Keskustelua 11/2018 vsk 73 s. 694 - 695

Tieto ei vielä liiku riittävästi

Eeva Ketola

Kustannusten kannalta on aivan sama, syntyykö sote nyt vai tulevaisuudessa, sillä jos tietoa ei saada liikkumaan nykyistä paremmin, kalliiksi tulee joka tapauksessa. Maakuntien ja valinnanvapauden määrän sijaan olisi syytä olla huolissaan siitä, miten kaikki eri toimijoilla oleva tieto saadaan järkevästi yhteiseen käyttöön.

Hyvä integraatio vaatii tietojärjestelmien yhteensovitusta, rajapintojen rakentamista ja toissijaisen tiedon käytön lain toteutumista. Jokaisen ammattilaisen vastuulla on tuottaa data – polttoaine – jolla asioita ratkaistaan. Kunnollinen kirjaaminen on kaiken perusta. Myös ohjelmistojen käytettävyys ratkaisee, mitä tietosisältöjä tiedolla johtamisen käyttöön saadaan. Moni ei varmaan ajattele, että yksi pieni kirjaus ratkaisisi jotakin, mutta kyllä se ratkaisee.

Jatkossa maakunta ja sen sote-toimijat saavat rahansa sen perusteella, mihin potilas tai asiakas menee hakemaan hoitoa tai palveluja. Jotta tarjolla oleva raha saadaan käytettyä viisaasti, pitää tietää mihin se palaa. Ei riitä, että tiedetään, että sote-keskukseen meni x euroa viime vuonna ja sillä hoidettiin y henkilöä tietyllä kapitaatiokorvauksella.

Lue myös

Kunnollinen tietopohja syntyy ammattilaisten kirjauksista. Lisäksi tiedontuottajien joukkoon pitää saada kaikki organisaatiot, niin yksityiset kuin julkiset, hoidosta hoivaan, kaikenikäiset ja kaikista palveluista, myös työterveydestä. Jos maakunta ei tiedä asiakkaittensa hoidoista ja palveluista kuin julkiselta osalta, miten maakuntaa voi johtaa? Vielä ei edes tiedetä, kuinka moni käyttää julkisia tai yksityisiä palveluita ristiin tai päällekkäin. Nyt olemme ensi kertaa pääsemässä perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusten (Avohilmo) ja tuotteistusluokittelijan (pDRG-EPR) kautta tarkastelemaan asiakaskirjoa koko Suomessa, työnjakoa maakunnissa ja odotuksia tuottavuudelle.

Kirjauksia puuttuu on edelleen liikaa. Nyt on hyvä hetki saattaa maakuntia varten kirjaukset kuntoon. Otetaan tavoitteeksi vaikkapa tähtitieteellisesti se, että käyntisyyt on kirjattu 85-prosenttisesti vastaanottojen, sähköisten asiointien ja hoitopuhelujen osalta.

Kirjoittajat

Eeva Ketola
sote-tietopohjan projektijohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030