Jäsen

Edessä ensimmäinen kesä lääkärinä?

Neljännen vuosikurssin opiskelijoille tuleva kesä on tärkeä virstanpylväs. Monille se tarkoittaa ensimmäistä työtä lääkärin sijaisena. Lääkäriliitto tukee opiskelijajäseniä työelämän pulmissa.

Tiina Salo

Kesätyöt ovat lääketieteen kandeille tärkeä osa ammattiin kasvamista. Silloin pääsee itse kokemaan, millaista on työskennellä lääkärin sijaisena ja millaista käytännön potilastyö on.

Lääkäriliiton opiskelijajäsenyyttä voi hakea neljännen vuosikurssin lopulla. Jäsenyys kannattaakin hoitaa kuntoon kevään aikana, jotta oikeusturva- ja vastuuvakuutukset ovat voimassa, kun kesätyö alkaa. Jäsenyys on opiskelujen ajan ilmainen.

Jäseneksi liittyminen kannattaa, sillä opiskelijat saavat samoja etuja ja palveluja kuin työssäkäyvät jäsenetkin.

Lääkäriliiton lakimiehet antavat juridista neuvontaa työtehtäviin liittyvissä pulmatilanteissa. Lakimiehen apua voidaan tarvita esimerkiksi työsuhteen solmimiseen ja päättymiseen liittyvissä kysymyksissä. Työpaikalla tukena ovat myös liiton luottamusmiehet, ja luottamuslääkäreiltä saa tarvittaessa keskusteluapua.

Myös opiskeluajan työt kerryttävät työttömyysturvaa. Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassan (LL-kassan) jäseneksi kannattaakin liittyä heti töiden alettua.

Tutustu oheiseen kesätöiden muistilistaan, joka sisältää kandeille hyödyllisiä työhön ja edunvalvontaan liittyviä asioita.

Lääkärilehti

Liitto tukee ongelmatilanteissa

Lääkäriliiton lakimiehet auttavat myös opiskelijajäseniä ongelmatilanteissa, kuten valituksen kohteeksi jouduttaessa tai potilasvahingon sattuessa.

Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä kantelun terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle eli aluehallintovirastolle (avi) tai Valviralle. Opiskelijat eivät yleensä tee vaativinta medisiinistä työtä, joten heidän kohdallaan kantelut menevät useimmiten aluehallintovirastoon. Valviralle tehdään kantelu kuoleman tai vakavan vamman sattuessa.

– Selvityspyyntöön kannattaa suhtautua rauhallisesti. Olennaista on vastata siihen huolellisesti ja potilasta kunnioittaen. Näin välttää useimmissa tapauksissa jatkoprosessit, neuvoo Lääkäriliiton lakimies Hannele Pöyry .

Hän huomauttaa, että enemmistö kanteluista ei johda mihinkään seuraamuksiin lääkäriä kohtaan, ja enimmilläänkin lähinnä hallinnolliseen ohjaukseen.

 – Vastuu virheestä kuuluu aina koko organisaatiolle. Opiskelijan tulee saada tukea ja apua ohjaajaltaan ja esimieheltään, huomauttaa Pöyry.

 – Virheitä tapahtuu myös kokeneille lääkäreille, ja lääkärinä toimimiseen liittyy aina epävarmuuden sietämistä. Tilanteissa toimitaan sillä hetkellä käytettävissä olevilla tiedoilla ja parhaan kyvyn mukaan.

Liiton juristit antavat neuvonta-apua kanteluun vastaamisessa valvontaviranomaiselle. Jos kyseessä on Valviran pyytämä vastine tai selvitys, voivat myös opiskelijajäsenet hyödyntää liiton oikeusturvavakuutusta.

Lue myös

Liiton juristit antavat juridista neuvontaa tarvittaessa myös, jos lääkäriltä itseltään pyydetään selvitystä Potilasvakuutuskeskukselle potilaan hoidosta. Lähtökohta on, että toimipaikka antaa selvityksen Potilasvakuutuskeskukselle ja lääkäri antaa pyydettäessä oman selvityksensä toimipaikalle.

Virheen satuttua potilasvakuutus on potilaalle maksuton menettely terveydenhuollossa. Toimintayksikön potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta ongelmansa selvittelyssä.

Potilasvakuutuksessa ei haeta syyllisiä, ja potilasvahinkoina korvattavaksi voivat tulla myös niin sanotut systeemivirheet ja puutteet tiedonkulussa. Potilasvakuutuksesta voidaan korvata myös potilaalle tutkimuksen ja hoidon yhteydessä aiheutuneita infektio-, tapaturma-, laite- ja kohtuuttomia vahinkoja, vaikka potilaan hoidossa olisi toimittu vaaditun osaamistason mukaisesti.

Heidi Emmes
Lääkäriliiton lakimies Hannele Pöyry ja järjestöpäällikkö Miia Virta kertoivat kevään juridisessa illassa työsuojelusta.

Kirjoittaja

Tiina Salo

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030