Ahdistusosaamisyksiköitä tarvitaan

Kirjoituksemme "Bentsodiatsepiinit toimivat ja niitä saa käyttää" on herättänyt laajaa keskustelua lääkärikunnassa. Olemme saaneet risuja ja ruusuja, kirjoitustamme on kuvattu vaaralliseksi bentsodiatsepiinien suositteluksi ja toisaalta helpottavaksi luvaksi saada määrätä niitä harkiten. Käsityksemme mukaan mitään lääkettä ei tietenkään pidä määrätä varomattomasti. Keskustelusta näkyy, miten elefantti näyttää erilaiselta riippuen katselusuunnasta. Päihdelääkäri näkee bentsodiatsepiineihin liittyvät väärinkäyttöongelmat, geriatri hauraat vanhukset, psykiatri vaikeaa ahdistusta komorbiditeetteineen potevan työkyvyn palaavan ja yleislääkäri bentsodiatsepiinien avulla vihdoin nukkuvan potilaan.

Matti O Huttunen, Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila, Lumikukka Socada

Psykiatria ei ole vain luonnontiedettä

Korhonen ym. jatkavat keskustelua siitä, miten saada riittävästi erikoistujia lastenpsykiatrialle, yhdelle yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittävimmistä erikoisaloista. Kirjoitus tuo ansiokkaasti esiin sen, mikä psykiatrisilla ja muilla lääketieteen erikoisaloilla on yhteistä (1). Tämän lisäksi psykiatrian alat ovat erityisiä ja kiehtovia, koska ne tutkivat yhtäaikaisesti mieltä ja ruumista.

Riikka Tolsa-Saloheimo

Tarvitaanko leukosyyttien erittelylaskentaa reumalääkityksen turvakokeissa?

Reumalääkitysten turvakokeena on tavattu käyttää verenkuvaa, jossa on leukosyyttien erittelylaskenta (TVK). Luettuani Terveyskylän Reumatalon lääkehoidon seurantakokeista, huomasin, että perusverenkuva (PVK) mainitaan mahdollisena seurantatutkimuksen, joskin jostain syystä HUS-alueella suosituksena on TVK. Muita alueita koskeva ohjeistus sisältää maininnan, että mikäli leukosyyttitaso on alle 3, on tehtävät erittelylaskenta.

Anton Saarinen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030