1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Yhdenvertaista ja yksilöllistä hoitoa
Kommentti

Yhdenvertaista ja yksilöllistä hoitoa

Yhdenvertaisuus määritetään laissa, mutta se tulkitaan käytännössä.

Yhdenvertaista ja yksilöllistä hoitoa Kuva 1 / 1

Palveluvalikoimaneuvoston marraskuussa järjestämässä seminaarissa minua pyydettiin pohtimaan, mitä perustuslaissa määritetty yhdenvertaisuus merkitsee terveydenhuollossa. Perustuslaissa todetaan, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Lisäksi julkisen vallan on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut jokaiselle.

Terveydenhuollossa kohtaamme potilaita, joilla on oireita, sairauksia tai toimintakykyä heikentäviä vammoja ja oireyhtymiä. Potilaan kannalta merkitsevintä on lopputulos eli toimintakyvyn ja elämänlaadun paraneminen, mahdollisimman vähin haitoin. Vähemmän merkitystä on sillä, saadaanko positiivinen muutos aikaan kirurgisin toimenpitein, kuntoutuksella, apuvälinein tai ympäristön muutostöin.

Potilaalla on oltava oikeus yksilöllisesti räätälöityihin toimenpiteisiin.

Sote-menojen vuosikasvu halutaan taittaa nykyisestä 2,4 %:sta 0,9 %:iin. Tällä hetkellä sairaaloiden lääkehoidon kustannukset nousevat 10 % ja kokonaislääkekustannukset 4,5 % vuosivauhdilla. Terveydenhuollon resurssien jaossa on varmistettava, että budjetin taittumista ei toteuteta vähentämällä kuntoutuksen ja prevention resursseja. Se vain lisäisi lääkekuluja ja heikentäisi entisestään lääkkeettömillä keinoilla hoidettavien potilaiden mahdollisuuksia saada hoitoa.

Lue myös

Priorisoinnin käytännön pohtimiseen sopii hyvin Ruotsissa priorisointiseminaarissa kuulemani esimerkki: Kaksi 55-vuotiasta naista on sairastunut hoidettavissa olevaan tautiin, mutta hoito on mahdollista antaa vain yhdelle. Toinen naisista on työelämässä ja hoitamattomana hän joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta pystyisi asumaan kotona. Toinen on työkyvyttömyyseläkkeellä, asuu kotona ja hoitamattomana hän joutuisi tehostettuun palveluasumiseen. Kumman hoito pitäisi priorisoida? Olen kysynyt tätä Suomessa kolmessa eri tilanteessa, myös Palveluvalikoimaneuvoston seminaarissa. Vastaus on tullut nopeasti: "työelämässä olevan", ja usein "tietenkin"-saatteella. Ruotsissa vastaus tuli myös nopeasti ja yhdenmukaisesti, mutta vastaus oli "kotona asuvan, koska kotona asuminen on arvokkaampi tavoite kuin tehostetussa palveluasunnossa eläminen". Onko suomalaisille taloudellinen tuottavuus ja sen menetyksen estäminen tärkeämpää kuin itsenäisen asumisen säilyttäminen? Miten suomalaisten vastaus näyttäytyy julkisen terveydenhuollon toiminnassa? Toteutuuko yhdenvertaisuus vai tapahtuuko piilopriorisointia?

Yhdessä käytettyinä haasteellisia käsitteitä ovat myös "yhdenvertaisuus" ja "kullekin tarpeelliset terveydenhuollon palvelut". Tarpeellisen palvelun käsitteeseen liittyy kyky hyötyä palvelusta. Kyky hyötyä voi olla ihmisten välillä erilainen, mutta sama lopputulos voi myös edellyttää erilaisia toimenpiteitä. Potilailla ei siis voi olla oikeutta vain samoihin toimenpiteisiin, vaan yhdenvertaisuus edellyttää, että heillä on oikeus yksilöllisesti räätälöityihin toimenpiteisiin.

Yhdenvertaisuus määritetään laissa, mutta se tulkitaan käytännössä. Yhdenvertaisuuteen pääsy edellyttää huolellista arvojemme tarkastelua ja toiminnan yhdenmukaistamista.

Dosentti Ilona Autti-Rämö on Kelan johtava ylilääkäri ja pohtii palstalla toiminnan ja päätösten perusteita.

Kirjoittajat
Ilona Autti-Rämö

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Viesti oikein - terveydenhuolto parantuu

Lääkärin hyvin esittämät, valitut kysymykset voivat voimauttaa potilasta, edistää hoitoa ja kuntoutumista, selviää väitöstutkimuksesta.

Kommentti
Näivettyä vai kehittyä?

Terveyskeskus kaipaa radikaalia uudelleenmäärittelyä, kirjoittaa Petja Orre.

Ajassa
STM:n budjetti kutistuu ensi vuonna miljoonilla

Ministeriön ehdotus ensi vuoden määrärahoiksi on 14,9 miljardia euroa.

Ajassa
Uudenmaan erillisratkaisu sai ilmaa alleen

Selvitysten pohjaksi noussee kuntien ehdottama viiden sote-alueen malli.

Ajassa
Lääkärintodistusten sähköinen välitys Kelaan toimii harvassa paikassa

Toiminto puuttuu vielä useista potilastietojärjestelmistä.

Ajassa
Influenssarokotteet myöhästyvät

Laajamittaisia joukkorokotuspäiviä ei kannata järjestää ennen marraskuun loppua, ohjeistaa THL.