Jäsen

Akava, SAK ja STTK: Muutokset työtaisteluoikeuteen horjuttavat työmarkkinoiden tasapainoa 

Palkansaajakeskusjärjestöt ovat antaneet yhteisen lausunnon, joka koskee työrauhalainsäädännön uudistusta.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Keskusärjestöjen mielestä esitettävä lainsäädäntö on tehty horjuttamaan työmarkkinoiden tasapainoa ja lisäämään työnantajien yksipuolista sanelua. Esitys ei paranna työrauhaa, eivätkä järjestöt hyväksy muutoksia.

Työtaisteluoikeus on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten takaama perus- ja ihmisoikeus, jonka rajoittamiselle on tiukat kriteerit.

Hallitus ja työnantaja kyseenalaistavat esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimusten sitovuuden, lausunnossa todetaan. Poliittisen työtaisteluoikeuden rajoittaminen rajoittaa samalla työntekijöiden sanan- ja mielipiteenvapautta.

Työtaisteluiden seuraamusten osalta lakimuutokset rikkovat voimassa olevan, työehtosopimuslaissa säädetyn järjestelmän kokonaisuuden ja lisäävät epätasapainoa työmarkkinaosapuolten välillä. Yksittäisen työntekijän saattaminen vastuuseen työrauhavelvollisuuden vastaisesta työtaistelusta on järjestöjen mielestä täysin kohtuutonta.

Keskusjärjestöt korostavat, että rajoittamalla lakko-oikeutta työrauha ei edisty.

Yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta polarisoitunut ja poliittisten suhdanteiden mukaan toimiva työmarkkina luo epävarmuutta. Puuttumalla työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin tiedossa on enemmän turbulenssia kuin työrauhaa, lausunnossa sanotaan. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030