Jäsen

Aiotko yrittäjäksi?

Näillä vinkeillä vältät sudenkuopat.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Lääkäri voi toimia yksityissektorilla työsuhteisena, yksityisenä ammatinharjoittajana tai yhtiömuotoisesti. On tärkeää tunnistaa niiden väliset erot.

– Yleensä lääkärit ymmärtävät, mitkä ovat peruserot eri työskentelymuotojen välillä. Kuitenkin joskus voi tulla yllätyksenä esimerkiksi se, että päinvastoin kuin työsuhde, yrittäjäsopimus voidaan irtisanoa ilman perustetta, kunhan sopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudatetaan, Lääkäriliiton lakimies Kati Lehtonen kertoo.

– Erilaiset työn tekemisen muodot, kuten alihankinta ja etävastaanotto, lisääntyvät terveydenhuollossa. Lisäksi esimerkiksi tulkinta niin sanotun alustatyön sovellettavuudesta on epäselvää.

Työ- ja yrittäjäsuhteen välimaastossa liikutaan siis yhä enemmän, joten on entistäkin tärkeämpää tunnistaa työsuhteen ja yrittäjyyden tunnusmerkit.

Liikkeellä monenlaisia sopimusmalleja

Ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa henkilö ei ole julkisessa virassa eikä muussakaan palvelussuhteessa, vaan tuottaa palvelut itsenäisenä yrittäjänä.

Kaikki lääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa suorittaneet voivat ryhtyä ammatinharjoittajiksi, mutta sitä ennen on Valvirasta haettava kirjallisesti lupa harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi aluehallintovirastolle tai Valviralle on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastaanottotoiminnan aloittamisesta.

Yksityiset ammatinharjoittajat tekevät itse sopimuksensa lääkäriasemien kanssa. Lääkäriliitolla ja Lääkäripalveluyritykset ry:llä mallisopimus, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessä.

– Ostopalveluissa on kuitenkin liikkeellä monenlaisia sopimusmalleja. Kannattaa olla tarkkana, millaisen sopimuksen allekirjoittaa. Jos sopimukseen liittyy epäselvyyksiä, sen voi tarkistuttaa liiton lakimiehillä, Lehtonen sanoo.

Kannattaa perehtyä lainsäädäntöön

Lääkäri voi tarjota palvelujaan myös yhtiömuotoisesti. Yhtiömuodon voi valita vapaasti, mutta tyypillisesti lääkärit toimivat osakeyhtiön kautta.

– Yhtiömuotoista lääkärinpalvelujen tarjoamista koskevat osittain eri määräykset ja lisäsäännökset kuin itsenäisenä ammatinharjoittajana toimittaessa. Jos lääkäri haluaa järjestää toimintansa osakeyhtiön kautta, on muistettava, että yhtiö on aina juridisesti itsenäinen oikeushenkilö. Toimintaa säätelee tällöin muun muassa osakeyhtiölaki, Lehtonen tähdentää.

Harkittaessa yhtiömuotoista toimintaa kannattaa perehtyä lainsäädäntöön ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita esimerkiksi kirjanpidon ja muiden hallinnollisten asioiden järjestämisessä.

– Jos aikoo yrittäjäksi, täytyy ymmärtää, että on paljon lakisääteisiä asioita, joista on huolehdittava itse. Näitä ovat esimerkiksi vero- ja eläkelakien mukaiset velvoitteet, Lehtonen toteaa.

Lue myös

Palkkion määräytymisessä ja hinnoittelussa on hyvä huomioida, minkä verran aikoo pitää lomaa. Koulutuskin tulee maksaa itse. Toiminnan suunnittelussa kannattaa hyödyntää liiton laskureita Palkkatohtoria ja Practicusta, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta.

Missä vaiheessa yhtiömuotoon?

– Usein voi olla järkevintä aloittaa ammatinharjoittajana, varsinkin, jos toiminta on sivutoimista. Ammatinharjoittamistoiminnan saa käyntiin suhteellisen yksinkertaisesti ja nopeasti.

– Yhtiömuodossa toimimiseen on järkevä siirtyä siinä vaiheessa, kun on karttunut jo kokemusta, työ on päätoimista ja yhtiöön pystyy kerryttämään riittävästi nettovarallisuutta, jonka myötä pääsee hyödyntämään kevyempää osinkoverotusta, Lehtonen neuvoo.

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki tulee voimaan ensi vuoden alusta. Se aiheuttaa muutoksia nykyisiin ilmoitus- ja lupakäytäntöihin. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa lain muutoksista soveltamisohjeita syksyllä. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030