteiden pariin. Usein parhaat opit tulevat oman laatikon ulkopuolelta ja kuten lääketieteessäkin, myös puhumisen taito on opiskelun ja harjoittelun tulosta.

Kirjoittaja on tamperelainen lääkäri.

Platonin lainaus teoksesta Torkki J. Tarinan valta – Kertomus luolamiehen paluusta.

Kirjoittajat

Marika Kandell

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030